787  

งาน โรงงาน ไก่ ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (สายธุรกิจไก่ - ประจำโรงงานลพบุรี)

จังหวัดลพบุรี

วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง (สายธุรกิจไก่- ประจำโรงงานลพบุรี)

จังหวัดลพบุรี

หัวหน้างานโรงงานชำแหละชิ้นส่วนไก่สด

อำเภอพนัสนิคม, จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สายธุรกิจไก่-ประจำโรงงานลพบุรีและสมุทรสาคร)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สายธุรกิจไก่-ประจำโรงงานลพบุรีและสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ประจำ โรงงานแปรรูปไก่ ต.ท่าแค จ.พัทลุง

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - อำเภอเมืองพัทลุง, จังหวัดพัทลุง - 18,000-23,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ประจำ โรงงานแปรรูปไก่ ต.ท่าแค จ.พัทลุง

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - อำเภอเมืองพัทลุง, จังหวัดพัทลุง - 20,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สายธุรกิจไก่-ประจำโรงงานลพบุรีและสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สายธุรกิจไก่-ประจำโรงงานลพบุรีและสมุทรสาคร)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดลพบุรี

พนักงานบัญชี/ต้นทุน (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้า / ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างเทคนิค,ช่างกลโรงงาน

บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด - จังหวัดชลบุรี

พนักงานธุรการ (โอเปอเรเตอร์) โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง ขอนแก่น

อำเภอภูเวียง, จังหวัดขอนแก่น

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ชลประทาน (โรงงานมิตรผล ภูหลวง จ.เลย)

อำเภอภูหลวง, จังหวัดเลย

พนักงานขาย(อีสาน,เหนือ,ตะวันออก/โรงงานอุตสาหกรรม)

อำเภอพนัสนิคม, จังหวัดชลบุรี

วิศวกรเครื่องกล (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)

จังหวัดสุพรรณบุรี

วิศวกรเครื่องกล (โรงงานไฟฟ้ามิตรผล)

อำเภอด่านช้าง, จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้จัดการโรงงานประกอบเครื่องยนต์

กรุงเทพฯ

หัวหน้างานฝ่ายโรงงาน

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

หน้า:     1 | 2 | 3    >>