18  

งาน โรงงาน อาหาร ใน ราษฎร์บูรณะ

  
  

ช่างไฟฟ้าโรงงาน

บริษัท สันติทิพย์ อุตสาหกรรม จำกัด - ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

ช่างซ่อมมอเตอร์ / ช่างซ่อมปั๊มในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ทีเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ท จำกัด - ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เซลล์ต่างจังหวัด

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

ผู้จัการแผนกจัดเลี้ยง

บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด - ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ ( Tester )

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

ธุรการฝ่ายการเงิน

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

พนง.ฝ่ายขาย ( เซลส์ )

บริษัท ไทยแมนอินดัสตรีส์ จำกัด - ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

งานสำหรับผู้พิการ

บริษัท ไทยแมนอินดัสตรีส์ จำกัด - ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

Sales Manager / Key Account Manager

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์

บริษัท โดเท็ค เมอร์เชี่ยนไดซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ - 9,000 บาท/เดือน

ช่างแอร์ (ประจำอาคารสำนักงาน)**ด่วนมาก

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

พนง.รักษาความปลอดภัย

บริษัท ไทยแมนอินดัสตรีส์ จำกัด - ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหาบุคลากร)

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บุคคล (ฝึกอบรม)

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ - 15,000-23,000 บาท/เดือน

เลขานุการฝ่ายผลิตยาทั่วไป

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

พนักงานทำความสะอาด

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

นักวิทยาศาสตร์

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ - 15,000-23,000 บาท/เดือน