350  

งาน โรงงาน บริษัท น้ำตาล ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง จ.ขอนแก่น)

อำเภอภูเวียง, จังหวัดขอนแก่น

Site Manager (โรงงานน้ำตาลKSL) อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดกาญจนบุรี

วิศวกรโรงงาน (ปฏิบัติงานที่ EPP-ระยอง)

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด - จังหวัดระยอง

ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

ผูู้จัดการโรงงาน

บริษัท ศรีไทยฟู้ดเซอร์วิส จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้จัดการแผนกย้อมและอาบน้ำยา - โรงงาน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) - อำเภอปักธงชัย, จังหวัดนครราชสีมา

วิศวกรโรงงาน

จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่สโตร์ (ประจำโรงงาน จ.เพชรบุรี)

จังหวัดเพชรบุรี

Sr. Production Officer (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)

จังหวัดชลบุรี

Utility & Facility Technician (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)

จังหวัดชลบุรี

พนักงานขับรถธุรการ (โรงงานแก่งคอย)

อำเภอแก่งคอย, จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย-ประจำโรงงานบางน้ำจืด สมุทรสาคร

Asia Green Energy Public Co., Ltd. - จังหวัดสมุทรสาคร

Site Manager โรงงานน้ำตาลKSL อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล (โรงงานแก่งคอย)

อำเภอแก่งคอย, จังหวัดสระบุรี

ช่างเทคนิค/หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า (โรงงานแก่งคอย)

อำเภอแก่งคอย, จังหวัดสระบุรี

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้าและวัดคุม (โรงงานสาขาพระพุทธบาท

จังหวัดสระบุรี

Biogas Engineer /วิศวกรโรงงานไฟฟ้าจาก Biogas

Asia Green Energy Public Co., Ltd. - กรุงเทพฯ

วิศวกรโรงงาน (ปฏิบัติงานที่ EPP-ระยอง)

จังหวัดระยอง

วิศวกรโครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล

Asia Green Energy Public Co., Ltd. - กรุงเทพฯ

Engineering Manager โครงการโรงงานไฟฟ้า

Asia Green Energy Public Co., Ltd. - กรุงเทพฯ - 30,000-50,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>