356  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  
  

เจ้าหน้าที่ดูแลพนักงานประจำโรงงาน ประสานงานทั่วไป

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Interior Design โรงงานบางไทร

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 15,000-35,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ข้อมูลคลังสินค้า (โรงงานบางปะอิน)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการโรงงาน (บริษัท ในเครือผลิตเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยง)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการโรงงาน (สาขาบางปะอิน)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

R&D Food Process Technologist (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขาย - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (โรงงาน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่พัฒนาผู้ส่งมอบ (ประจำโรงงานบางปะอิน)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการโรงงาน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Electrical and Mechanical Technician โรงงานอยุธยา / โรงงานบางชัน มีนบุรี

มีนบุรี, กรุงเทพฯ - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างเทคนิค ประจำโรงงานอยุธยา(สาขาอิเล็กทรอนิกส์/กล/ยนต์/อุตสาหกรรม)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 14,000 บาท/เดือน

Warehouse Operator-Forklift โรงงานอยุธยา /โรงงานบางชัน มีนบุรี กทม

มีนบุรี, กรุงเทพฯ - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการโรงงาน

ซีเทค - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 12,000 บาท/เดือน

หัวหน้างานซ่อมบำรุง (โรงงานพระนครศรีอยุธยา)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสโตร์ / ผู้จัดการแผนกสโตร์ (ประจำโรงงานภาชี)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรโรงงาน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างกลโรงงาน ด่วน

พัฒนกิจสแปร์พาร์ท - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรฝ่ายผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (วิศวกรไฟฟ้า)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานตรวจนับสินค้า สาขาอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>