งาน โรงงาน มิตรผล ใน จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 37 งาน  

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ประจำโรงงาน

ตำบลท่ามะกา, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

สมุห์บัญชี - ประจำโรงงาน กาญจนบุรี

ตำบลวังศาลา, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่บุคคล ประจำโรงงานน้ำตาลไทยกาญจนบุรี /น้ำตาลไทยเอทานอล

จังหวัดกาญจนบุรี

ทีม Set up (งานบริการ,ผลิต,บริหาร)

ตำบลท่ามะกา, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี - 15,000-25,000 บาท/เดือน

วิศวกร

ตำบลท่ามะกา, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการฟาร์ม/หัวหน้าฟาร์ม

ตำบลท่ามะกา, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

Auditor ด่วน

ตำบลท่ามะกา, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี - 15,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและซ่อมบำรุง

ตำบลหวายเหนียว, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำบลหวายเหนียว, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชี , หัวหน้าแผนกบัญชี

ตำบลหวายเหนียว, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

วิศวกรไฟฟ้ากำลัง

ตำบลท่ามะกา, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี - 16,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา(R&D)

ตำบลท่ามะกา, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

นักวิชาการส่งเสริมการขาย

ตำบลท่ามะกา, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ประสานงานโครงการกาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี - 14,000-15,000 บาท/เดือน

ธุรการฝ่ายบริหารงานผลิต

ตำบลท่าม่วง, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลท่าม่วง, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

วิศวกรไฟฟ้า

ตำบลท่าม่วง, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี - 20,000-25,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกแปลงอ้อยและจักรกลการเกษตร

ตำบลท่าม่วง, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร

ตำบลสิงห์, อำเภอไทรโยค, จังหวัดกาญจนบุรี - บางบอน, บางบอน, กรุงเทพฯ

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงาน มิตรผลในจังหวัดกาญจนบุรี
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>