1020  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดชลบุรี

  
  

ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ ประจำโรงงาน (มหาวงษ์)

อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

ช่างกลโรงงาน

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

วิศวกรออกแบบ (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลห้วยกะปิ )

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดชลบุรี

วิศวกร IE (ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง)

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดชลบุรี

วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลห้วยกะปิ )

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดชลบุรี

วิศวกร (ประจำโรงงานชลบุรี ต.ห้วยกะปิ )

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดชลบุรี

วิศวกรโรงงาน (มีใบ กว.)

อำเภอพนัสนิคม, จังหวัดชลบุรี

หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต(ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลเหมือง)

จังหวัดชลบุรี

หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต(ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลเหมือง)

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดชลบุรี

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(ประจำโรงงานชลบุรี ต.เหมือง)

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดชลบุรี

วิศวกร IE (ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง)

จังหวัดชลบุรี

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์,นักวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ/สารเคมี(ประจำโรงงานชลบุรี ต.เหมือง)

จังหวัดชลบุรี

วิศวกรออกแบบ (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลห้วยกะปิ )

จังหวัดชลบุรี

หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต(ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลเหมือง)

จังหวัดชลบุรี

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (ประจำโรงงาน ต.ห้วยกะปิ ชลบุรี)

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดชลบุรี

วิศวกรออกแบบ (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลห้วยกะปิ )

จังหวัดชลบุรี - 18,000 บาท/เดือน

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์,นักวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ/สารเคมี(ประจำโรงงานชลบุรี ต.เหมือง)

จังหวัดชลบุรี

พนักงานประชาสัมพันธ์(ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง))

จังหวัดชลบุรี

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (ประจำโรงงาน ต.ห้วยกะปิ ชลบุรี)

จังหวัดชลบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>