14  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดนครนายก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดนครนายก

ประวัติการค้นหาล่าสุด

QA Foreman ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

รับสมัคร Production Planning Manager

บริษัท แสงทองสหฟาร์ม จำกัด - จังหวัดนครนายก

Engineering Supervisor (เครื่องทำความเย็น, Utility & Wastewater treatment system)

จังหวัดนครนายก

หัวหน้างานอนามัย (Hygiene Supervisor)

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานฝ่ายผลิต (Operator)

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส (Senior Cost Accountant ประจำ อ.องครักษ์ คลอง 16 จ.นครนายก)

จังหวัดนครนายก

Payroll Officer (ประจำ อ.องครักษ์ จ.นครนายก)

จังหวัดนครนายก

หัวหน้างานฝ่ายผลิต(Hygiene Supervisor)

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QA Operator)

จังหวัดนครนายก

ช่างซ่อมบำรุง (ระบบทำความเย็น)

จังหวัดนครนายก

R & D Supervisor

จังหวัดนครนายก

Safety Officer (จป.วิชาชีพ)

จังหวัดนครนายก

ช่างซ่อมบำรุง (Boiler)

จังหวัดนครนายก

ช่างซ่อมบำรุง

จังหวัดนครนายก