งาน โรงงาน บริษัท ใน ภาคตะวันตก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 264 งาน  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานช่าง ประจำโรงงาน จว.กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (โรงงานเขาย้อย-เพชรบุรี)

บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด - จังหวัดเพชรบุรี - 25,000-30,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล (โรงงานเขาย้อยเพชรบุรี)

บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด - จังหวัดเพชรบุรี - 18,000-25,000 บาท/เดือน

สมุห์บัญชี - ประจำโรงงาน กาญจนบุรี

ตำบลวังศาลา, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการโรงงาน จ.เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

ผู้จัดการโรงงาน

ตำบลหวายเหนียว, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

Product Develop Specialist ( โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ )

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วิศวกรโรงงาน ไฟฟ้าเครื่องกล

ตำบลบางน้ำจืด, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - ตำบลห้วยยางโทน, อำเภอปากท่อ, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนโรงงาน

ตำบลบางน้ำจืด, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - ตำบลห้วยยางโทน, อำเภอปากท่อ, จังหวัดราชบุรี

Purchasing officer (โรงงานประจวบคีรีขันธ์)

ตำบลประจวบคีรีขันธ์, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดราชบุรี - 20,000-80,000 บาท/เดือน

รองผู้จัดการโรงงาน

ตำบลแม่ปะ, อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโรงงานบ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่บุคคล ประจำโรงงานน้ำตาลไทยกาญจนบุรี /น้ำตาลไทยเอทานอล

จังหวัดกาญจนบุรี

ช่างกลโรงงาน

จังหวัดเพชรบุรี - 9,000-12,500 บาท/เดือน

Customer Service Executive ประจำโรงงานจ.เพชรบุรี

ตำบลหนองชุมพลเหนือ, อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี

ผุ้จัดการโรงงาน

จังหวัดราชบุรี

ช่างซ่อมบำรุง(ประจำโรงงาน)

จังหวัดเพชรบุรี

ผู้จัดการส่วนวางแผนการผลิต ประจำโรงงานแม่สอด จ.ตาก

จังหวัดตาก

ผู้จัดการโรงงาน(Tai Minere)

จังหวัดราชบุรี - 35,000-45,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงาน บริษัทในภาคตะวันตก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>