17  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดนครนายก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดนครนายก

ประวัติการค้นหาล่าสุด

Production Supervisor / ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

Admin Staff ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

ช่างกลโรงงาน (นครนายก คลอง15)

จังหวัดนครนายก - 8,000-15,000 บาท/เดือน

วิศวเครื่องกลโรงงาน (นครนายก คลอง15)

จังหวัดนครนายก - 12,000-30,000 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้า,ระบบทำความเย็น, ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

Programmer

จังหวัดนครนายก

สัตวบาลสุกร

จังหวัดนครนายก

ล่ามภาษาอังกฤษ 1 อัตรา (ประจำองครักษ์)

จังหวัดนครนายก

R & D Supervisor (สัญญาจ้าง 1 ปี)

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดนครนายกหรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่นิติกร

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่วิศวกรสิ่งแวดล้อม

จังหวัดนครนายก - 17,000 บาท/เดือน

Supervisor Production (หัวหน้างานผลิต) ด่วนมาก

จังหวัดนครนายก

หัวหน้างานผลิต

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่บัญชี

จังหวัดนครนายก

Assistant Engineering Manager

จังหวัดนครนายก

วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

จังหวัดนครนายก