568  

งาน โรงงานอุตสาหกรรม ใน ภาคใต้

  
  

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด - จังหวัดสงขลา

พนักงานช่างปิดฉลาก

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด - จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้างานฝ่ายผลิต

อำเภอเมืองระนอง, จังหวัดระนอง

หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ - บริหารผลงาน อ.หาดใหญ่ (STA-HQ)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

บริษัท ไฮซ์ คิว แพค อินดัสตรี จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน)

อำเภอสะเดา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ RA Register Supervisor ด่วนมาก

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน)

จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการศูนย์ซ่อมตัวถังและสี(ประจำกรุงเทพฯ/ภูเก็ต)

วังทองหลาง, กรุงเทพฯ - จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบน้ำเสีย

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ Marketing Executive ด่วนมาก

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน)

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ Dipping Supervisor

จังหวัดสงขลา

วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดสงขลา

Production IE

บริษัท ไอเอสซีเอ็ม อินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดสงขลา

หัวหน้าส่วนกิจกรรมคุณภาพ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดสงขลา

วิศวกรขาย /Sales Engineer

กรุงเทพฯ - จังหวัดภูเก็ต

พนักงานขายประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 10,001-15,000 บาท/เดือน

พนักงานขายประจำจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต - 10,001-15,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>