744  

งาน โรงงาน ไก่ ใน ไทย

  
  

Offer: ผู้จัดการแผนก โรงงานชำแหละเนื้อไก่

Thai Foods Group Public Company Limited - จังหวัดปราจีนบุรี

หัวหน้างานโรงงานชำแหละชิ้นส่วนไก่สด

จังหวัดชลบุรี

หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)

อำเภอภูเวียง, จังหวัดขอนแก่น

วิศวกรอาวุโสประจำสำนักรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)

อำเภอภูเวียง, จังหวัดขอนแก่น

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ ประจำโรงงาน สาย 7 สามพราน

จังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงาน สาย 7)

จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training Officer) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

หัวหน้าส่วนกฎหมาย ( ประจำที่โรงงานน้ำตาลสระบุรี อ. วังม่วง จ. สระบุรี )

จังหวัดสระบุรี

Laboratory Supervisor (Micro) ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

QA Operator ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

พนักงานห้องปฏิบัติการ (ประจำโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ (ประจำโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป(ส่วนโรงงาน)

จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานสามพราน)

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ช่างไฟฟ้า (ประจำ โรงงานสามพราน)

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

Research & Development Manager ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

พนักงานช่างโรงงาน ประจำสนง.นวมินทร์และเพชรบูรณ์)

กรุงเทพฯ - 12,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ R&D (โรงงานขนม)

อำเภอพนัสนิคม, จังหวัดชลบุรี

วิศกรออกแบบเครื่องกล (ประจำโรงงานแพรกษา)

กรุงเทพฯ - จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าส่วนผลิต (ประจำโรงงานบางพลี ถนนกิ่งแก้ว)

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>