งาน โรงงาน ใน จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-7 จาก 7 งาน  

Asst. Production Manager (ประจำโรงงานอาหารสัตว์)

อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก

พนักงานขับรถ สาขาพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก - 11,000-13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี

จังหวัดพิษณุโลก

รับสมัครพนักงานฝ่ายผลติจำนวนมาก

จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดพิษณุโลกหรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำสาขาพิษณุโลก (STA-PL)

จังหวัดพิษณุโลก

พนักงาน ขายโทรศัพท์ SONY ประจำ เซ็นทรัลพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก - 9,000-25,000 บาท/เดือน