งาน โรงงาน ใน จังหวัดนครนายก

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดนครนายก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 20 งาน  

HRD/OD Supervisor ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

Organization Development Supervisor ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

Production Foreman (โฟร์แมนฝ่ายผลิต) ประจำโรงงานองรักษ์

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน (Admin Officer) ประจำโรงงานองรักษ์

จังหวัดนครนายก

Production Supervisor / ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

ช่างกลโรงงาน (นครนายก คลอง15)

จังหวัดนครนายก - 8,000-15,000 บาท/เดือน

วิศวเครื่องกลโรงงาน (นครนายก คลอง15)

จังหวัดนครนายก - 12,000-30,000 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้า,ระบบทำความเย็น, ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (เขต สระบุรี/นครนายก)

จังหวัดนครนายก - จังหวัดสระบุรี - 10,000 บาท/เดือน

Programmer

จังหวัดนครนายก

สัตวบาลสุกร

จังหวัดนครนายก

ล่ามภาษาอังกฤษ 1 อัตรา (ประจำองครักษ์)

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดนครนายกหรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่นิติกร

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่วิศวกรสิ่งแวดล้อม

จังหวัดนครนายก - 17,000 บาท/เดือน

Supervisor Production (หัวหน้างานผลิต) ด่วนมาก

จังหวัดนครนายก

เลขานุการโครงการ 3 อัตรา (ประจำองครักษ์)

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่บัญชี

จังหวัดนครนายก

Assistant Engineering Manager

จังหวัดนครนายก

วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

จังหวัดนครนายก