งาน โรงงาน ใน จังหวัดนครปฐม

งานที่ 1-20 จาก 266 งาน  

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน

อำเภอบางเลน, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการโรงงาน

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ธุรการ ประจำโรงงาน (นครชัยศรี)

จังหวัดนครปฐม - 9,000-11,000 บาท/เดือน

QA.&QC. Supervisor (ประจำโรงงานเบเกอรี่)

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

พนักงานคลังสินค้าประจำโรงงาน-Warehouse-Officer-Stock-Clerk

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

วิศวกรโรงงาน

อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor) ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการโรงงาน

อำเภอกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยรองผู้จัดการโรงงานฝ่ายเทคนิค

อำเภอดอนตูม, จังหวัดนครปฐม

ช่างไฟฟ้าโรงงาน/วิศวกรไฟฟ้าโรงงาน

จังหวัดนครปฐม - 18,000 บาท/เดือน

วิศวกรเครื่องกล-ไฟฟ้า (ประจำโรงงาน)

กรุงเทพฯ - จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา โรงงานไส้กรอก

จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ QA. (ประจำโรงงานเบเกอรี่)

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า (ประจำโรงงานพุทธมณฑลสาย 5)

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน

อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการคลังสินค้า ประจำโรงงาน นครชัยศรี

อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าแผนกเฟอร์นิเจอร์&บานประตู | โรงงานบางเลน/นครปฐม

อำเภอบางเลน, จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าส่วนสรรหา ประจำโรงงาน จ.นครปฐม

จังหวัดนครปฐม

หน้า:     1 | 2 | 3    >>