งาน โรงงาน ใน จังหวัดนครนายก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-14 จาก 14 งาน  

พนักงานควบคุมคุณภาพ QC

ตำบลท่าเรือ, อำเภอปากพลี, จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่นิติกร

ตำบลคลองใหญ่, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน DA

ตำบลคลองใหญ่, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

หัวหน้าส่วนพืชไร่

ตำบลพิกุลออก

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ

ตำบลป่าขะ

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

ตำบลป่าขะ

สัตวบาลฟาร์มสุกร

ตำบลพิกุลออก

พนักงานดูแลสวน (ประจำรีสอร์ท อ.ปากพลี จ.นครนายก)

ตำบลนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก

พนักงานดูแลสวน (ประจำรีสอร์ท อ.ปากพลี จ.นครนายก)

ตำบลนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก

ผู้จัดการรีสอร์ท (ประจำอ.ปากพลี จ.นครนายก)

ตำบลนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ตำบลป่าขะ

ช่างไฟฟ้า (มีใบสอบช่างไฟฟ้า) ด่วนมาก

ตำบลนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก - 12,000-18,000 บาท/เดือน

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Oriental Princess / Cute Press ประจำสาขาจังหวัดนครนายก(สัมภาษณ์ทุกวันจันทร์-ศุกร์ รู้ผลทันที)

ตำบลนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เลขานุการ

ตำบลป่าขะ

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงานในจังหวัดนครนายก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา