5  

งาน โรงงาน น้ำตาล ใน จังหวัดขอนแก่น

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการค้นหาล่าสุด

นักบัญชี (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง)

อำเภอภูเวียง, จังหวัดขอนแก่น

วิศวกรชลประทาน(โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง)

อำเภอภูเวียง, จังหวัดขอนแก่น

เซลล์ขายปั้มลม

จังหวัดขอนแก่น - 13,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุง(ประจำศูนย์กระจายสินค้าโลตัส ขอนแก่น)

บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด - จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

จังหวัดขอนแก่น