6  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดชัยนาท

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดชัยนาท

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ช่างประจำโรงงาน

จังหวัดชัยนาท - 9,000-15,000 บาท/เดือน

วิศวกรการผลิต

จังหวัดชัยนาท

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล

จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ด่วนมาก (ชัยนาท , สุพรรณบุรี , สิงห์บุรี)

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ - จังหวัดชัยนาท

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท - จังหวัดชัยนาท

พยาบาลห้องผ่าตัด

โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท - จังหวัดชัยนาท