8  

งาน โรงงาน วิศวกร ใน จังหวัดชุมพร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดชุมพร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

วิศวกรเครื่องกล ประจำโรงงานจ.ชุมพร

จังหวัดชุมพร

วิศวกรไฟฟ้า ประจำโรงงานจ.ชุมพร

จังหวัดชุมพร

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายผลิต

จังหวัดชุมพร

โฟร์แมน / วิศวกรโยธา

จังหวัดชุมพร

วิศวกรเครื่องกล (จ.ชุมพร)

จังหวัดชุมพร

ผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์กุ้งมูลค่าเพิ่ม

จังหวัดชุมพร

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์

จังหวัดชุมพร

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

อำเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร