408  

งาน โรงงาน บริษัท น้ำตาล ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบ (ประจำโรงงานสระแก้ว)

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตวันออก จำกัด - จังหวัดสระแก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำโรงงานสระแก้ว) ด่วนมาก

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตวันออก จำกัด - จังหวัดสระแก้ว

ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานสระแก้ว)

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตวันออก จำกัด - จังหวัดสระแก้ว

เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโรงงานสระแก้ว) ด่วนมาก

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตวันออก จำกัด - จังหวัดสระแก้ว

นักวิจัยและพัฒนา (ประจำโรงงานสระแก้ว)

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตวันออก จำกัด - จังหวัดสระแก้ว

วิศวกร (ประจำโรงงานสระแก้ว)

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตวันออก จำกัด - จังหวัดสระแก้ว

ช่างไฟฟ้า (ประจำโรงงานสระแก้ว)

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตวันออก จำกัด - จังหวัดสระแก้ว

พนักงานขับรถ (ประจำโรงงานที่อยุธยา) ด่วนที่สุด

บริษัท วรรณภพ จำกัด - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานจัดซื้อพัสดครุภัณฑ์ ประจำโรงงานมีนบุรี

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - คลองสามวา, กรุงเทพฯ - มีนบุรี, กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการโรงงานผลิตเอทานอล (Plant Manager)

จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากไบโอแก๊ส (Plant Manager)

จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดกาญจนบุรี

Foreman ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ( ประจำโรงงานที่ปทุมธานี : ใกล้ตลาดไท )

จังหวัดปทุมธานี - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานขายโรงงาน ( สาขาสุขุมวิท ระหว่างซอย 59-61 )

สวนหลวง, กรุงเทพฯ

วิศวกรโรงงาน(ด่วนมาก)

จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้ากะ(โรงงานผลิตไฟฟ้า)

กลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ - จังหวัดบุรีรัมย์

พนักงานโลจิสติกส์ - ประจำโรงงานนครหลวง

Asia Green Energy Public Co., Ltd. - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานวิเคราะห์คุณภาพ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง

อำเภอภูเวียง, จังหวัดขอนแก่น

วิศวกรเครื่้องมือควบคุม โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง

อำเภอภูเวียง, จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการฝ่ายผลิต// โรงงานผลิตน้ำตาลที่จ.อุดรธานี// สัมภาษณ์ ที่กทม.// สนใจติดต่อโบว์ 081

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd. - จังหวัดอุดรธานี

ช่างกลโรงงาน

ภาคกลาง - 10,001-20,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>