งาน โรงงาน เฟอร์นิเจอร์ ใน ภาคใต้

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-15 จาก 15 งาน  

ช่างสีเฟอร์นิเจอร์

ตำบลเกาะยาวน้อย, อำเภอเกาะยาว, จังหวัดพังงา

ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์

ตำบลเกาะยาวน้อย, อำเภอเกาะยาว, จังหวัดพังงา

พนักงานเขียนโปรแกรม

ตำบลหนองช้างแล่น, อำเภอห้วยยอด, จังหวัดตรัง

นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา

จังหวัดสงขลา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

HR Officer

จังหวัดสงขลา - 15,000 บาท/เดือน

นักวิจัย

ตำบลเวียงสระ, อำเภอเวียงสระ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานขายต่างจังหวัด ภาคใต้ หรือ ภาคกลาง/ตะวันออก

ภาคใต้ - ภาคกลาง

HR Officer

จังหวัดสงขลา

HR Officer

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

บริษัท ท้อปโกลฟเทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด รับสมัคร HR Officer

ตำบลนาทวี, อำเภอนาทวี, จังหวัดสงขลา - ตำบลพังลา, อำเภอสะเดา, จังหวัดสงขลา - 15,000 บาท/เดือน

HR Officer

จังหวัดสงขลา

HR Officer

จังหวัดสงขลา - 15,000 บาท/เดือน

HR Officer

จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกฏหมาย

จังหวัดสงขลา