19  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดชัยนาท

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดชัยนาท

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงานชัยนาท)

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด - จังหวัดชัยนาท

นักเคมี (ประจำโรงงานชัยนาท)

จังหวัดชัยนาท

ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดชัยนาท

พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด - จังหวัดชัยนาท - 12,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี สาขาชัยนาท

บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด - จังหวัดชัยนาท - 12,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ควบคุมหม้อน้ำ Boiler (UTILITY AND FACILITY SUPERVISOR/LEADER)

บริษัท เฟมิน่าเลซไดย์เวิร์คส จำกัด - จังหวัดชัยนาท

ผู้จัดการแผนกบุคคล

จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ Trade Marketing

จังหวัดชัยนาท

พนักงานประจำบ่อบำบัดน้ำเสีย

จังหวัดชัยนาท

วิศวกรโครงการ - งานโครงสร้าง / โยธา (ด่วน)

บริษัท ไทคอน จำกัด - จังหวัดชัยนาท

ช่างไฟฟ้า

บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด - จังหวัดชัยนาท - 12,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างยนต์

บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด - จังหวัดชัยนาท - 12,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างเชื่อม

บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด - จังหวัดชัยนาท - 12,000-15,000 บาท/เดือน

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

จังหวัดชัยนาท

พนักงานอบข้าวโรงสีข้าว

บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด - จังหวัดชัยนาท

วิศวกรเครื่องกล

จังหวัดชัยนาท

โฟร์แมนควบคุมงาน

จังหวัดชัยนาท

พนักงานคอมพิวเตอร์ สาขาชัยนาท

บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด - จังหวัดชัยนาท - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว

บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด - จังหวัดชัยนาท - 10,000-15,000 บาท/เดือน