งาน โรงงานเปิดใหม่ ใน จังหวัดนครปฐม

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 84 งาน  

หัวหน้าหมวดความปลอดภัยในการทำงาน

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก

อำเภอกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ส่งออก (ประจำโรงงานที่นอน Lotus (พุธทมณฑล สาย5))

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่บัญชี

อำเภอบางเลน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ประสานงานส่งออก

จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ ประจำจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MC Chief

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)

จังหวัดนครปฐม - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาด

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า(โรงงานนครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

Store RM/PM Supervisor

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

พนักงานคลังสินค้า(โรงงานนครปฐม)

จังหวัดนครปฐม - 9,500-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า(โรงงานนครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน (โรงงานนครปฐม)

จังหวัดนครปฐม - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การเงิน (โรงงานนครปฐม)

จังหวัดนครปฐม - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

จังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ประจำโรงงานนครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม (ประจำโรงงานนครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

Project Assistant Manager

จังหวัดนครปฐม

หน้า:     1 | 2 | 3    >>