335  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  
  

QA Engineer (ประจำโรงงานอยุธยา)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงงานในจังหวัดอยุธยา

บริษัท ซี.ที.เอส.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 13,000-18,000 บาท/เดือน

วิศวกรโรงงาน

บริษัท อะกรี เวิลด์ จำกัด - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรควบคุมการผลิต (ประจำโรงงานอยุธยา) หลายอัตรา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าแผนกธุรการโรงงาน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรประจำโรงงานอยุธยา(สาขาอุตสาหกรรม/อิเล็ก/ไฟฟ้า/เครื่องกล/วัสดุศาสตร์)เท่านั้น

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 18,000-22,000 บาท/เดือน

หัวหน้างานคลังสินค้าประจำโรงงานอยุธยา

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานคลังสินค้า (ประจำโรงงานวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา)

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 10,000-13,000 บาท/เดือน

วิศวกรโรงงาน (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา)

Univentures Public Company Limited - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Store Manager (ประจำโรงงานภาชี)

Siam Multi Cons Co.,ltd. - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานควบคุมคุณภาพ (ประจำโรงงานวังน้อย)

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 10,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย (ประจำโรงงาน จ.พระนครศรีอยุธยา)

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ช่างเขียนแบบ(ประจำโรงงาน จ.พระนครศรีอยุธยา)

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 12,000-13,000 บาท/เดือน

วิศวกรควบคุมการผลิต (ประจำโรงงานอยุธยา)

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานหม้อไอน้ำ (ประจำโรงงานอยุธยา)

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างไฟฟ้า PLC (โรงงานอยุธยาหรือหัวหมาก)

บริษัท โอสถสภา จำกัด - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานประสานงานขาย (ประจำโรงงานวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา)

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 15,000-18,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกบุคคล (โรงงานวังน้อย)

บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ขาย - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (โรงงาน

Univentures Public Company Limited - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างซ่อมบำรุง ประจำโรงงานบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

บริษัท สมพลเบดดิ้ง แอนด์ แมทเทรส อินดัสตรี จำกัด - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 12,000-14,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>