งาน โรงงาน เฟอร์นิเจอร์ ใน ภาคใต้

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 35 งาน  

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (โรงงานบางปะอิน)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา

พนักงานฝ่ายผลิต - โรงงานลาดพร้าว 107

ลาดพร้าว, ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ - ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา - 13,000 บาท/เดือน

ช่างไม้ /ช่างเฟอร์นิเจอร์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างไม้ /ช่างเฟอร์นิเจอร์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

Safety Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน - รับเพิ่ม บริษัท เอเซียน โอ๊ค จำกัด

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด - จังหวัดสงขลา

พนักงานเขียนโปรแกรม

ตำบลหนองช้างแล่น, อำเภอห้วยยอด, จังหวัดตรัง

พนักงานขาย (ภาคใต้ตอนบน)

ภาคใต้

Process Engineer

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดสงขลา

วิศวกรไฟฟ้า

ตำบลเวียงสระ, อำเภอเวียงสระ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานติดตามหนี้ (จ.พังงา)

จังหวัดพังงา

ผู้ควบคุมเครื่องจักร

ตำบลเวียงสระ, อำเภอเวียงสระ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานติดตามหนี้ (จ.ภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต

พนักงานติดตามหนี้ (จ.พัทลุง)

จังหวัดพัทลุง

พนักงานติดตามหนี้ (จ.นราธิวาส)

จังหวัดนราธิวาส

ช่างไม้

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างไม้

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างไม้

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างไม้

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างไม้

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างไม้

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงาน เฟอร์นิเจอร์ในภาคใต้
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>