25  

งาน โรงงาน อาหาร ใน ราษฎร์บูรณะ

  
  

ช่างไฟฟ้าโรงงาน

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ - 15,000-18,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท พลังผัก จำกัด - ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ - 50,000-100,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย (ดูแลลูกค้าในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม)

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

พนักงานทำความสะอาด

บริษัท ไทยแมนอินดัสตรีส์ จำกัด - ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

ช่างแอร์ (ประจำอาคารสำนักงาน)**ด่วนมาก

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สรรหารายเดือน

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

ผู้จัการแผนกจัดเลี้ยง (ด่วน ภายใน 18 ก.ย. 58 นี้)

บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด - ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

ช่างไฟฟ้า

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

พนักงานตอกยาเม็ด

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

ธุรการ(คนพิการ)

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

Sale Manager

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ Sale Co-ordinator

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

ช่างไฟฟ้า

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

การตลาด

SCC Wire & Cable Co.,Ltd - ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

Sales.Ex

SCC Wire & Cable Co.,Ltd - ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Engineer)

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ระบบคลังสินค้า

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2    >>