งาน โรงงาน ใน จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-18 จาก 18 งาน  

ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างกลึง

บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด - ตำบลบ่อถ้ำ, อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร

ช่างกลโรงงาน ประจำสำนักงานใหญ่ จ.กำแพงเพชร

ตำบลคุยบ้านโอง, อำเภอพรานกระต่าย, จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด - ตำบลบ่อถ้ำ, อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร

ช่างยนต์

บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด - ตำบลบ่อถ้ำ, อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร

หัวหน้าแผนกผลิต

บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด - ตำบลบ่อถ้ำ, อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร

โฟร์แมน/ หัวหน้างานฝ่ายผลิต

ตำบลบ่อถ้ำ, อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย / จัดส่ง / คลังสินค้า

บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด - ตำบลบ่อถ้ำ, อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด - ตำบลบ่อถ้ำ, อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด - ตำบลบ่อถ้ำ, อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด

บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ /QC

บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด - ตำบลบ่อถ้ำ, อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร

เซลล์

บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดกำแพงเพชร

ช่างเครื่องมีความชำนาญด้านขวดเพชร

ตำบลเทพนคร, อำเภอเมืองกำแพงเพชร, จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

ตำบลบ่อถ้ำ, อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่งานบุคคล/ธุรการ ( อาวุโส )

ตำบลบ่อถ้ำ, อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร

พนักงานขับรถโครงการ (ประจำสำนักงานสายสีแดง)

จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร/ ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย/คนงานทั่วไป รวม 4 อัตรา

ตำบลโค้งไผ่, อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงานในจังหวัดกำแพงเพชร
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา