8  

งาน โรงงาน เอทานอล ใน จังหวัดนนทบุรี

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส

บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ-บัญชี

บริษัท วินด์ เพาเวอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด - จังหวัดนนทบุรี - 10,000-12,000 บาท/เดือน

ธุรการฝ่ายขาย

บริษัท เอ็มทีไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่สโตร์ (บางบัวทอง)

จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (บางบัวทอง)

จังหวัดนนทบุรี

พนักงานประจำสาขา (ประจำสาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)

จังหวัดนนทบุรี

พนักงานบริการ/เสิร์ฟ (ประจำร้าน Chicken T สาขา Central World) ด่วน

กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี - จังหวัดนนทบุรี - 9,000-12,000 บาท/เดือน

หัวหน้าส่วนขาย-BU1 (Sales Supervisor) ด่วน++

กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี - จังหวัดนนทบุรี - 18,000-25,000 บาท/เดือน