352  

งาน โรงงาน อาหาร ใน จังหวัดนครปฐม

  
  

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ( ประจำโรงงานแปรรูปอาหาร )

อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ( ธุรกิจโรงงาน,ธุรกิจบริการร้านอาหาร)

กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ( ประจำโรงงานแปรรูปอาหาร )

กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด - อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ( ธุรกิจโรงงาน,ธุรกิจบริการร้านอาหาร)

กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ( ประจำโรงงานแปรรูปอาหาร )

กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ QC ช่างกลโรงงาน

อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา โรงงานไส้กรอก

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด - จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายการผลิต โรงงานไส้กรอก

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด - จังหวัดนครปฐม

ผุ้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

CPM Agriculture Co.,Ltd. - จังหวัดนครปฐม - 20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำโรงงาน)

อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

ช่างกลโรงงาน

บ.ยูนิคอร์ด จำกัด มหาชน - จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการโรงงาน

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

พนักงานผลิต(โรงงานนครปฐม)

เบทาโกร - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงานนครชัยศรี)

บริษัท บาริโอ จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 9,000-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำโรงงาน)

กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด - จังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ซ่อมและปรับปรุงคุณภาพ ปฏิบัติงานที่โรงงานพุทธมณฑลสาย 5

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล (ประจำโรงงานนครปฐม)

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด - จังหวัดนครปฐม

พนักงานทำความสะอาดสำนักงาน/โรงงาน/แม่บ้าน

บริษัท อีเมค จำกัด - จังหวัดนครปฐม

จป.เทคนิคขั้นสูง/จป.วิชาชีพ (โรงงานบางปู/บางเลน)

อำเภอบางเลน, จังหวัดนครปฐม

หน้า:     1 | 2 | 3    >>