งาน โรงงาน ใน จังหวัดนครนายก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-16 จาก 16 งาน  

Maintenance Planner ประจำโรงงานองครักษ์

ตำบลองครักษ์, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

Sr.Technician Maintenance ประจำโรงงานองครักษ์

ตำบลองครักษ์, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

R & D Supervisor ประจำโรงงานแปรรูปอาหาร อ.องครักษ์

ตำบลองครักษ์, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

ธุรการจัดซื้อ-บัญชี (ด่วน)

ตำบลรังสิต, อำเภอธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี - ตำบลนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก

ช่างไฟฟ้า (ประจำรีสอร์ท อ.ปากพลี จ.นครนายก)

ตำบลนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก

QA Manager(ผู้จัดการแผนกควบคุมและประกันคุณภาพ)

ตำบลป่าขะ

พ่อครัว/แม่ครัว (ประจำรีสอร์ท อ.ปากพลี จ.นครนายก)

ตำบลนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก

Programmer

ตำบลคลองใหญ่, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

วิศวกร (เคมี)

ตำบลนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ

ตำบลป่าขะ

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

ตำบลป่าขะ

สัตวบาลฟาร์มสุกร

ตำบลพิกุลออก

พนักงานดูแลสวน (ประจำรีสอร์ท อ.ปากพลี จ.นครนายก)

ตำบลนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก

พนักงานดูแลสวน (ประจำรีสอร์ท อ.ปากพลี จ.นครนายก)

ตำบลนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก

ผู้จัดการรีสอร์ท (ประจำอ.ปากพลี จ.นครนายก)

ตำบลนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ตำบลป่าขะ

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงานในจังหวัดนครนายก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา