งาน โรงงาน ใน จังหวัดชัยนาท

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดชัยนาท

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-7 จาก 7 งาน  

พนักงานคลังสินค้า

จังหวัดชัยนาท

พนักงานประจำบ่อบำบัดน้ำเสียอาวุโส

จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต Control room Operator (DCS Operator)

จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดขัยนาทหรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดชัยภูมิหรือจังหวัดใกล้เคียง)ด่วน

จังหวัดชัยนาท

ที่ปรึกษาการขาย

จังหวัดชัยนาท

วิศวกรฝ่ายผลิต

จังหวัดชัยนาท - 20,000-25,000 บาท/เดือน