242  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา

  
  

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน/หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน ประจำโรงงานบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน/หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน ประจำโรงงานบางปะกง

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิศวกร(ประจำโรงงานบางประกง)

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้จัดการฝ่ายคลังพัสดุและธุรการโรงงาน

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิศวกรฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานบางปะกง)

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่างประจำอาคาร (ช่างซ่อมบำรุง) ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา

บริษัท ออลล่า จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 12,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป(ประจำโรงงานบางปะกง)

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าแผนกสโตร์ ประจำโรงงาน (ด่วนมาก)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าแผนกสโตร์ ประจำโรงงาน (ด่วนมาก)

บริษัท นภิส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

จนท.ประมาณราคา (QS) ประจำ สนง.ใหญ่ลาดพร้าว และ โรงงานฉะเชิงเทรา

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ - จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิศวกรโรงงาน

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Asst. Production Manager (ประจำโรงงานอาหารสัตว์ ฉะเชิงเทรา)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานขับรถโฟลคลิฟท์ Folklift (Warehouse Operator) - โรงงานนวนคร & โรงงานบางชัน & โรงงานอยุธยา & โรงงานฉะเชิงเทรา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ QA ประจำโรงงานบางปะกง

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ QA ประจำโรงงานบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)

บริษัท ออลล่า จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ QA งานเชื่อม (ประจำโรงงาน ฉะเชิงเทรา)

บริษัท ออลล่า จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง 7)

บริษัท ออลล่า จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 11,000-13,000 บาท/เดือน

วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance ) ประจำโรงงานเกตเวย์

จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>