งาน โรงงาน เฟอร์นิเจอร์ ใน ภาคใต้

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-11 จาก 11 งาน  

ผู้ช่วยฝ่ายผลิต(โรงงานพุทธมณฑล สาย5)

ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา - อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

วิศวกรการผลิต (โรงงานบางปะอิน)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา

วิศวกรไฟฟ้า ( ประจำภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต

ช่างไฟฟ้า

ตำบลบางกล่ำ, อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลท่าช้าง, อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

Sales Administrator (ประจำสาขา ภูเก็ต)

ตำบลเกาะแก้ว, อำเภอเมืองภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายขาย

ภาคใต้

นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา

จังหวัดสงขลา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

HR Officer

จังหวัดสงขลา - 15,000 บาท/เดือน

นักวิจัย

ตำบลเวียงสระ, อำเภอเวียงสระ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท ท้อปโกลฟเทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด รับสมัคร HR Officer

ตำบลนาทวี, อำเภอนาทวี, จังหวัดสงขลา - ตำบลพังลา, อำเภอสะเดา, จังหวัดสงขลา - 15,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงาน เฟอร์นิเจอร์ในภาคใต้
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา