งาน โรงงาน อุตสาหกรรม ใน จังหวัดระยอง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 295 งาน  

Injection Technician / ช่างเทคนิค-ฉีดพลาสติก (โรงงานในเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด)

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

Production Engineer โรงงานระยอง

ตำบลนิคมพัฒนา, อำเภอนิคมพัฒนา, จังหวัดระยอง

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน (ปฏิบัติงานที่โรงงานอ.ปลวกแดง จ.ระยอง)

จังหวัดระยอง

QC Manager (ประจำโรงงานในนิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด)

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

Production Supervisor (ประจำโรงงานในนิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง)

จังหวัดระยอง

พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Operator) โรงงานระยอง

จังหวัดระยอง

ผู้จัดการโรงงาน RDF (มาบตาพุด)

จังหวัดระยอง

รองผู้จัดการโรงงาน / Deputy Factory Manager

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน (Facility and Utility Technician)

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

Officer Safety

จังหวัดระยอง - 20,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิค

จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ขายขวด PET(ปฏิบัติงานที่ระยอง)

จังหวัดระยอง

ผู้จัดการ Logistic

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

Technician / JuniorTechnician

จังหวัดระยอง

Technician

ตำบลห้วยโป่ง, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

จป. วิชาชีพ

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

วิศวกรจัดซื้อ Mechanical

ตำบลหนองละลอก, อำเภอบ้านค่าย, จังหวัดระยอง

พนักงานขับรถ

ตำบลเนินพระ, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

ENGINEERING PE

ตำบลแม่น้ำคู้, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

QC Inspector (EE)

จังหวัดระยอง - ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพฯ

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงาน อุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>