งาน โรงงาน ใน จังหวัดนครนายก

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดนครนายก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-19 จาก 19 งาน  

Customer Complaint Supervisor ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Ex.factory Sales Operator) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

Production Foreman (โฟร์แมนฝ่ายผลิต) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

พนักงานขับรถธุรการส่วนกลาง (Driver) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

Lab Admin (เจ้าหน้าที่ธุรการห้อง Lab) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

QA Supervisor ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

พนักงานขับรถ (สัญญาจ้างชั่วคราว)

จังหวัดนครนายก

หัวหน้าแปลงผลิต

จังหวัดปราจีนบุรี - จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่นิติกร

จังหวัดนครนายก

กุ๊กอาหารไทย/นานาชาติ

จังหวัดนครนายก

Supervisor Production (หัวหน้างานผลิต) ด่วนมาก

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่าย

จังหวัดนครนายก

QC Supervisor

จังหวัดนครนายก

พนักงานขาย

จังหวัดนครนายก

ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า / ประจำฟาร์มองครักษ์ จ.นครนายก

จังหวัดนครนายก

ผู้จัดการฝ่าย ผลิตไก่รุ่น-ไก่ไข่

จังหวัดนครนายก

ช่างเทคนิค/ช่างประจำฟาร์ม

จังหวัดนครนายก

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (เขต สระบุรี/นครนายก)

จังหวัดนครนายก - จังหวัดสระบุรี - 10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดนครนายกหรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

จังหวัดนครนายก