543  

งาน โรงงาน ไก่ ใน ไทย

  
  

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำโรงงานนครปฐม

กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี - จังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำโรงงาน จ.นครปฐม

กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี - จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าส่วนงานพัฒนาและฝึกอบรม ประจำโรงงาน จ.นครปฐม

กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี - จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าฝ่ายคุณภาพ ประจำโรงงาน

บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ โรงงานผลิตซอส นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ โรงงานผลิตซอส นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าส่วนวิศวกรรม ประจำโรงงานนครปฐม

กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี - จังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำโรงงานนครปฐม

กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี - จังหวัดนครปฐม

ช่างเทคนิค,ช่างกลโรงงาน

บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานรามอินทรา)ด่วน

กรุงเทพฯ

ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานรามอินทรา)ด่วน

กรุงเทพฯ

หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง (ประจำที่โรงงานบางพลี)

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (โรงงานบางพลี สมุทรปราการ)

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

Purchasing Supervisor (Factory) (ประจำโรงงานสวนผัก ตลิ่งชัน จ.นนทบุรี)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน ) - จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าแผนกบุคคล(ส่วนโรงงาน)

บริษัท ตงฟง มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

สัตวบาลประจำฟาร์มไก่ จ.ชลบุรี

เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที - จังหวัดชลบุรี

นักวิชาการสัตวแพทย์/สัตวแพทย์ประจำฟาร์มไก่ จ.ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

นักวิชาการสัตวแพทย์/สัตวแพทย์ประจำฟาร์มไก่ จ.ชลบุรี

เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที - จังหวัดชลบุรี

สัตวบาลประจำฟาร์มไก่ จ.ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านข้าวมันไก่ ประจำซอยลาดพร้าว 80

กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี - กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>