งาน โรงงาน เฟอร์นิเจอร์ ใน ภาคใต้

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 29 งาน  

พนักงานฝ่ายผลิต - โรงงานลาดพร้าว 107

ลาดพร้าว, ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ - ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา - 13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สโตร์ (Store Keeper)

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด - ภาคใต้

พนักงานขาย (ภาคใต้)

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานติดตามหนี้ (จ.พังงา)

จังหวัดพังงา

ผู้ควบคุมเครื่องจักร

ตำบลเวียงสระ, อำเภอเวียงสระ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

QA Staff

ตำบลประสงค์, อำเภอท่าชนะ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี - จังหวัดระยอง

พนักงานติดตามหนี้ (จ.พัทลุง)

จังหวัดพัทลุง

พนักงานติดตามหนี้ (จ.ภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต

พนักงานติดตามหนี้ (จ.นราธิวาส)

จังหวัดนราธิวาส

ฝ่ายขาย

ภาคใต้

นักวิจัย

ตำบลเวียงสระ, อำเภอเวียงสระ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่างไม้

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างไม้

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างไม้

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างไม้

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างไม้

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างไม้

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างไม้

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างไม้

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดสงขลา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงาน เฟอร์นิเจอร์ในภาคใต้
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>