555  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดนครปฐม

  
  

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงานสามพราน และสำนักงานใหญ่ เพชรเกษม 69)

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ช่างกลโรงงาน/ผู้ช่วยช่างกลโรงงาน

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการโรงงาน

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

ช่างกลโรงงาน/เทคอุตสาหกรรม

บริษัท แลนด์โซ่ง จำกัด - จังหวัดนครปฐม

ช่างยนต์/ ไฟฟ้า/ โรงงาน

อำเภอบางเลน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ QC ช่างกลโรงงาน

อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

พนักงานธุรการโรงงาน

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด - จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา โรงงานไส้กรอก

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด - จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายการผลิต โรงงานไส้กรอก

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด - จังหวัดนครปฐม

ผุ้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

CPM Agriculture Co.,Ltd. - จังหวัดนครปฐม - 20,000 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้า (ประจำ โรงงานสามพราน)

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

วิศวกรโรงงาน

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดนครปฐม

ช่างกลโรงงาน

บ.ยูนิคอร์ด จำกัด มหาชน - จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการโรงงาน

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

ช่างกลโรงงาน

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

พนักงานผลิต(โรงงานนครปฐม)

เบทาโกร - จังหวัดนครปฐม

พนักงานบัญชี (ประจำโรงงาน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม)

บริษัท บาริโอ จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 9,000-13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงานนครชัยศรี)

บริษัท บาริโอ จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 9,000-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ( ประจำโรงงานแปรรูปอาหาร )

กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด - อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำโรงงาน)

กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด - จังหวัดนครปฐม

หน้า:     1 | 2 | 3    >>