5  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดกำแพงเพชร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด(เขตภาคเหนือ)

บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดกำแพงเพชร - 15,000-22,500 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

จังหวัดกำแพงเพชร

พนักงานขายประจำสาขาเพลินนารี่ วัชรพล สายตรง Hot line 085-9801649 , 08

จังหวัดกำแพงเพชร - 9,000 บาท/เดือน

บริษัท พี เอส ซี กรุ๊ป (1988) จำกัด รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดสงขลา

ซุปเปอร์ไวเซอร์ แผนกพัฒนาระบบน้ำและน้ำเสีย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดกำแพงเพชร