งาน โรงงาน ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 531 งาน  

ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรโรงงาน - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Recovery Staff (พนักงานในส่วนงานโรงงาน)

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรโรงงาน - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

QA Engineer (ประจำโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค)

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโรงงาน

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 10,000-15,000 บาท/เดือน

Mechanics Technician (โรงงานอยุธยา)

ตำบลโพธิ์สามต้น, อำเภอบางปะหัน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานข้าวนครหลวง)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Project Manager (โรงงานบางปะอิน)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ Shipping (โรงงานบางปะอิน)

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร (Filler/UHT/Mixing)(โรงงานวังน้อย อยุธยา )

ตำบลวังน้อย, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานข้าวนครหลวง)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่เขียบแบบ (โรงงานบางปะอิน)

ตำบลคลองจิก, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นักบัญชีต้นทุน ( โรงงานวังน้อย )

ตำบลวังน้อย, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

QMS Supervisor/Auditor ( โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)

ตำบลวังน้อย, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ CCTV | ประจำโรงงานข้าวนครหลวง

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัญชี) | ประจำโรงงานข้าวนครหลวง

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

QA Engineer (ประจำโรงงานอยุธยา)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรเครื่องกล(โรงงาน)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Production Supervisor (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)

ตำบลวังน้อย, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>