34  

งาน โรงงาน มิตรผล ใน จังหวัดกาญจนบุรี

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

ช่างกลโรงงาน (จ.กาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการโรงงาน

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ( ประจำโรงงาน ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี) ด่วนมาก

บริษัท ปภพ จำกัด - จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (โรงงาน)

จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการโรงงาน /ผู้จัดการทั่วไป (GM)

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ (PC) ประจำโรบินสันระยอง, ราชบุรี, กาญจนบุรี, กรุงเทพ และปริมณฑล

จังหวัดราชบุรี - จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท พี พี แอนด์ พี ระนอง จำกัด - จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าส่วนงานคลังกระจก

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการห้องปฏิบัติการ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่วางแผนการขนส่ง ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(Safety Officer)

บริษัท ไทย จินเนบรา เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าแผนกผลิต

จังหวัดกาญจนบุรี

พนักงานวิจัยและพัฒนา

อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (กาญจนบุรี, ปราจีนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี - จังหวัดปราจีนบุรี

พนักงานซ่อมบำรุง

จังหวัดกาญจนบุรี - 9,000-10,500 บาท/เดือน

จป. วิชาชีพ

จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ

จังหวัดกาญจนบุรี

หน้า:     1 | 2    >>