7  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดชัยนาท

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดชัยนาท

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (ประจำหน่วยงาน จ.ชัยนาท) ด่วน

บริษัท ไทคอน จำกัด - จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ Sales Service (รับ-ส่งงานและให้บริการลูกค้า) ประจำพื้นที่ จ.ชัยนาท

จังหวัดชัยนาท - 10,000 บาท/เดือน

HR&GA MANAGER

จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ Sales Service (รับ-ส่งงานและให้บริการลูกค้า)ประจำพื้นที่ จ.ชัยนาท

จังหวัดชัยนาท - 10,000 บาท/เดือน

วิศวกรโครงการ - งานโครงสร้าง / โยธา (ด่วน)

บริษัท ไทคอน จำกัด - จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอ้อย

จังหวัดชัยนาท

ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการผลิต

จังหวัดชัยนาท - จังหวัดสุพรรณบุรี