งาน โรงงาน ใน จังหวัดชัยนาท

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-9 จาก 9 งาน  

HR Admin Officer

ตำบลหาดอาษา, อำเภอสรรพยา, จังหวัดชัยนาท

Production Supervisor

ตำบลหาดอาษา, อำเภอสรรพยา, จังหวัดชัยนาท

บาริสต้า

ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดชัยนาท)

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิหรือจังหวัดใกล้เคียง)ด่วน

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท

System Administrator

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท

วิศวกรเครื่องกล

ตำบลโพนางดำออก, อำเภอสรรพยา, จังหวัดชัยนาท

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลโพนางดำออก, อำเภอสรรพยา, จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดอ่างทอง-ชัยนาท-สิงห์บุรี)ด่วน

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท