งาน โรงงาน ใน จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-17 จาก 17 งาน  

หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานที่ จ.กำแพงเพชร)

จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดสงขลา

พนักงานเย็บผ้าและซักผ้าโรงงาน

จังหวัดกำแพงเพชร

พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล ประจำพื้นที่จ.กำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

โฟร์แมน/ หัวหน้างานฝ่ายผลิต

อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร

วิศวกรไฟฟ้ากำลัง

อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร

พนักงานคลังสินค้าวัตถุดิบ

จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดสงขลา

นักรังสีเทคนิค/นักรังสีการแพทย์

จังหวัดกำแพงเพชร

นักชีวสารสนเทศ

จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จังหวัดกำแพงเพชร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Computer Technical Officer/Programmer)

จังหวัดกำแพงเพชร

นักวิชาการศึกษา

จังหวัดกำแพงเพชร

Civil Engineer

อำเภอลานกระบือ, จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดกำแพงเพชรหรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

จังหวัดกำแพงเพชร