งาน โรงงาน วิศวกร ใน จังหวัดชุมพร

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดชุมพร

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-4 จาก 4 งาน  

หัวหน้าแผนกการผลิต / วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตำบลปากน้ำ, อำเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการคลังน้ำมันพีที(ชุมพร)

ตำบลปากน้ำ, อำเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

จังหวัดชุมพร

Sales Executive (ภาคใต้)

จังหวัดชุมพร - 22,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงาน วิศวกรในจังหวัดชุมพร
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา