11  

งาน โรงงาน วิศวกร ใน จังหวัดชุมพร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดชุมพร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

วิศวกรเครื่องกล ประจำโรงงานจ.ชุมพร

จังหวัดชุมพร

วิศวกรไฟฟ้า ประจำโรงงานจ.ชุมพร

จังหวัดชุมพร

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายผลิต

จังหวัดชุมพร

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง/ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดชุมพร - 25,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์กุ้งมูลค่าเพิ่ม

จังหวัดชุมพร

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์

จังหวัดชุมพร

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

อำเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร

หน.แผนกซ่อมบำรุง (ชุมพร)

จังหวัดชุมพร

หน.แผนกซ่อมบำรุง (ชุมพร)

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด - จังหวัดชุมพร

หัวหน้ากะโรงไฟฟ้า(ชุมพร)

จังหวัดชุมพร

หัวหน้ากะโรงไฟฟ้า(ชุมพร)

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด - จังหวัดชุมพร