18  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดนครนายก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดนครนายก

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ (Welfare Officer) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training Officer) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

QA Operator ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

วิศวกรโรงงาน

จังหวัดนครนายก

ช่างไฟฟ้า,ระบบทำความเย็น, ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิตโรงงานแปรรูปอาหาร (Operator) ประจำโรงงาน อ.องครักษ์

จังหวัดนครนายก

พนักงานขับรถธุรการ ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

Engineering Supervisor (ซ่อมบำรุง & เครื่องเย็น) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

Programmer

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป (หญิง) และ เจ้าหน้าที่ IT (ชาย) part time

จังหวัดนครนายก - 300 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่ออกแบบ

อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก

Supervisor Production (หัวหน้างานผลิต) ด่วนมาก

จังหวัดนครนายก

หัวหน้างานผลิต

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่บัญชี

จังหวัดนครนายก

หัวหน้าสิ่งแวดล้อม

จังหวัดนครนายก - 25,000-30,000 บาท/เดือน

Assistant Engineering Manager

จังหวัดนครนายก

วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

จังหวัดนครนายก

Purchasing Officer

จังหวัดนครนายก