งาน โรงงาน ใน จังหวัดนครปฐม

งานที่ 1-20 จาก 329 งาน  

วิศวกรรมอุตสาหการ(ประจำโรงงาน จ.นครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

ช่างกลโรงงาน

จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการโรงงาน (ข้อมูลเดิม)

จังหวัดนครปฐม

Senior ER / เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ประจำโรงงาน นครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

พนักงานฝ่ายผลิต รายวัน (ประจำโรงงาน 1,500 อัตรา)

จังหวัดนครปฐม - 9,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านจ่าย) ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าแผนกผลิต (ประจำโรงงานนครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ ประจำโรงงาน สาย 7 สามพราน

จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป-โรงงาน

อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการโรงงาน (Plant Manager)

อำเภอกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า (ปฏิบัติงานประจำโรงงานพุทธมณฑลสาย 5)

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ประจำโรงงานนครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

พนักงานคลังสินค้าประจำโรงงาน-Warehouse-Officer-Stock-Clerk

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

ช่างประจำโรงงาน

จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ประจำโรงงานสามพราน

จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำโรงงานปรุงสุก อ.สามพราน

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการโรงงาน ด่วน (อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

หน้า:     1 | 2 | 3    >>