งาน โรงงาน มิตรผล ใน จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-7 จาก 7 งาน  

ผู้จัดการโรงงานผลิตภัณฑ์บรรจุสด

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

พนักงานขับรถผู้บริหาร

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการวางแผน

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

นักวิชาการส่งเสริมการขาย

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ช่วยวิศวกร

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

Sale Project

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

Production Supervisor / Production Leader

อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี - 15,000-25,000 บาท/เดือน