37  

งาน โรงงาน มิตรผล ใน จังหวัดกาญจนบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอท่ามะกา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการโรงงาน

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ( ประจำโรงงาน ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี) ด่วนมาก

บริษัท ปภพ จำกัด - จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (โรงงาน)

จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการโรงงาน /ผู้จัดการทั่วไป (GM)

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าแผนกผลิต

จังหวัดกาญจนบุรี

พนักงานวิจัยและพัฒนา

อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (กาญจนบุรี, ปราจีนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี - จังหวัดปราจีนบุรี

พนักงานซ่อมบำรุง

จังหวัดกาญจนบุรี - 9,000-10,500 บาท/เดือน

จป. วิชาชีพ

จังหวัดกาญจนบุรี

Supervisor ฝ่ายผลิต

จังหวัดกาญจนบุรี

Supervisor ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ

จังหวัดกาญจนบุรี

ล่ามผู้บริหารญี่ปุ่น

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงไฟฟ้า (ประจำSite อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี

ช่างเทคนิคการผลิต

บริษัท ไทย จินเนบรา เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดกาญจนบุรี - 10,000-11,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดกาญจนบุรี

วิศวกรเครื่องกล

บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดกาญจนบุรี

ผุ้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด - จังหวัดกาญจนบุรี

วิศวกรไฟฟ้าเครื่องมือวัด (ประจำSite อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี)

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

วิศวกรเครื่องกลการผลิต (ประจำSite อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี)

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

หน้า:     1 | 2    >>