12  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดพิษณุโลก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการค้นหาล่าสุด

Asst. Production Manager (ประจำโรงงานอาหารสัตว์)

อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำสาขาพิษณุโลก (STA-PL)

จังหวัดพิษณุโลก

พนักงาน ขายโทรศัพท์ SONY ประจำ เซ็นทรัลพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก - 9,000-25,000 บาท/เดือน

HSE Manager

จังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดพิษณุโลก

พนักงาน ขายโทรศัพท์ SONY ประจำ เซ็นทรัล พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก - 9,000-25,000 บาท/เดือน

หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.พิษณุโลก (STA-PL)

จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำคลังสินค้า

อำเภอบางระกำ, จังหวัดพิษณุโลก - อำเภอบางเลน, จังหวัดนครปฐม

พนักงานประจำสาขา

อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ประจำสาขาพิษณุโลก

ซีพีแรม - จังหวัดพิษณุโลก

Sales Supervisor ประจำจังหวัด พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก - 28,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี

จังหวัดพิษณุโลก

วิศวกร R&D

จังหวัดพิษณุโลก