455  

งาน โรงงานอุตสาหกรรม ใน ภาคกลาง

  
  

วิศวกรประจำโรงงานอยุธยา(สาขาอุตสาหกรรม/อิเล็ก/ไฟฟ้า/เครื่องกล/วัสดุศาสตร์)เท่านั้น

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 18,000-22,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการงานวางแผนการผลิต ประจำโรงหล่อสระบุรี (Production Planing Manager)

จังหวัดสระบุรี

หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

จังหวัดสุพรรณบุรี

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)

จังหวัดสุพรรณบุรี

วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง : เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น

จังหวัดสุพรรณบุรี

ธุรการ (ทดแทนลาคลอด 2 เดือน) ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2558 ***ด่วนที่สุด

Progress HR Co., Ltd. - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรซ่อมบำรุง (เครื่องจักร)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Maintenance (ช่างไฟฟ้า)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Pilot plant Leader (สัญญาจ้าง 1 ปี)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Japanese Interpreter

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรรมไฟฟ้า ,วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ช่างกล,เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า (ศูนย์สระบุรี) ** ด่วน

จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่วิชาการประชาสัมพันธ์ (ศูนย์สระบุรี) ** ด่วน

จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานงานโครงการ(ศูนย์สระบุรี) ** ด่วน

จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

HR & Admin Officer

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าฝ่ายผลิต

อำเภอบางไทร, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานผลิต (โรงงานอาหารสัตว์ลพบุรี BTG-LR 2,3,4 )

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ( โรงงานลพบุรี BF)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>