436  

งาน โรงงานอุตสาหกรรม ใน ภาคใต้

  
  

หัวหน้าส่วนวางแผนและจัดส่ง สังกัด PSE

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

Sales & Service (ภาคใต้)

ภาคใต้

วิศวกร

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าส่วนวางแผนและจัดส่งด่วน

จังหวัดสงขลา

วิศวกร

จังหวัดสงขลา

พนักงานทั่วไป(ไลน์ผลิต)

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ประจำ จ.นราธิวาส (STA-NW)

จังหวัดนราธิวาส

ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำจ.นราธิวาส (STA-NW)

จังหวัดนราธิวาส

พนักงานการตลาด

จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดสงขลา - 500 บาท/วัน

วิศวกร

จังหวัดสงขลา

วิศวกรสนาม (ประจำโครงการ จ.ภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต

ผจก.ส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์

จังหวัดสงขลา

พนักงานทั่วไป(ไลน์ผลิต)

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าส่วนวางแผนและจัดส่งด่วน

จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันฝึกหัด

จังหวัดชุมพร - จังหวัดสมุทรสงคราม

ช่างไฟฟ้า(ด่วน)

บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด - จังหวัดสงขลา

วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดสงขลา

วิศวกร

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลภาคสนาม ประจำ สุราษฏ์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>