งาน โรงงาน พลาสติก ใน จังหวัดนครปฐม

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 40 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

ช่างฉีดพลาสติก

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าโรงงาน

บริษัท ไทยรุ่งเจริญพลาสติก จำกัด - ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

พนักงานฝ่ายบุคคลโรงงาน

บริษัท ไทยรุ่งเจริญพลาสติก จำกัด - ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

คนสวน (ประจำโรงงานนครชัยศรี)

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าแผนผลิต (โรงงานอาหาร-ประจำนครปฐม-มีที่พักให้)

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

พนักงานฝ่ายผลิต(คนงาน)

บริษัท ไทยรุ่งเจริญพลาสติก จำกัด - ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม 300 บาท/วัน

ผู้ช่วยผู้จัดการสนามกอล์ฟ

ตำบลบางเลน, อำเภอบางเลน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม 12,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/สมุห์บัญชี/พนักงานบัญชี

ตำบลบางเลน, อำเภอบางเลน, จังหวัดนครปฐม

กัปตัน

ตำบลบางเลน, อำเภอบางเลน, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Section Manager - R&D)

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม 30,000-39,000 บาท/เดือน

HR Supervisor

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม 30,000-40,000 บาท/เดือน

International sales executive

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม 25,000-32,000 บาท/เดือน

หน.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม 20,000-40,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายRD / หัวหน้าแผนกRD

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

Sale Supervisor (Modern trade) ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม 25,000-40,000 บาท/เดือน

Sale Manager (Modern trade)

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม 25,000-40,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม 10,000-18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม 25,000-35,000 บาท/เดือน

Asst. Engineering Manager / ผู้ช่วยผู้จัดการวิศวกรรม

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม 30,000-45,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงาน พลาสติกในจังหวัดนครปฐม
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>