งาน โรงงาน ใน จังหวัดชัยนาท

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดชัยนาท

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-5 จาก 5 งาน  

ช่างเทคนิค (ประจำ จ.ชัยนาท / ประจำโรงงานจ.ฉะเชิงเทรา)

จังหวัดชัยนาท - จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานจัดทำเอกสารคลังสินค้า

จังหวัดชัยนาท

พนักงานประจำบ่อบำบัดน้ำเสียอาวุโส

จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดขัยนาทหรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

จังหวัดชัยนาท

วิศวกรฝ่ายผลิต

จังหวัดชัยนาท - 20,000-25,000 บาท/เดือน