431  

งาน โรงงานอุตสาหกรรม ใน ภาคกลาง

  
  

Sale - ขายตามโรงงานอุตสาหกรรม ( สาขา-อยุธยา )

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 13,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Training & Development Officer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Maintenance CNC Lathe

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัญชี) | ประจำโรงงานข้าวนครหลวง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Material Control Supervisor

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ (QA&QC)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Senior Officer PA

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานบัญชี/การเงิน

จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) | ธุรกิจปุ๋ยเคมี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัญชี) | ประจำโรงงานข้าวนครหลวง

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

R&D Officer | Rice Business

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

R&D Officer | Rice Business

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) | ธุรกิจปุ๋ยเคมี

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าฝ่ายผลิต (Leader)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่อบรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้ากะQA (ประจำโรงงานอยุธยา)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 16,000-17,500 บาท/เดือน

Chemist Staff

จังหวัดสระบุรี - 15,000-18,000 บาท/เดือน

Production Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่บรรจุสินค้า

จังหวัดสระบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>