9  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดชัยนาท

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดชัยนาท

ประวัติการค้นหาล่าสุด

Shift Supervisor (โรงงานย้อมผ้า)

จังหวัดชัยนาท

ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดชัยนาท

พนักงานขับรถหน่วยรถเงินสด (ภาคกลาง ชัยนาท/อุทัยธานี)

จังหวัดชัยนาท - จังหวัดอุทัยธานี

วิศวกรฝ่ายผลิต

จังหวัดชัยนาท - 20,000-25,000 บาท/เดือน

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

จังหวัดชัยนาท

Lab Assistant

จังหวัดชัยนาท

Utility Supervisor

จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่แปลงหญ้า ประจำฟาร์มโคนม จ.ชัยนาท

จังหวัดชัยนาท - 12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ Trade Marketing

จังหวัดชัยนาท