10  

งาน โรงงาน วิศวกร ใน จังหวัดชุมพร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดชุมพร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ปฎิบัติงานที่ จ.ชุมพร)

วิจิตรภัณฑ์ กรุ๊ป - จังหวัดชุมพร

หัวหน้าแผนกผลิตน้ำยาง ประจำสาขาชุมพร (STA-CP)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดชุมพร

หน.แผนกซ่อมบำรุง (ชุมพร)

จังหวัดชุมพร

หัวหน้ากะโรงไฟฟ้า(ชุมพร)

จังหวัดชุมพร

หัวหน้าฝ่ายผลิต (อ.ปะทิว จ.ชุมพร)

จังหวัดชุมพร

หัวหน้าวิศวกรรม

จังหวัดชุมพร

ผู้จัดการส่วนการผลิต / QA / QC / R&D

จังหวัดชุมพร

หัวหน้าแผนกการผลิต/QA/QC/R&D

จังหวัดชุมพร

หัวหน้าฝ่ายผลิต (อ.ปะทิว จ.ชุมพร)

จังหวัดชุมพร

หัวหน้าฝ่ายผลิต (อ.ปะทิว จ.ชุมพร)

จังหวัดชุมพร