งาน โรงงาน น้ำตาล ใน จังหวัดขอนแก่น

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-7 จาก 7 งาน  

วิศวกรโยธา (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)

ตำบลภูเวียง, อำเภอภูเวียง, จังหวัดขอนแก่น

พนักงานเขตส่งเสริมชาวไร่ โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง

ตำบลภูเวียง, อำเภอภูเวียง, จังหวัดขอนแก่น

ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโลตัส ขอนแก่น)

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

พนักงานขายประจำสาขาขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่บัญชี

ตำบลจระเข้, อำเภอหนองเรือ, จังหวัดขอนแก่น - ตำบลจระเข้หิน, อำเภอครบุรี, จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานงบประมาณ

ตำบลจระเข้, อำเภอหนองเรือ, จังหวัดขอนแก่น - ตำบลจระเข้หิน, อำเภอครบุรี, จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตำบลจระเข้, อำเภอหนองเรือ, จังหวัดขอนแก่น - ตำบลจระเข้หิน, อำเภอครบุรี, จังหวัดนครราชสีมา