งาน โรงงาน ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 327 งาน  

พนักงานประกันคุณภาพ (ประจำที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน (ด่วน)

บริษัท วรรณภพ จำกัด - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการโรงงาน (ด่วนที่สุด)

บริษัท วรรณภพ จำกัด - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ดูแลพนักงานประจำโรงงาน ประจำออฟฟิตโรจนะ

ตำบลสามเรือน, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 11,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (ประจำโรงงานอยุธยา อ.นครหลวง)

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จนท. ธุรการบุคคล(ปฎิบัติงานโรงงานโรจนะ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 18,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานโรงงานเทอราโกรเฟอร์ดิไลเซอร์ จำกัด อ.นครหลวง จ.อยุธยา สนใจติดต่อ พี่อร่อย 061

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างไฟฟ้า / ช่างกลโรงงาน

ตำบลขยาย, อำเภอบางปะหัน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(ปฏิบัติงานโรงงานอยุธยา)รับสมัครด่วน

ตำบลสามบัณฑิต, อำเภออุทัย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (โรงงานบางปะอิน)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการโรงงาน

ตำบลบ้านโพ, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรประจำโรงงาน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานอยุธยา)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ Shipping (โรงงานบางปะอิน)

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานบางไทร จ.อยุธยา)

ตำบลบางไทร, อำเภอบางไทร, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงานบางปะหัน) จ.พระนครศรีอยุธยา

ตำบลบางปะหัน, อำเภอบางปะหัน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้างานผลิต (ประจำโรงงานบางไทร จ.อยุธยา)

ตำบลบางไทร, อำเภอบางไทร, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการแผนกผลิต (ประจำโรงงานบางปะหัน) จ.พระนครศรีอยุธยา

ตำบลบางปะหัน, อำเภอบางปะหัน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานบางปะหัน) จ.พระนครศรีอยุธยา

ตำบลบางปะหัน, อำเภอบางปะหัน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าคลังสินค้า (ประจำโรงงานบางปะหัน) จ.พระนครศรีอยุธยา

ตำบลบางปะหัน, อำเภอบางปะหัน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>