8  

งาน โรงงาน เอทานอล ใน จังหวัดนนทบุรี

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

วิศวกรการผลิต (ประจำโรงงาน จ.นนทบุรี)

จังหวัดนนทบุรี

วิศวกรโรงงาน

จังหวัดนนทบุรี - 30,000-70,000 บาท/เดือน

พนักงานออกแบบ (Package Designer) ประจำโรงงานไทรน้อย

อำเภอไทรน้อย, จังหวัดนนทบุรี

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข(แพทย์แผนไทย)

บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) - จังหวัดนนทบุรี - 9,000-13,000 บาท/เดือน

Production (ด่วน)

จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรผสมคอนกรีต

กรุงเทพฯ - จังหวัดนนทบุรี - 10,000-13,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุง(ประจำสาขา Tops บางบัวทอง)

อำเภอบางบัวทอง, จังหวัดนนทบุรี - 10,000-13,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย (SALES)

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี