299  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  
  

ช่างไฟฟ้า - โรงงานอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Environment Staff (โรงงานนครหลวง)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ดูแลพนักงานประจำโรงงาน (นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 9,000 บาท/เดือน

หัวหน้างานคลังสินค้าประจำโรงงานอยุธยา

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่เขียบแบบ (โรงงานบางปะอิน)

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) - อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Project Manager (โรงงานบางปะอิน)

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) - อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรการผลิต (โรงงานบางปะอิน)

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) - อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ Shipping (โรงงานบางปะอิน)

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) - อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่เขียบแบบ (โรงงานบางปะอิน)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่เขียบแบบ (โรงงานบางปะอิน)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Project Manager (โรงงานบางปะอิน)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Project Manager (โรงงานบางปะอิน)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรการผลิต (โรงงานบางปะอิน)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรการผลิต (โรงงานบางปะอิน)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ Shipping (โรงงานบางปะอิน)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ Shipping (โรงงานบางปะอิน)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำโรงงาน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ (ประจำโรงงานอยุธยา) ด่วน

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 10,000 บาท/เดือน

วิศวกรประกันคุณภาพ (ประจำโรงงานอยุธยา) ด่วน

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 16,000-18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลส่วนอบรม (ประจำโรงงานอยุธยา)

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 14,000-16,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>