งาน โรงงาน ใน จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 269 งาน  

เจ้าหน้าที่IT Support (ประจำโรงงานนครราชสีมา)

ตำบลลาดบัวขาว, อำเภอสีคิ้ว, จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่เทคนิคเคมีสิ่งทอ - โรงงาน อ.ปักธงชัย นครราชสีมา

อำเภอปักธงชัย, จังหวัดนครราชสีมา

ผู้จัดการโรงงาน (ดูแลเฉพาะฝ่ายผลิต)

จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้างานอาวุโส/ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ (ประจำโรงงานนครราชสีมา)

ตำบลวังโรงใหญ่, อำเภอสีคิ้ว, จังหวัดนครราชสีมา

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน (โรงงาน)

ตำบลหนองมะนาว, อำเภอคง, จังหวัดนครราชสีมา - อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

Export Sales Coordinator ประจำโรงงานสีคิ้ว

ตำบลสีคิ้ว, อำเภอสีคิ้ว, จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้างานฝ่ายผลิต (โรงงานโคราช)

ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา - จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้างานผลิต (โรงงานโคราช)

ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา - จังหวัดนครราชสีมา

ช่างซ่อมบำรุง(ประจำโรงงานโคราช)

จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่แปรรูปอาหาร - โรงงานปักธงชัย จ.นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ (ประจำโรงงานโคราช)

จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานนครราชสีมา)

จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม - โรงงานปักธงชัย จ.นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้างานผลิต (ประจำโรงงานนครราชสีมา)

จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่เทคนิคเคมีสิ่งทอ - โรงงาน อ.ปักธงชัย นครราชสีมา

อำเภอปักธงชัย, จังหวัดนครราชสีมา

ผู้จัดการโรงงาน (ดูแลเฉพาะฝ่ายผลิต)

จังหวัดนครราชสีมา

ผู้จัดการโรงงานผลิตไฟฟ้าไบโอแก๊ส

ตำบลสูงเนิน, อำเภอสูงเนิน, จังหวัดนครราชสีมา

ต้องการพยาบาลวิชาชีพ ประจำโรงงานสูงเนิน นครราชสีมา ด่วน

ตำบลสูงเนิน, อำเภอสูงเนิน, จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายบุคคล ( Recruitment & Training) ประจำโรงงานปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา - 15,000-30,000 บาท/เดือน

ผู้้ร่วมงานฝ่ายผลิตประจำกะ โรงงานปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา - 15,000-30,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงานในจังหวัดนครราชสีมา
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>