17  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดพิษณุโลก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ขายภายนอก (ประจำภาคเหนือตอนล่าง) ด่วนมาก

บริษัท ควอลิตี้ แอสเซ็มบลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด - จังหวัดพิษณุโลก

หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำจังหวัดพิษณุโลก(STA-PL)

จังหวัดพิษณุโลก

หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำจังหวัดพิษณุโลก(STA-PL)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดพิษณุโลก

ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่จ.พิษณุโลก)

จังหวัดพิษณุโลก - 10,000-15,000 บาท/เดือน

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่งเซอร์วิส จำกัด รับตำแหน่ง Supervisor(PepsiCo)ประจำภาคเหนือตอนล่าง ด่วน

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดพิษณุโลก - 45,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC จ.พิษณุโลก (STA-PL)

จังหวัดพิษณุโลก

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไลน์ ประจำสาขาพิษณุโลก STA-PL

จังหวัดพิษณุโลก

พยาบาล หัวหน้าแผนก CSSD ประจำ รพ. กรุงเทพพิษณุโลก

N Health - กรุงเทพฯ - จังหวัดพิษณุโลก

Inventory Supervisor หัวหน้าคลังยาและเวชภัณฑ์ ประจำ สาขารพ.กรุงเทพพิษณุโลก

N Health - กรุงเทพฯ - จังหวัดพิษณุโลก

นักเทคนิคการแพทย์ ประจำสาขา รพ. กรุงเทพศูนย์พิษณุโลก

N Health - กรุงเทพฯ - จังหวัดพิษณุโลก

บุคลากรดูแลชีวอนามัยของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก - จังหวัดพิษณุโลก

แพทย์รังสีวินิจฉัย

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก - จังหวัดพิษณุโลก

พยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก - จังหวัดพิษณุโลก

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไลน์ ประจำสาขาพิษณุโลก STA-PL

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดพิษณุโลก

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำจังหวัดพิษณุโลก STA-PL

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดพิษณุโลก

พนักงานดูแลสถานที่จอดรถ

จังหวัดพิษณุโลก

ช่างกล

นำพลอินเตอร์เทรด - จังหวัดพิษณุโลก