71  

งาน โรงงานเปิดใหม่ ใน จังหวัดนครปฐม

  
  

พนักงานบัญชี(บัญชีรับ)

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ค เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็มส์

จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่โครงการบริการวิชาการ,เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย,เจ้าหน้าที่พยาบาล

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม - 16,600-22,000 บาท/เดือน

ช่างเขียนแบบ,เครื่องกล,ไฟฟ้า,ก่อสร้าง

จังหวัดนครปฐม

ช่างกลึง

จังหวัดนครปฐม

ช่างสร้าง,ช่างเชื่อม

จังหวัดนครปฐม

ธุรการ

จังหวัดนครปฐม

ช่างสร้าง, ช่างเชื่อม

จังหวัดนครปฐม

Telesales

จังหวัดนครปฐม

Admin/ Customer service

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

พนักงานบัญชี(สรรพสามิต)

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ครูสอนฟิสิกส์,ครูสอนภาษาไทย,ครูสอนภาษาอังกฤษ

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม - 22,000-30,000 บาท/เดือน

ช่างพันมอเตอร์

จังหวัดนครปฐม

ธุรการ

จังหวัดนครปฐม

ช่างเขียนแบบ,เครื่องกล,ไฟฟ้า,ก่อสร้าง

จังหวัดนครปฐม

ช่างพันมอเตอร์

จังหวัดนครปฐม

ช่างสร้าง,ช่างเชื่อม

จังหวัดนครปฐม

ช่างสร้าง, ช่างเชื่อม

จังหวัดนครปฐม

Telesales

จังหวัดนครปฐม

ช่างกลึง

จังหวัดนครปฐม

หน้า:     1 | 2 | 3    >>