งาน โรงงาน วิศวกร ใน จังหวัดชุมพร

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดชุมพร

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-3 จาก 3 งาน  

หัวหน้าแผนกควบคุมโครงการ (ก่อสร้าง)

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร - อำเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร - 15,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง

ตำบลท่าข้าม, อำเภอท่าแซะ, จังหวัดชุมพร - ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

อำเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร