188  

งาน โรงงาน น้ำตาล ใน กรุงเทพฯ

  
  

Technical Sales (ขายเครื่องจักรโรงงานน้ำตาล 2 อัตรา / ขายเคมี 1 อัตรา)

จตุจักร, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (โรงงาน)

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จตุจักร, กรุงเทพฯ

จัดซื้อ (อะไหล่โรงงาน)

บริษัท ไทยโปรดัคท์ เปเปอร์มิลล์ จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สรรหา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่อาคารสํานักงาน

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) - พญาไท, กรุงเทพฯ

พนักงานบัญชี- งานบัญชีสินทรัพย์

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) - พญาไท, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) - พญาไท, กรุงเทพฯ

ธุรการโครงการ

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์(Telesales Executive)

กรุงเทพฯ

ER & Administration Division Manager

Asia Green Energy Public Co., Ltd. - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประสานงานสถานี

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บัญชีธุรกรรมต่างประเทศ

Asia Green Energy Public Co., Ltd. - กรุงเทพฯ

หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล HR Supervisor

Asia Green Energy Public Co., Ltd. - กรุงเทพฯ - 20,000-35,000 บาท/เดือน

HR & Administration Department Manager

Asia Green Energy Public Co., Ltd. - กรุงเทพฯ - 70,000-80,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนกแรงงานสัมพันธ์และนิติกร

Asia Green Energy Public Co., Ltd. - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สารบรรณ (Document Control Officer)

พญาไท, กรุงเทพฯ

Sales network engineer

กรุงเทพฯ - 28,000-35,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ด่วน

ยานนาวา, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>