งาน โรงงาน บริษัท ใน ภาคตะวันตก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 317 งาน  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่งหัวหน้า/พนักงานช่าง ประจำโรงงาน จว.กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

ช่างกลโรงงาน (จ.กาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี

วิศวกรโรงงาน

ตำบลโพหัก, อำเภอบางแพ, จังหวัดราชบุรี

Purchasing officer (โรงงานประจวบคีรีขันธ์)

ตำบลประจวบคีรีขันธ์, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าผู้ควบคุมงานเพาะปลูก(โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

ตำบลอ่าวน้อย, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ (โรงงานประจวบฯ)

ตำบลอ่าวน้อย, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Data Sourcing and Analysis Supervisor โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตำบลอ่าวน้อย, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพประจำโรงงาน

ตำบลเจ็ดเสมียน, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (โรงงาน)

จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ช่วยนักวิจัยการด้านเกษตร (โรงงานจังหวัดประจวบฯ)

ตำบลอ่าวน้อย, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดราชบุรี - 20,000-80,000 บาท/เดือน

รองผู้จัดการโรงงาน

ตำบลแม่ปะ, อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการทั่วไป

ตำบลหวายเหนียว, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าทีบัญชีต้นทุน ( ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.เพชรบุรี )

จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโรงงานบ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่บุคคล ประจำโรงงานน้ำตาลไทยกาญจนบุรี /น้ำตาลไทยเอทานอล

จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ประจำโรงงาน

ตำบลท่ามะกา, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Purchasing Officer (ประจำโรงงานราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

ช่างกลโรงงาน

จังหวัดเพชรบุรี - 9,000-12,500 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงาน บริษัทในภาคตะวันตก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>