งาน โรงงาน เหล็ก ใน ภาคใต้

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 498 งาน  

ผู้จัดการฝ่ายผลิต (โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์)

ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ตำบลทุ่งสง, อำเภอนาบอน, จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ( โรงงาน จ.สระบุรี )

ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา - จังหวัดสระบุรี

ผู้ช่วยฝ่ายผลิต(โรงงานพุทธมณฑล สาย5)

ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา - อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

วิศวกรการผลิต (โรงงานบางปะอิน)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา

พนักงานปฏิบัติการผลิต (โรงงานสาขาระยอง)

จังหวัดระยอง - ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา

วิศวกรควบคุมการผลิต (โรงงานบางปู)

ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา - ตำบลบางปู, อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้างานฝ่ายผลิต (โรงงานโคราช)

ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา - จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้างานผลิต (โรงงานโคราช)

ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา - จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานฝ่ายผลิต - โรงงานลาดพร้าว 107

ลาดพร้าว, ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ - ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา

ช่างกลโรงงาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้จัดการโรงงาน ประจำสาขากาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี (STA-KD)

อำเภอกาญจนดิษฐ์, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้จัดการแผนกผลิต(โรงงานสงขลา)

จังหวัดสงขลา

Room Maid ด่วน

ตำบลกะรน, อำเภอเมืองภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต

Restaurant Manager (ด่วน)

ตำบลกะรน, อำเภอเมืองภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (Document Control) ด่วนที่สุด

จังหวัดภูเก็ต

Assistant Restaurant Manager (ด่วน)

ตำบลกะรน, อำเภอเมืองภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต

พนักงานขาย แผนกกลุ่มโรงแรม

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานขาย แผนก ค้าส่ง

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

Assistant Restaurant Manager (ด่วน)

ตำบลกะรน, อำเภอเมืองภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงาน เหล็กในภาคใต้
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>