งาน โรงงาน ใน จังหวัดนครนายก

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดนครนายก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 20 งาน  

QA Supervisor ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

Production Foreman (โฟร์แมนฝ่ายผลิต) ประจำโรงงานองรักษ์

จังหวัดนครนายก

Production Supervisor / ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

วิศวเครื่องกลโรงงาน (นครนายก คลอง15)

จังหวัดนครนายก - 12,000-30,000 บาท/เดือน

ช่างกลโรงงาน (นครนายก คลอง15)

จังหวัดนครนายก - 8,000-15,000 บาท/เดือน

QC Supervisor

จังหวัดนครนายก

ช่างโครงสร้างอากาศยาน

จังหวัดนครนายก

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Rider) ประจำนครนายก

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่การตลาด

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ธุรการการเงินและบัญชี

จังหวัดนครนายก

พนักงานขาย

จังหวัดนครนายก

ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า / ประจำฟาร์มองครักษ์ จ.นครนายก

จังหวัดนครนายก

ผู้จัดการฝ่าย ผลิตไก่รุ่น-ไก่ไข่

จังหวัดนครนายก

ช่างเทคนิค/ช่างประจำฟาร์ม

จังหวัดนครนายก

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (เขต สระบุรี/นครนายก)

จังหวัดนครนายก - จังหวัดสระบุรี - 10,000 บาท/เดือน

สัตวบาลสุกร

จังหวัดนครนายก

ล่ามภาษาอังกฤษ 1 อัตรา (ประจำองครักษ์)

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดนครนายกหรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่วิศวกรสิ่งแวดล้อม

จังหวัดนครนายก - 17,000 บาท/เดือน

เลขานุการโครงการ 3 อัตรา (ประจำองครักษ์)

จังหวัดนครนายก