30  

งาน โรงงาน น้ำดื่ม ใน จังหวัดนครปฐม

  
  

ผู้จัดการโรงงาน

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าแผนกบุคคล - ธุรการ ( โรงงานแม่พลอย )

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

วิศวกรโรงงาน

จังหวัดนครปฐม

วิศวกรโรงงาน

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าแผนกฝ่ายประกันคุณภาพส่วนกฏหมายอาหาร ( ปฏิบัติงานที่โรงงานแม่พลอย )

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

Customer Service/Telesale

อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

วิศวกร / ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง

จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ER Officer)

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า : Warehouse Section Manager

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

Engineer

อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

ช่างไฟฟ้า(นครปฐม) , ช่างซ่อมบำรุง(มหาสารคาม)

จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่อาวุโส-งานสรรหาและคัดเลือก

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

Production Engineer / วิศวกรการผลิต

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างคุมเครื่องจักร/ช่างไฟฟ้า

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ผุ้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม *(ด่วนมาก)

จังหวัดนครปฐม - 10,000-25,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล *(ด่วนมาก)

จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการฝ่าย logistic

จังหวัดนครปฐม - 20,000-30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC)

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

Senior Process Engineer

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

หน้า:     1 | 2    >>