19  

งาน โรงงาน อาหาร ใน ราษฎร์บูรณะ

  
  

วิศวกรโรงงาน

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

วิศวกรโรงงาน / QA

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ R&D

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

วิศวกร

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

Sales Executive

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เซลล์ต่างจังหวัด

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (พระราม 3)

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ - 30,000-38,000 บาท/เดือน

วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Engineer)

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ Lean (รับเพิ่ม)

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ CI Audit (รับเพิ่ม)

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บัญชีประจำ NHK. สาขาสุขสวัสดิ์ 35

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

จป.วิชาชีพ

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เภสัชกรฝ่ายผลิต

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ - 30,000-68,000 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้า

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ ( Tester )

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ - 20,001-30,000 บาท/เดือน

ธุรการ

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ