งาน โรงงาน มิตรผล ใน จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 34 งาน  

ช่างกลโรงงาน (จ.กาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการทั่วไป

ตำบลหวายเหนียว, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ประจำโรงงาน

ตำบลท่ามะกา, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่บุคคล ประจำโรงงานน้ำตาลไทยกาญจนบุรี /น้ำตาลไทยเอทานอล

จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้า QC

ตำบลดอนขมิ้น, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

พนักงานผลิต

ตำบลแก่งเสี้ยน, อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี - 305 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (ด่วน)

จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า/หัวหน้าส่วนคลังสินค้า

ตำบลท่าม่วง, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี - 20,000-35,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยวิศวกร

ตำบลท่ามะกา, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

วิศวกรเครื่องกล

ตำบลท่ามะกา, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

พนักงานบัญชี

ตำบลพังตรุ, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

Sales Representativeประจำภาคเหนือและภาคตะวันออก

จังหวัดกาญจนบุรี - 15,000-25,000 บาท/เดือน

เลขานุการผู้บริหาร

ตำบลท่าม่วง, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี - 20,000-25,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการส่วนงานคลังสินค้า

จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส / หัวหน้าแผนกบุคคล (ด่วน)

จังหวัดกาญจนบุรี

พนักงานขาย ศูนย์กระจายสินค้ากาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

R&D Specialist (Nakhonpathom Province)

จังหวัดกาญจนบุรี

สัตวบาลประจำฟาร์มสุกร(อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี)

ตำบลท่าม่วง, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

วิศวกร Process Improvement

จังหวัดกาญจนบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงาน มิตรผลในจังหวัดกาญจนบุรี
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>