26  

งาน โรงงาน เอทานอล ใน จังหวัดนนทบุรี

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้าส่วนขาย

จังหวัดนนทบุรี

ธุรการ-เลขานุการ

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(ยา วัคซีน อาหารไก่ และทั่วไป) ประจำจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี - จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(ยา วัคซีน อาหารไก่ และทั่วไป) ประจำจังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

Sales Executive

จังหวัดนนทบุรี - 15,000-23,000 บาท/เดือน

หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

จังหวัดนนทบุรี

Marketing Communication Manager

บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

วิศวกรควบคุมคุณภาพ (ผลิตภัณฑ์คอนกรีต)

อำเภอไทรน้อย, จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส (ด่วน)

บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าแผนกR&D / ผช.หัวหน้าแผนก R&D

อำเภอบางบัวทอง, จังหวัดนนทบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (เซ็นทรัลเวิลด์ / ลาดพร้าว / บางใหญ่)

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ - อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี

เลขานุการผู้บริหารระดับสูง

จังหวัดนนทบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

จังหวัดนนทบุรี

โฟร์แมนประจำไซค์งาน (ด่วนมาก)

จังหวัดนนทบุรี

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่งานด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิต วุฒิ ปวส.(บางกรวย จ.นนทบุรี)

อำเภอบางกรวย, จังหวัดนนทบุรี - 11,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่งานด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิต วุฒิ ปวช.(บางกรวย จ.นนทบุรี)

บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) - จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่งานด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิต วุฒิ ปวช.(บางกรวย จ.นนทบุรี)

อำเภอบางกรวย, จังหวัดนนทบุรี - 9,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่งานด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิต วุฒิปริญญาตรี (บางกรวย จ.นนทบุรี)

อำเภอบางกรวย, จังหวัดนนทบุรี - 14,080 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2    >>