40  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดนครนายก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดนครนายก

ข้อแนะนำ
ประวัติการค้นหาล่าสุด

Laboratory Supervisor ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

Foreman Workshop ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Costing Officer) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

Engineering Supervisor(PM&Project)(ประจำโรงงานองครักษ์)

จังหวัดนครนายก

Engineering Supervisor (Line maintenance)(ประจำโรงงานองครักษ์)

จังหวัดนครนายก

Production Foreman ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

Production Operator (พนักงานฝ่ายผลิตประจำโรงงานอ.องครักษ์)

จังหวัดนครนายก

QA Operator ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Officer) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

หัวหน้างานผลิต (ประจำโรงงาน)

บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด - จังหวัดนครนายก

พนักงานบริการเทคนิค (ประจำโรงงาน)

บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด - จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่วางแผนการสั่งซื้อ (ประจำโรงงาน)

บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด - จังหวัดนครนายก

วิศวกรแผนกวางแผนการผลิต (ประจำโรงงาน)

บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด - จังหวัดนครนายก

วิศวกรผลิต (ประจำโรงงาน)

บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด - จังหวัดนครนายก

ช่างไฟฟ้าประจำฟาร์ม

จังหวัดนครนายก

วิศวกรไฟฟ้าประจำฟาร์ม

จังหวัดนครนายก

พนักงานขับรถ

บริษัท บีคราฟส์ จำกัด - จังหวัดนครนายก - 9,000-12,000 บาท/เดือน

หัวหน้างานผลิต

จังหวัดนครนายก

Sale Area ( จังหวัดนครนายก )

จังหวัดนครนายก

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด - จังหวัดนครนายก

หน้า:     1 | 2    >>