งาน โรงงาน ใน จังหวัดนครปฐม

งานที่ 1-20 จาก 283 งาน  

ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการโรงงาน

อำเภอบางเลน, จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าส่วนธุรการ ประจำโรงงาน จ.นครปฐม

จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการ/ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าส่วนสรรหาว่าจ้าง ประจำโรงงาน จ.นครปฐม

จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าส่วนผลิต (ประจำที่โรงงานนครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

Production Supervisor ( ปฏิบัติงานที่ โรงงานใน อ.นครชัยศรี)

อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ธุรการ ประจำโรงงาน (นครชัยศรี)

จังหวัดนครปฐม - 9,000-11,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor) ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการโรงงาน

อำเภอกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม

ช่างไฟฟ้าโรงงาน/วิศวกรไฟฟ้าโรงงาน

จังหวัดนครปฐม - 18,000 บาท/เดือน

วิศวกรเครื่องกล-ไฟฟ้า (ประจำโรงงาน)

กรุงเทพฯ - จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา โรงงานไส้กรอก

จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการคลังสินค้า ประจำโรงงาน นครชัยศรี

อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน

อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าส่วนสรรหา ประจำโรงงาน จ.นครปฐม

จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป-โรงงาน

อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ประจำโรงงานนครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

หน้า:     1 | 2 | 3    >>