10  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดชัยนาท

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดชัยนาท

ประวัติการค้นหาล่าสุด

Shift Supervisor (โรงงานย้อมผ้า)

จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต Control room Operator (DCS Operator)

จังหวัดชัยนาท

ที่ปรึกษาการขาย

จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดขัยนาทหรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดชัยภูมิหรือจังหวัดใกล้เคียง)ด่วน

จังหวัดชัยนาท

ที่ปรึกษาการขาย

จังหวัดชัยนาท

วิศวกรฝ่ายผลิต

จังหวัดชัยนาท - 20,000-25,000 บาท/เดือน

Utility Supervisor

จังหวัดชัยนาท

Lab Assistant

จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่แปลงหญ้า ประจำฟาร์มโคนม จ.ชัยนาท

จังหวัดชัยนาท - 12,000 บาท/เดือน