585  

งาน โรงงานอุตสาหกรรม ใน ภาคใต้

  
  

ผู้จัดการเขตภาคใต้ >>> กิจกรรม One day interview เปิดรับ Sale กว่า 40 อัตรา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558

เบทาโกร - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Technical Sale (Life science products)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ - จังหวัดสงขลา

ิBanpuet Sales Manager (ฝ่ายขายงานเลี้ยงสังสรรค์)

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ บริหารค่าตอบแทน จ.สงขลา (STA-HQ)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

พนักงานขายหน่วยรถงินสด(เขตสุราษฎร์ธานี,เขตยะลา/นราธิวาส/ปัตตานี)

บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดยะลา - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างกลึง

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพคลังสินค้า

จังหวัดสงขลา

ช่างกลึง

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกปิดฉลาก

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด - จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกบรรจุ

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด - จังหวัดสงขลา

หัวหน้าหน่วยช่างซีมเมอร์

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด - จังหวัดสงขลา

วิศวกรอาวุโส (สำนักงานใหญ่)

จังหวัดสงขลา

วิศวกรเครื่องกล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบ

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด - จังหวัดสงขลา

ช่างกลึง

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าส่วน GMP (สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>