322  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา

  
  

เจ้าหน้าที่ QA งานเชื่อม (ประจำโรงงาน ฉะเชิงเทรา)

บริษัท ออลล่า จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่างสี (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน

บริษัท ออลล่า จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผุ้จัดการโรงงาน

บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 40,000-60,000 บาท/เดือน

ผู้ประสานงานในโรงงาน ประจำหน่วยงาน Procter & Gamble (P&G) นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 18,000-22,000 บาท/เดือน

พยาบาล โรงงาน wellgrow

บริษัท สต๊าฟฟิ่ง ซัคเซส จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.เทคนิค (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน

บริษัท ออลล่า จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

พยาบาล ประจำโรงงาน ฉะเชิงเทรา

บริษัท สต๊าฟฟิ่ง ซัคเซสจำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 20,000-30,000 บาท/เดือน

หัวหน้าควบคุมคุณภาพ QA (โรงงานเหล็กหล่อ)

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตำแหน่ง ช่างเทคนิคประจำโรงงาน-ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ิวิศวกรประจำโรงงาน

บริษัท ไทยธุรกิจอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้จัดการฝ่ายผลิต (โรงงานปู่เจ้า)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าบัญชีต้นทุนประจำโรงงานบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิศวกรบริการเครน (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน

บริษัท ออลล่า จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 17,000 บาท/เดือน

ฝ่ายขาย ประจำโรงงาน (บริษัทในเครือสะโรรักษ์)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่างระบบอาคารสถานที่ (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน

บริษัท ออลล่า จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 12,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน ประจำโรงงานบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน ประจำโรงงานบางปะกง

บริษัท อโรม่า กรุ๊ป จํากัด - อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนประจำโรงงานบางปะกง (สัญญาจ้าง 3 เดือน)

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน ประจำโรงงานบางปะกง

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน ประจำโรงงานบางปะกง

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>