41  

งาน โรงงาน มิตรผล ใน จังหวัดกาญจนบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอท่ามะกา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่บุคคลอาวโส / หัวหน้าแผนกบุคคล ประจำโรงงานน้ำตาลไทยกาญฯ 1 อัตรา , โรงงานน้ำตาลไทยเอทานอล 1 อัตรา (ด่วน)

จังหวัดกาญจนบุรี

วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี

ช่างกลโรงงาน (จ.กาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการโรงงาน

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้างานซ่อมเครื่องกล ( ประจำโรงงาน ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการโรงงาน

อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

Head Of Production Planning Department(ประจำท่ามะกา จ.กาญจนบุรี)

โรงงานทอผ้ากรุงเทพ - อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้าโซน/ หัวหน้าแผนก (ฝ่ายผลิต)

อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี - 15,000-30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (กาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ BOM Bill of Material

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าแผนกการจัดการคุณภาพ

อำเภอเลาขวัญ, จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าแผนกผลิต

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

อำเภอเลาขวัญ, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่การจัดการคุณภาพ

อำเภอเลาขวัญ, จังหวัดกาญจนบุรี

วิศวกรการผลิต

อำเภอเลาขวัญ, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

วิศวกรไฟฟ้ากำลัง

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี - 16,000-20,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>