9  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดกำแพงเพชร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ช่างทั่วไป

จังหวัดกำแพงเพชร

พนักงานขาย(น้ำตาล)

จังหวัดกำแพงเพชร

วิศวกรเครื่องมือวัด(INSTRUMENTATION ENGINEER)

บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด - จังหวัดกำแพงเพชร

วิศวกรเครื่องมือวัด(INSTRUMENTATION ENGINEER)

จังหวัดกำแพงเพชร

วิศวกรไฟฟ้า(POWER ELECTRICAL ENGINEER)

บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด - จังหวัดกำแพงเพชร

วิศวกรไฟฟ้า(POWER ELECTRICAL ENGINEER)

จังหวัดกำแพงเพชร

บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด รับสมัครช่างซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา

จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดสงขลา

PC ประจำร้านผู้หญิง กำแพงเพชร สินค้าแบรนด์ ไมเบะ(mibae)

บริษัท ไมเบะ คูริอิมุ(ประเทศไทย)จำกัด - จังหวัดกำแพงเพชร - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด(เขตภาคเหนือ)

บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดกำแพงเพชร - 15,000-22,500 บาท/เดือน