526  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดระยอง

  
  

New model Engineer (ประจำโรงงานในนิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด)

จังหวัดระยอง

ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต / Supervisor ผลิต (ประจำโรงงานมหาชัย),(ประจำโรงงานระยอง) (ด่วน)

จังหวัดระยอง

ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดระยอง

Production Engineer (ประจำโรงงานระยอง)

จังหวัดระยอง

วิศวกรฝ่ายผลิต โรงงานระยอง

จังหวัดระยอง

หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ (ประจำโรงงาน จ.ระยอง)

จังหวัดระยอง

หัวหน้าแผนก - หัวหน้าฝ่ายผลิต (ประจำโรงงาน จ.ระยอง)

จังหวัดระยอง

ผู้ช่วยตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) โรงงานระยอง

จังหวัดระยอง

ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน จ.ระยอง

จังหวัดระยอง

Training Officer (ประจำโรงงานในนิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด)

จังหวัดระยอง

นักวิจัย + เจ้าหน้าที่ IT (โรงงานระยอง)

จังหวัดระยอง

ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดระยอง

Supervisor/ Asst. Sup ควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพ(QA, QC) (มหาชัย)/ รองหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ ประจำโรงงานระยอง

จังหวัดระยอง

พนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานตะพง,สำนักทอง

บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด - จังหวัดระยอง

พนักงานควบคุมการผลิต โรงงานสำนักทอง 2

บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด - จังหวัดระยอง

QA Engineer (ประจำโรงงานในนิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด)

จังหวัดระยอง

ช่างกลไฟฟ้า /ช่างกลโรงงาน

จังหวัดระยอง

คนดูแลเฝ้าโรงงานที่ระยอง

โรงแรมระยองล้านนา - จังหวัดระยอง

วิศวกรโรงงาน (ปฏิบัติงานที่ EPP-ระยอง)

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดระยอง

วิศวกรโรงงาน (ปฏิบัติงานที่ EPP-ระยอง)

จังหวัดระยอง

หน้า:     1 | 2 | 3    >>