งาน โรงงาน เฟอร์นิเจอร์ ใน ภาคใต้

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-16 จาก 16 งาน  

ช่างเฟอร์นิเจอร์ (ด่วน)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างเฟอร์นิเจอร์ (ด่วน)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต

ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต

Draftman ( เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ และ ผู้ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง )

จังหวัดภูเก็ต - อำเภอเกาะสมุย, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Marketing

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่การตลาด

จังหวัดภูเก็ต

ช่างไม้

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

Foreman / Construction (เจ้าหน้าที่วางแผน และควบคุมงานก่อสร้าง)

จังหวัดภูเก็ต - อำเภอเกาะสมุย, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิศวกรฝ่ายผลิต

อำเภอเวียงสระ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าแผนกขายและการตลาด / เจ้าหน้าที่การขาย

ภาคใต้

นักวิจัย

อำเภอเวียงสระ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่างไฟ (Technician) ด่วนมาก

จังหวัดสงขลา

Clerk (เสมียนฝ่ายวิศวกร)

จังหวัดสงขลา

Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

Production Staff

จังหวัดสงขลา