งาน โรงงาน ใน จังหวัดชัยนาท

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-9 จาก 9 งาน  

เจ้าหน้าที่วิศวกรรม

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท

หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม ( Nobel NC ชัยนาท)

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดอ่างทอง-ชัยนาท-สิงห์บุรี)ด่วน

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท

Lab Supervisor

ตำบลหาดอาษา, อำเภอสรรพยา, จังหวัดชัยนาท

พนักงานขายในเขตพื้นที่ ภาคกลาง

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท - 12,000-17,000 บาท/เดือน

วิศวกรเครื่องกล (Nobel NC ชัยนาท)

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท

พนักงานขายหน่วยรถเงินสดสินค้าอุปโภคบริโภค (ภาคกลาง/ตะวันออก)

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท - 9,500-10,500 บาท/เดือน

HR Admin Officer

ตำบลหาดอาษา, อำเภอสรรพยา, จังหวัดชัยนาท

Production Supervisor

ตำบลหาดอาษา, อำเภอสรรพยา, จังหวัดชัยนาท

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงานในจังหวัดชัยนาท
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา