19  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดนครนายก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดนครนายก

ข้อแนะนำ
ประวัติการค้นหาล่าสุด

Production Foreman ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (HR Admin Officer) ประจำโรงงานองรักษ์

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่โหลดสินค้า (Loading Operator) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

จป.วิชาชีพ (Safety Supervisor) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ ER & CSR Officer ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

พนักงานขับรถธุรการ ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

จัดซื้อ(Purchase)//นิคมปิ่นทอง 2 ชลบุรี///โรงงานผลิตเกียร์ในรถยนต์/มีประสบการณ์//ไม่เน้นภาษา//สนใจติดต่อคุณส้มโอ 089

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd. - จังหวัดนครนายก - 20,000-30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Cost Accountant ) ประจำโรงงานองครักษ์ (มีสวัสดิการรถรับส่ง สายรังสิต - นครนายก)

จังหวัดนครนายก

Packing Operator (Outside) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

Engineering Supervisor (Line maintenance)(ประจำโรงงานองครักษ์)

จังหวัดนครนายก

พนักงานขับรถ

บริษัท บีคราฟส์ จำกัด - จังหวัดนครนายก - 9,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขายในประเทศ-เขตภาคกลาง

บริษัท บีคราฟส์ จำกัด - จังหวัดนครนายก - 10,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขายภายในประเทศ-ต่างจังหวัด

บริษัท บีคราฟส์ จำกัด - จังหวัดนครนายก - 10,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขายภายในประเทศ-ต่างจังหวัด

จังหวัดนครนายก - 10,000-12,000 บาท/เดือน

บัญชี

บริษัท บีคราฟส์ จำกัด - จังหวัดนครนายก - 12,000-18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ไอที

บริษัท บีคราฟส์ จำกัด - จังหวัดนครนายก - 15,000-18,000 บาท/เดือน

Process Development Supervisor

จังหวัดนครนายก

ผู้จัดการฝ่ายศูนย์บริการ

บริษัท แม็กไซเคิล จำกัด - จังหวัดนครนายก

ผู้บริหารศูนย์บริการรถยนต์

บริษัท แม็กไซเคิล จำกัด - จังหวัดนครนายก