งาน โรงงาน วิศวกร ใน จังหวัดชุมพร

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดชุมพร

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-9 จาก 9 งาน  

ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ฝ่ายโรงงาน

อำเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร

ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ฝ่ายโรงงาน

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร - อำเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร

หัวหน้าแผนกพัฒนาประสิทธิภาพ /วิศวกรรมการผลิต/วิศวกรรมปรับปรุงกระบวนการ

ตำบลปากน้ำ, อำเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร

หน.แผนกซ่อมบำรุง (ชุมพร)

ตำบลครน, อำเภอสวี, จังหวัดชุมพร

หัวหน้าฝ่ายผลิต (อ.ปะทิว จ.ชุมพร)

จังหวัดชุมพร

หัวหน้ากะโรงไฟฟ้า(ชุมพร)

ตำบลครน, อำเภอสวี, จังหวัดชุมพร

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

จังหวัดชุมพร

Sales Executive (ภาคใต้)

จังหวัดชุมพร - 22,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกควบคุมโครงการ (ก่อสร้าง)

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร - อำเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร - 15,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงาน วิศวกรในจังหวัดชุมพร
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา