งาน โรงงาน ใน จังหวัดชัยนาท

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-12 จาก 12 งาน  

HR Supervisor (ประจำโรงงาน จ.ชัยนาท)

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท

Purchasing Supervisor (ประจำโรงงาน จ.ชัยนาท)

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดอ่างทอง-ชัยนาท-สิงห์บุรี)ด่วน

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท

โฟร์แมนควบคุมงาน

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท

Lab Supervisor

ตำบลหาดอาษา, อำเภอสรรพยา, จังหวัดชัยนาท

พนักงานขายในเขตพื้นที่ ภาคกลาง

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท - 12,000-17,000 บาท/เดือน

วิศวกรเครื่องกล (Nobel NC ชัยนาท)

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท

พนักงานขายส่วนภูมิภาค จ.ชัยนาท/จ.อุทัยธานี/จ.ราชบุรี/จ.สมุทรสาคร

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท - จังหวัดอุทัยธานี

พนักงานขายหน่วยรถเงินสดสินค้าอุปโภคบริโภค (ภาคกลาง/ตะวันออก)

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท - 9,500-10,500 บาท/เดือน

HR Admin Officer

ตำบลหาดอาษา, อำเภอสรรพยา, จังหวัดชัยนาท

Production Supervisor

ตำบลหาดอาษา, อำเภอสรรพยา, จังหวัดชัยนาท

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลโพนางดำออก, อำเภอสรรพยา, จังหวัดชัยนาท

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงานในจังหวัดชัยนาท
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา