งาน โรงงาน ไก่ ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 613 งาน  

เจ้าหน้าที่แผนกบรรจุ (Packing Operator) ประจำโรงงานองครักษ์

องครักษ์

หัวหน้าส่วนธุรการ ประจำโรงงาน จ.นครปฐม

จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการ/ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าส่วนสรรหาว่าจ้าง ประจำโรงงาน จ.นครปฐม

จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (Packing Operator) ประจำโรงงานองครักษ์

องครักษ์

หัวหน้างานวางแผนการผลิต (Planning Supervisor) ประจำโรงงานองครักษ์

องครักษ์

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม/เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว

ภาคกลาง

ผู้จัดการโรงงาน

อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ

QC Staff (ทำระบบโรงงาน)

กรุงเทพฯ

จนท.ควบคุมคุณภาพ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง)

อำเภอภูหลวง, จังหวัดเลย

Production Manager (ประจำโรงงานลาดพร้าว)

กรุงเทพฯ

หัวหน้ากะเครื่องมือควบคุม (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง)

อำเภอภูหลวง, จังหวัดเลย

หัวหน้างาน (ประจำโรงงาน จ. เพชรบูรณ์ ด่วน)

จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Ex.factory Sales Operator) ประจำโรงงานองครักษ์

องครักษ์

Production Foreman (โฟร์แมนฝ่ายผลิต) ประจำโรงงานองครักษ์

องครักษ์

เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าช่าง ประจำโรงงาน จ.สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor) ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา โรงงานไส้กรอก

จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

หน้า:     1 | 2 | 3    >>