งาน โรงงาน บริษัท ใน ภาคตะวันตก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 113 งาน  

หัวหน้าผู้ควบคุมงานเพาะปลูก(โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้จัดการโรงงาน

บริษัทผลไม้กระป๋องสยาม(1988)จำกัด - อำเภอปราณบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าผู้ควบคุมงานเพาะปลูก(โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พนักงานขายหน้าโรงงาน /หน่วยงานก่อสร้าง

อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการโรงงานผลิตภัณฑ์บรรจุสด

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการโรงงาน (ดูแลบ่อทราย)

จังหวัดราชบุรี

Product & Develop Specialist ( โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ )

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

QA/QMS Supervisor (โรงงานจังหวัดประจวบฯ)

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าผู้ควบคุมงานเพาะปลูก(โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าผู้ควบคุมงานเพาะปลูก(โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Production Shift Supervisor (ประจำโรงงานอาหารสัตว์ จ.เพชรบุรี)

จังหวัดเพชรบุรี

นักบริหารงานขาย สาขาประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นักบริหารงานขาย สาขาเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

ประติมากร ช่างปั้น

จังหวัดเพชรบุรี

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและประสานงานราชการ

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและบุคคลกลาง

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

เชฟ / กุ๊กทำอาหารไทย นานาชาติ (ด่วนมาก)

อำเภอไทรโยค, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และประสานงานส่งออก (ประจำกรุงเทพ และโพธาราม,ราชบุรี)

กรุงเทพฯ - อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

Management Associate (ผู้ประสานงานทางภาษาจีน)--เงินเดือน26000+

จังหวัดราชบุรี - 26,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>