17  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดชัยนาท

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดชัยนาท

ประวัติการค้นหาล่าสุด

นักเคมี (ประจำโรงงานชัยนาท)

จังหวัดชัยนาท

นักเคมี (ประจำโรงงานชัยนาท)

จังหวัดชัยนาท

ช่างซ่อมบำรุง(ประจำโรงงานชัยนาท)

บริษัท เอส.ซี.เอส. ฟุตแวร์ จำกัด - จังหวัดชัยนาท

หัวหน้าแผนกผลิตยาง (ประจำโรงงานชัยนาท)

บริษัท เอส.ซี.เอส. ฟุตแวร์ จำกัด - จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอ้อย

จังหวัดชัยนาท

หัวหน้างานธุรการบุคคลประจำหน่วยงาน จ.ชัยนาท

บริษัท ไทคอน จำกัด - จังหวัดชัยนาท

ผู้แทนเขตภาคอีสาน(อุบล-สกลนคร)/กลาง (นครสวรรค์ ชัยนาท)

จังหวัดชัยนาท - จังหวัดนครสวรรค์

ช่างซ่อมบำรุง

จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่เทคนิค (ฝ่ายคุณภาพ)

จังหวัดชัยนาท

วิศวกรโครงการ - งานโครงสร้าง / โยธา

บริษัท ไทคอน จำกัด - จังหวัดชัยนาท

ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการผลิต

จังหวัดชัยนาท - จังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด - จังหวัดชัยนาท

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด - จังหวัดชัยนาท

ผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว

บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด - จังหวัดชัยนาท

ช่างยนต์

บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด - จังหวัดชัยนาท

ช่างคุมเครื่องจักรโรงสี

บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด - จังหวัดชัยนาท

Process Engineer

จังหวัดชัยนาท