15  

งาน โรงงาน อาหาร ใน ราษฎร์บูรณะ

  
  

วิศวกรโรงงาน / QA

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

ดีไซน์เนอร์

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ Lean (รับเพิ่ม)

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ CI Audit (รับเพิ่ม)

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เภสัชกร (ระดับเจ้าหน้าที่และระดับหัวหน้างาน)

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บัญชีประจำ NHK. สาขาสุขสวัสดิ์ 35

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

จป.วิชาชีพ

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

ช่างไฟฟ้า

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เภสัชกรฝ่ายผลิต

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ - 30,000-68,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ ( Tester )

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

ธุรการ

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ - 20,001-30,000 บาท/เดือน

QA Final, QC Leader

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ