11  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดพิษณุโลก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการค้นหาล่าสุด

Asst. Production Manager (ประจำโรงงานอาหารสัตว์)

อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

อำเภอบางระกำ, จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดพิษณุโลกหรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

จังหวัดพิษณุโลก

สมุห์บัญชี

จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.พิษณุโลก (STA-PL)

จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำสาขาพิษณุโลก (STA-PL)

จังหวัดพิษณุโลก

พนักงาน ขายโทรศัพท์ SONY ประจำ เซ็นทรัลพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก - 9,000-25,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

จังหวัดพิษณุโลก

พนักงานประจำสาขา

อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก