งาน โรงงาน ใน จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-10 จาก 10 งาน  

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดกำแพงเพชร)

จังหวัดกำแพงเพชร

เซลล์

อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร

เขียนแบบ ออกแบบ SolidWorks

ตำบลเทพนคร, อำเภอเมืองกำแพงเพชร, จังหวัดกำแพงเพชร - 12,000-18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ประจำ บจก.มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง ในเครือ ส.ขอนแก่น)

ตำบลมหาชัย, อำเภอไทรงาม, จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเวปไซต์

ตำบลบ่อถ้ำ, อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)

ตำบลบ่อถ้ำ, อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบและจัดซื้อทั่วไป

จังหวัดกำแพงเพชร

Production Supervisor (ผลิตอาหารทะเล)

ตำบลมหาชัย, อำเภอไทรงาม, จังหวัดกำแพงเพชร

Production Supervisor (ผัก ผลไม้)

ตำบลมหาชัย, อำเภอไทรงาม, จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อำเภอขาณุวรลักษบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร