งาน โรงงาน ใน จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-19 จาก 19 งาน  

ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดสงขลา

พนักงานเย็บผ้าและซักผ้าโรงงาน

จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)

อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดสงขลา

พนักงานทั่วไป

จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบและจัดซื้อทั่วไป

จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดสงขลา

พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล ประจำพื้นที่จ.กำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

พนักงานคลังสินค้าวัตถุดิบ

จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดสงขลา

นักรังสีเทคนิค/นักรังสีการแพทย์

จังหวัดกำแพงเพชร

นักชีวสารสนเทศ

จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จังหวัดกำแพงเพชร

นักวิชาการศึกษา

จังหวัดกำแพงเพชร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Computer Technical Officer/Programmer)

จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดกำแพงเพชรหรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

จังหวัดกำแพงเพชร