666  

งาน โรงงาน ไก่ ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำโรงงานแปรรูปไก่ พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (โรงงานแปรรูปไก่พัทลุง)

จังหวัดพัทลุง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

Production Supervisor / ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

Admin Staff ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน

กรุงเทพฯ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

ช่างประจำโรงงาน

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่สถิติค่าจ้าง (ประจำโรงงานบางพลี ถนนกิ่งแก้ว สมุทรปราการ)

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

R&D Manager (ประจำโรงงานลาดพร้าว)

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ QA.&DCC;(ประจำโรงงานสามพราน)

จังหวัดนครปฐม - 15,000-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกผลิต (ประจำโรงงานนครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ QA. (ประจำโรงงานสามพราน)

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (ประจำโรงงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สถิติค่าจ้างและสวัสดิการ (ประจำโรงงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)

อำเภอภูเวียง, จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)

อำเภอภูเวียง, จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (ประจำโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างไฟฟ้า [ประจำโรงงานในนิคมสมุทรสาคร-มหาชัย]

จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>