งาน โรงงาน เฟอร์นิเจอร์ ใน ภาคใต้

สถานที่

ไทย

 ภาคใต้

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-12 จาก 12 งาน  

ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ (โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก จ.พังงา)

จังหวัดพังงา

ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์

จังหวัดพังงา - จังหวัดภูเก็ต

ช่างสีเฟอร์นิเจอร์

จังหวัดพังงา - จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่จัดหาไม้แปรรูป

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Hostress

จังหวัดภูเก็ต

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกฏหมาย

จังหวัดสงขลา

วิศวกรเครื่องกล

อำเภอเวียงสระ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิศวกรไฟฟ้า

อำเภอเวียงสระ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ / เจ้าหน้าที่กราฟิก

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

Draftman ( เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ และ ผู้ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง )

จังหวัดภูเก็ต - อำเภอเกาะสมุย, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่างไม้

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา