26  

งาน โรงงาน อาหาร ใน ราษฎร์บูรณะ

  
  

พนักงานคลังสินค้า (300บาท/วัน) ด่วนมาก

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ - 300 บาท/วัน

หัวหน้าส่วนงานสรรหา

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ Pattern

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

พนักงานตรวจสอบภายใน

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

Merchandiser

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

Marketing Manager

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

Sales & Marketing Officer (จำนวนหลายอัตร)

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

Sale Manager

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

วิศวกร QC

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

รับสมัคร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำคลินิก

Advance search - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

บริษัท โดเท็ค เมอร์เชี่ยนไดซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ - 11,000-13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

บริษัท โดเท็ค เมอร์เชี่ยนไดซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ - 13,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท โดเท็ค เมอร์เชี่ยนไดซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ - 13,000-15,000 บาท/เดือน

Sale Manager

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานต่างประเทศ

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

Marketing Manager

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

พนักงานบัญชี

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2    >>