งาน โรงงาน เฟอร์นิเจอร์ ใน ภาคใต้

สถานที่

ไทย

 ภาคใต้

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-11 จาก 11 งาน  

ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต

ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกฏหมาย

จังหวัดสงขลา

วิศวกรเครื่องกล

อำเภอเวียงสระ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิศวกรไฟฟ้า

อำเภอเวียงสระ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ / เจ้าหน้าที่กราฟิก

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่สรรหา

จังหวัดภูเก็ต

Draftman ( เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ และ ผู้ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง )

จังหวัดภูเก็ต - อำเภอเกาะสมุย, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่างไม้

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

Production Staff

จังหวัดสงขลา