15  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดนครนายก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดนครนายก

ข้อแนะนำ
ประวัติการค้นหาล่าสุด

QA Operator ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่โหลดสินค้า (Loading Operator) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิตรายเดือน (Operator) ประจำโรงงานอ.องครักษ์

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ (Welfare Officer) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน (Admin Staff) ประจำโรงงานองรักษ์

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (HR Admin Officer) ประจำโรงงานองรักษ์

จังหวัดนครนายก

Production Foreman ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

จป.วิชาชีพ (Safety Supervisor) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

Engineering Supervisor (Line maintenance)(ประจำโรงงานองครักษ์)

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Cost Accountant ) ประจำโรงงานองครักษ์ (มีสวัสดิการรถรับส่ง สายรังสิต - นครนายก)

จังหวัดนครนายก

Export Sales Manager

จังหวัดนครนายก

พนักงานขับรถ

บริษัท บีคราฟส์ จำกัด - จังหวัดนครนายก - 9,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขายในประเทศ-เขตภาคกลาง

บริษัท บีคราฟส์ จำกัด - จังหวัดนครนายก - 10,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขายภายในประเทศ-ต่างจังหวัด

บริษัท บีคราฟส์ จำกัด - จังหวัดนครนายก - 10,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขายภายในประเทศ-ต่างจังหวัด

จังหวัดนครนายก - 10,000-12,000 บาท/เดือน