31  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดนครนายก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดนครนายก

ข้อแนะนำ
ประวัติการค้นหาล่าสุด

Laboratory Supervisor ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

วิศวกรแผนกวางแผนการผลิต (ประจำโรงงาน)

บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด - จังหวัดนครนายก

หัวหน้างานผลิต (ประจำโรงงาน)

บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด - จังหวัดนครนายก

พนักงานบริการเทคนิค (ประจำโรงงาน)

บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด - จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่วางแผนการสั่งซื้อ (ประจำโรงงาน)

บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด - จังหวัดนครนายก

วิศวกรผลิต (ประจำโรงงาน)

บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด - จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่สรรหา (Recruitment Officer) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่โหลดสินค้า (Loading Operator) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

วิศวกรโรงงาน

จังหวัดนครนายก

Engineering Supervisor (Maintenance & Refrigeration) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

QA Foreman ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

Production Supervisor / ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Costing) ประจำโรงงานองครักษ์ (มีสวัสดิการรถรับส่ง สายรังสิต - นครนายก)

จังหวัดนครนายก

QA Operator ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิตรายเดือน (Operator) ประจำโรงงานอ.องครักษ์

จังหวัดนครนายก

บริหารการผลิต

บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด - จังหวัดนครนายก

พนักงานขับรถธุรการ

บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด - จังหวัดนครนายก - 7,500-12,500 บาท/เดือน

ช่างเทคนิค

จังหวัดนครนายก - อำเภอทรายมูล, จังหวัดยโสธร

ผู้ประสานงานโครงการ

จังหวัดนครนายก - 13,000-15,000 บาท/เดือน

สัตวบาลส่งเสริม ไก่รุ่น-ไก่ไข่

จังหวัดนครนายก

หน้า:     1 | 2    >>