205  

งาน โรงงาน บริษัท ใน ภาคตะวันตก

  
  

เจ้าหน้าที่แผนกประกอบ (ช่างกลโรงงาน,ช่างยนต์)

อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี

หัวหน้าผู้ควบคุมงานเพาะปลูก(โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้จัดการโรงงาน

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

ผู้ช่วยsaleที่โรงงาน Ratchaburi

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่บุคคลอาวโส / หัวหน้าแผนกบุคคล ประจำโรงงานน้ำตาลไทยกาญฯ 1 อัตรา , โรงงานน้ำตาลไทยเอทานอล 1 อัตรา (ด่วน)

จังหวัดกาญจนบุรี

HR & Admin Supervisor (ประจำสำนักงานโรงงาน)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน ปฏิบัติงานที่ ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าทีมเย็บ ประจำโรงงานแม่สอด จ.ตาก

จังหวัดตาก

ผู้จัดการส่วนวางแผนการผลิต ประจำโรงงานแม่สอด จ.ตาก

จังหวัดตาก

ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า ประจำโรงงานแม่สอด จ.ตาก

จังหวัดตาก

วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี

ช่างกลโรงงาน (จ.กาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการโรงงาน

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้างานซ่อมเครื่องกล ( ประจำโรงงาน ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าทีมตรวจสอบคุณภาพ ประจำโรงงานแม่สอด จ.ตาก

จังหวัดตาก

ผู้จัดการโรงงาน

อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

Shift Supervisor (โรงงานอาหารสัตว์ จ.เพชรบุรี)

จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ - ประจำโรงงานแม่สอด จ. ตาก

จังหวัดตาก

QA Manager - ประจำโรงงานแม่สอด จ.ตาก

จังหวัดตาก

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า - ประจำโรงงานแม่สอด จ.ตาก

จังหวัดตาก

หน้า:     1 | 2 | 3    >>