16  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดชัยนาท

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดชัยนาท

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงานชัยนาท)

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด - จังหวัดชัยนาท - 12,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( ปฏิบัติงานประจำโรงงานชัยนาท ) รับพิจารณาเฉพาะผู้ชาย

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด - จังหวัดชัยนาท

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ประจำที่โรงงาน จ.ชัยนาท

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด - จังหวัดชัยนาท

ช่างเชื่อม

บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด - จังหวัดชัยนาท - 12,000-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้าธุรการบุคคล (ประจำหน่วยงาน จ.ชัยนาท) ด่วน

บริษัท ไทคอน จำกัด - จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

จังหวัดชัยนาท

Beauty Advisor, Beauty Expert, พนักงานขายเครื่องสำอาง Oriental Princess, Cute Press: ชัยนาท

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่สัตวบาล ประจำฟาร์มโคนม จ.ชัยนาท

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด - จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดชัยภูมิ)ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดอ่างทอง-ชัยนาท-สิงห์บุรี)ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดชัยนาท)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดชัยนาท

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Oriental Princess ประจำจังหวัดชัยนาท

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดชัยนาท

Beauty Advisor, Beauty Expert, พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Cute Press, PC, PR, Sale : ชัยนาท

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ Sales Service (รับ-ส่งงานและให้บริการลูกค้า) ประจำพื้นที่ จ.ชัยนาท

จังหวัดชัยนาท - 10,000 บาท/เดือน

HR&GA MANAGER

จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ Sales Service (รับ-ส่งงานและให้บริการลูกค้า)ประจำพื้นที่ จ.ชัยนาท

จังหวัดชัยนาท - 10,000 บาท/เดือน