9  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดกำแพงเพชร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

รับสมัครคนขับรถบรรทุกน้ำมัน (ลงโฆษณาที่จังหวัดกำแพงเพชร)

จังหวัดกำแพงเพชร - 25,000-30,000 บาท/เดือน

รับสมัครคนขับรถบรรทุกน้ำมัน (ลงโฆษณาที่จังหวัดกำแพงเพชร)

จังหวัดกำแพงเพชร - 25,000-30,000 บาท/เดือน

วิศวกรเครื่องมือวัด(INSTRUMENTATION ENGINEER)

บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด - จังหวัดกำแพงเพชร

วิศวกรไฟฟ้า(POWER ELECTRICAL ENGINEER)

บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด - จังหวัดกำแพงเพชร

วิศวกรเครื่องมือวัด(INSTRUMENTATION ENGINEER)

จังหวัดกำแพงเพชร

วิศวกรไฟฟ้า(POWER ELECTRICAL ENGINEER)

จังหวัดกำแพงเพชร

บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด รับสมัครช่างซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา

จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดสงขลา

PC ประจำร้านผู้หญิง กำแพงเพชร สินค้าแบรนด์ ไมเบะ(mibae)

บริษัท ไมเบะ คูริอิมุ(ประเทศไทย)จำกัด - จังหวัดกำแพงเพชร

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด(เขตภาคเหนือ)

บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดกำแพงเพชร - 15,000-22,500 บาท/เดือน