งาน โรงงาน ใน จังหวัดนครนายก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 43 งาน  

เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Officer) ประจำโรงงานองครักษ์

ตำบลองครักษ์, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

Production Foreman (โฟร์แมนฝ่ายผลิต) ประจำโรงงานองครักษ์

ตำบลองครักษ์, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

QA Operator ประจำโรงงานองครักษ์

ตำบลองครักษ์, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

Production Foreman ประจำโรงงานองครักษ์

ตำบลองครักษ์, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

Laboratory Supervisor ประจำโรงงานองครักษ์

ตำบลองครักษ์, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

Engineering Supervisor(PM&Project)(ประจำโรงงานองครักษ์)

ตำบลองครักษ์, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

Engineering Supervisor (Line maintenance)(ประจำโรงงานองครักษ์)

ตำบลองครักษ์, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

Production Operator (พนักงานฝ่ายผลิตประจำโรงงานอ.องครักษ์)

ตำบลองครักษ์, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Officer) ประจำโรงงานองครักษ์

ตำบลองครักษ์, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Costing Officer) ประจำโรงงานองครักษ์

ตำบลองครักษ์, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

Foreman Workshop ประจำโรงงานองครักษ์

ตำบลองครักษ์, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กรและฝึกอบรม( HRD/OD Supervisor) ประจำโรงงานองครักษ์

ตำบลองครักษ์, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

หัวหน้างานวางแผนการผลิต (Planning Supervisor) ประจำโรงงานองครักษ์

ตำบลองครักษ์, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

QA Supervisor ประจำโรงงานองครักษ์

ตำบลองครักษ์, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่สโตร์อะไหล่อากาศยาน

ตำบลคลองใหญ่, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ขาย Distributor / เจ้าหน้าทีส่งเสริมการขาย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ตำบลท่าเรือ, อำเภอปากพลี, จังหวัดนครนายก

ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

ตำบลคลองใหญ่, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่บริการลานจอด

ตำบลคลองใหญ่, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

พนักงานขายภายในประเทศ-ต่างจังหวัด

ตำบลบ้านนา - 10,000-12,000 บาท/เดือน

หัวหน้างานอนามัย (Hygiene Supervisor)

ตำบลองครักษ์, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงานในจังหวัดนครนายก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>