12  

งาน โรงงาน วิศวกร ใน จังหวัดชุมพร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดชุมพร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

วิศวกรเครื่องกล (จ.ชุมพร)

จังหวัดชุมพร

หัวหน้าวิศกรรม

จังหวัดชุมพร - 20,000-30,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกก๊าซชีวภาพและผลิตไฟฟ้า

จังหวัดชุมพร - 20,000-30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

จังหวัดชุมพร - 15,000-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้ากะ (ผลิตก๊าซชีวภาพ)

จังหวัดชุมพร - 15,000-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้ากะ

จังหวัดชุมพร - 15,000-25,000 บาท/เดือน

หน.แผนกซ่อมบำรุง (ชุมพร)

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด - จังหวัดชุมพร

หัวหน้ากะโรงไฟฟ้า(ชุมพร)

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด - จังหวัดชุมพร

หน.แผนกซ่อมบำรุง (ชุมพร)

จังหวัดชุมพร

หัวหน้ากะโรงไฟฟ้า(ชุมพร)

จังหวัดชุมพร

หน.แผนกซ่อมบำรุง (ชุมพร)

จังหวัดชุมพร

หัวหน้ากะโรงไฟฟ้า(ชุมพร)

จังหวัดชุมพร