งาน โรงงาน ใน จังหวัดปราจีนบุรี

ข้อแนะนำ
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 147 งาน  

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี

IT Support-ERP System (ประจำโรงงานโจนะ ปราจีนบรี)

จังหวัดปราจีนบุรี - 18,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (โรงงานปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี

Purchase Officer (โรงงานโรจนะ ปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี - 18,000-22,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้ัจัดการแผนกระบบความเย็น (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี

ล่ามภาษาญี่ปุ่น ในไลน์การผลิต โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ นิคม304 ปราจีนบุรี ติดต่อ เจน 081-9161569 **สัมภาษณ์รอบแรกที่กรุงเทพ

จังหวัดปราจีนบุรี - 30,000-70,000 บาท/เดือน

QC / QA Engineer (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี - 20,000-30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี

นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) ประจำโรงงานปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

Leader Milk Run (ประจำโรงงาน AZL ปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี

พนักงานบัญชีโรงงาน

จังหวัดปราจีนบุรี - 8,000-11,000 บาท/เดือน

วิศวกร/ ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานกบินทร์บุรี)

บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด - อำเภอกบินทร์บุรี, จังหวัดปราจีนบุรี

วิศวกร/ ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานกบินทร์บุรี)

อำเภอกบินทร์บุรี, จังหวัดปราจีนบุรี

วิศวกร/ ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานกบินทร์บุรี)

อำเภอกบินทร์บุรี, จังหวัดปราจีนบุรี

วิศวกร/ ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานกบินทร์บุรี)

อำเภอกบินทร์บุรี, จังหวัดปราจีนบุรี

วิศวกร ส่วนผสมเเละเตาหลอม

จังหวัดปราจีนบุรี - 22,000-30,000 บาท/เดือน

Process Engineer

จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

อำเภอกบินทร์บุรี, จังหวัดปราจีนบุรี

Supervisor Internal Auditor

จังหวัดปราจีนบุรี

ช่างเทคนิค สัญญาจ้าง 6 เดือน นิคมฯ304 ปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี - 20,000-22,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>