งาน โรงงาน วิศวกร ใน จังหวัดชุมพร

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดชุมพร

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-5 จาก 5 งาน  

หัวหน้าทีมงานขายประจำหน่วยรถเคลื่อนที่(ประจำจังหวัดชุมพร)

จังหวัดชุมพร - 9,000-12,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกการผลิต / วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตำบลปากน้ำ, อำเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการคลังน้ำมันพีที(ชุมพร)

ตำบลปากน้ำ, อำเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

จังหวัดชุมพร

Sales Executive (ภาคใต้)

จังหวัดชุมพร - 22,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงาน วิศวกรในจังหวัดชุมพร
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา