19  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดนครนายก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดนครนายก

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ช่างไฟฟ้า/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ระบบโรงงาน

บริษัท เจ.เอ็ม.ทรี พลาสติก จำกัด - จังหวัดนครนายก - 10,000-13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิตรายเดือน (Operator) ประจำโรงงานอ.องครักษ์

จังหวัดนครนายก

QA Operator ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (HR Admin Officer) ประจำโรงงานองรักษ์

จังหวัดนครนายก

Production Foreman ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

จป.วิชาชีพ (Safety Supervisor) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

รับสมัครพนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ (ประจำการไฟฟ้า อ.วิหารแดง) สนใจติดต่อ คุณแอน 090

บริษัท สยามราชธานี จำกัด - จังหวัดนครนายก - 11,000-13,000 บาท/เดือน

หัวหน้างานแผนกเงินเดือน (Payroll Supervisor)

จังหวัดนครนายก

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท บีคราฟส์ จำกัด - จังหวัดนครนายก - 10,000-12,000 บาท/เดือน

หัวหน้า/ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control Supervisor)

จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดนครนายก

หัวหน้าฝ่ายบุคคล (HR Supervisor)

จังหวัดนครนายก

Export Sales Manager

จังหวัดนครนายก

ผู้จัดการและผู้บริหาร

จังหวัดนครนายก

พนักงานขับรถ

บริษัท บีคราฟส์ จำกัด - จังหวัดนครนายก - 9,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขายในประเทศ-เขตภาคกลาง

บริษัท บีคราฟส์ จำกัด - จังหวัดนครนายก - 10,000-12,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิค/ช่างประจำฟาร์ม

จังหวัดนครนายก

พนักงานขายภายในประเทศ-ต่างจังหวัด

บริษัท บีคราฟส์ จำกัด - จังหวัดนครนายก - 10,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขายภายในประเทศ-ต่างจังหวัด

จังหวัดนครนายก - 10,000-12,000 บาท/เดือน