งาน โรงงาน น้ำดื่ม ใน จังหวัดนครปฐม

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-15 จาก 15 งาน  

วิศวกรเครื่องกล-ไฟฟ้า (ประจำโรงงาน)

กรุงเทพฯ - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ QA. (ประจำโรงงานเบเกอรี่)

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า (ประจำโรงงานพุทธมณฑลสาย 5)

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการผลิต

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

Asst Warehouse / Manager

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังเบเกอรี่

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project coordinator)

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายประกันคุณภาพ

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

HRM Supervisor /หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

QA Chief

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่การผลิต

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

วิศวกร / ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง

จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดนครปฐม

Engineer

อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างคุมเครื่องจักร/ช่างไฟฟ้า

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC)

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม