18  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดนครนายก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดนครนายก

ข้อแนะนำ
ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training Officer) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

Laboratory Supervisor (Micro) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

QA Operator ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

วิศวกรโรงงาน

จังหวัดนครนายก

Admin Staff ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

ER & Welfare Officer (ประจำโรงงานองครักษ์)

จังหวัดนครนายก

ช่างไฟฟ้า,ระบบทำความเย็น, ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิตโรงงานแปรรูปอาหาร (Operator) ประจำโรงงาน อ.องครักษ์

จังหวัดนครนายก

พนักงานขับรถธุรการ ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

Engineering Supervisor (ซ่อมบำรุง & เครื่องเย็น) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

Site Engineer

จังหวัดนครนายก

หัวหน้างานผลิต

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน (ประจำสนามบิน BAC คลอง 15)

จังหวัดนครนายก

หัวหน้าสิ่งแวดล้อม

จังหวัดนครนายก - 13,000-15,000 บาท/เดือน

Assistant Engineering Manager

จังหวัดนครนายก

หัวหน้างานสรรหาว่าจ้าง (Recruitment Supervisor) ประจำองครักษ์

จังหวัดนครนายก

Purchasing Officer

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

จังหวัดนครนายก