445  

งาน โรงงาน ไก่ ใน ไทย

  
  

วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง (สายธุรกิจไก่- ประจำโรงงานลพบุรี)

จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สายธุรกิจไก่-ประจำโรงงานลพบุรีและสมุทรสาคร)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สายธุรกิจไก่-ประจำโรงงานลพบุรีและสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ประจำ โรงงานแปรรูปไก่ ต.ท่าแค จ.พัทลุง

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - อำเภอเมืองพัทลุง, จังหวัดพัทลุง - 18,000-23,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ประจำ โรงงานแปรรูปไก่ ต.ท่าแค จ.พัทลุง

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - อำเภอเมืองพัทลุง, จังหวัดพัทลุง - 20,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สายธุรกิจไก่-ประจำโรงงานลพบุรีและสมุทรสาคร)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สายธุรกิจไก่-ประจำโรงงานลพบุรีและสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดลพบุรี

Production Foreman ประจำโรงงานองครักษ์

จังหวัดนครนายก

ผู้จัดการ / หัวหน้า/ พนักงานบัญชี - โรงงาน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสุพรรณบุรี

วิศวกรโรงงาน

จังหวัดนนทบุรี

พยาบาลวีชาชีพ (ประจำโรงงาน) (Full Time)

อำเภอบางเสาธง, จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าส่วนผลิต (ประจำโรงงานนครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

พนักงานขายตะวันออก(โรงแรม,โรงงานและเขตนิคมอุตสาหกรรม )

อำเภอพนัสนิคม, จังหวัดชลบุรี

หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง (ประจำที่โรงงานบางพลี)

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (โรงงานบางพลี สมุทรปราการ)

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

Purchasing Supervisor (Factory) (ประจำโรงงานสวนผัก ตลิ่งชัน จ.นนทบุรี)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน ) - จังหวัดนนทบุรี

จป.วิชาชีพ ประจำโรงงานอาหารสัตว์ จ.ลพบุรี

อำเภอพัฒนานิคม, จังหวัดลพบุรี

ผู้จัดการ / หัวหน้า / พนักงานบัญชี - โรงงาน

จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (โรงงาน)

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จตุจักร, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>