27  

งาน โรงงาน น้ำดื่ม ใน จังหวัดนครปฐม

  
  

หัวหน้าแผนกบุคคล - ธุรการ ( โรงงานแม่พลอย )

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงานพุทธมณฑลสาย 5)

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน ด่วน

จังหวัดนครปฐม

วิศวกรโรงงาน

จังหวัดนครปฐม

วิศวกรโรงงาน

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าแผนกฝ่ายประกันคุณภาพส่วนกฏหมายอาหาร ( ปฏิบัติงานที่โรงงานแม่พลอย )

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าแผนกผลิต ( โรงงานแม่พลอย ) (ด่วนมาก )

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม - อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

Production Engineer / วิศวกรการผลิต

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างคุมเครื่องจักร/ช่างไฟฟ้า

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล *(ด่วนมาก)

จังหวัดนครปฐม

ผุ้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม *(ด่วนมาก)

จังหวัดนครปฐม - 10,000-25,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่าย logistic

จังหวัดนครปฐม - 20,000-30,000 บาท/เดือน

นักวิทยาศาสตร์การอาหาร

จังหวัดนครปฐม - 15,000-25,000 บาท/เดือน

นักวิทยาศาสตร์การอาหาร

จังหวัดนครปฐม - 20,000-30,000 บาท/เดือน

พนักงานบริการภาคสนามกำจัดแมลง (Service Technician)

กรุงเทพฯ - อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม - 13,000-17,000 บาท/เดือน

วิศวกรจัดซื้อ

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

พนักงานขับรถ

บางแค, กรุงเทพฯ - อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

Planning Supervisor

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

วิศวกร / ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง (ทำงานที่นครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

จังหวัดนครปฐม - 25,000-30,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2    >>