143  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดนครราชสีมา

  
  

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม - โรงงานปักธงชัย จ.นครราชสีมา

อำเภอปักธงชัย, จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่เทคนิคเคมีสิ่งทอ - โรงงาน อ.ปักธงชัย นครราชสีมา

อำเภอปักธงชัย, จังหวัดนครราชสีมา

ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบน้ำ ประจำโรงงาน จังหวัด นครราชสีมา

บริษัท พริม่า อินเตอร์ มาร์เกตติ้ง จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา - 8,500 บาท/เดือน

วิศวกร ควบคุณภาพ โรงงาน จังหวัด นครราชสีมา

บริษัท พริม่า อินเตอร์ มาร์เกตติ้ง จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา - 9,000 บาท/เดือน

ประกาศ รับสมัครช่างเครื่องประจำโรงงาน

จังหวัดนครราชสีมา

ช่างจักร ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์

จังหวัดนครราชสีมา

ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดนครราชสีมา

ช่างไฟฟ้าโรงงาน

จังหวัดนครราชสีมา - 6,500-7,500 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงงาน (ประจำโคราช)

จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่เทคนิคเคมีสิ่งทอ - โรงงาน อ.ปักธงชัย นครราชสีมา

อำเภอปักธงชัย, จังหวัดนครราชสีมา

ผู้จัดการแผนกย้อมและอาบน้ำยา - โรงงาน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

อำเภอปักธงชัย, จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่บัญชีไร่ (โรงงานเอทานอล จ.นครราชสีมา )

จังหวัดนครราชสีมา

สถาปนิกด้านงานเขียนแบบ

หจก.ทานตะวัน เอ็นจิเนียริ่ง - จังหวัดนครราชสีมา

เขียนแบบ

หจก.ทานตะวัน เอ็นจิเนียริ่ง - จังหวัดนครราชสีมา

สัตวบาลชายประจำฟาร์ม (ไก่เนื้อ) ด่วน อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา

บริษัท สินพรพงศ์ จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา - 14,000-17,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด จ.นครราชสีมา)

จังหวัดนครราชสีมา

ช่างสำรวจ เซอร์เวย์

หจก.ทานตะวัน เอ็นจิเนียริ่ง - จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่สนันสนุน (IT)สำนักงานใหญ่ คลังน้ำมันชุมพร , คลังน้ำมันปักธงชัย

อำเภอปักธงชัย, จังหวัดนครราชสีมา - จังหวัดชุมพร

ช่างเทคนิค

จังหวัดนครราชสีมา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>