งาน โรงงาน ไก่ ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 773 งาน  

วิศวกรประจำโรงงาน

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Officer) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

ผู้จัดการโรงงาน

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างไฟฟ้า(ส่วนโรงงาน ต.บางโทรัด จ.สมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor) ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Recruit) โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง

อำเภอภูเวียง, จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการโรงงาน

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี

พนักงานเขตส่งเสริมชาวไร่ โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง

อำเภอภูเวียง, จังหวัดขอนแก่น

ด่วน ช่างกลโรงงาน (ปฏิบัติงานไทรน้อย นนทบุรี)

อำเภอไทรน้อย, จังหวัดนนทบุรี

HRD/OD Supervisor ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

วิศวกรเครื่องกลประจำศูนย์วิศวกรรม โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว

จังหวัดชัยภูมิ

ช่าง (ประจำโรงงานAST)

จังหวัดเพชรบุรี

หัวหน้าแผนกผลิต ประจำโรงงาน จ.สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ประจำโรงงานนครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ประจำโรงงานนครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าส่วนผลิต (ประจำที่โรงงานนครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ประจำที่โรงงานนครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

ช่างไฟฟ้าโรงงาน

กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการโรงงาน (รองรับการขยายโรงงาน)

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (ประจำโรงงานสามพราน)

จังหวัดนครปฐม

หน้า:     1 | 2 | 3    >>