297  

งาน โรงงานอุตสาหกรรม ใน ภาคกลาง

  
  

วิศวกรประจำโรงงานอยุธยา(สาขาอุตสาหกรรม/อิเล็ก/ไฟฟ้า/เครื่องกล/วัสดุศาสตร์)เท่านั้น

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 18,000-22,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต (ผลิตภัณฑ์เกษตร)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่วยฝ่ายผลิต (ด้านวัสดุคงคลัง)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Accounting Officer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า (โรงงานอยุธยา)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Sales Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Foreman Assembly

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่วางแผน (จ.สุพรรณบุรี)

อำเภอด่านช้าง, จังหวัดสุพรรณบุรี

ช่างเทคนิค (โรงงานอาหารสัตว์ลพบุรี)

เบทาโกร - จังหวัดลพบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน (โรงงานอาหารสัตว์ลพบุรี)

เบทาโกร - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด - จังหวัดสุพรรณบุรี

พนักงานขับรถส่งของ

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด - จังหวัดสุพรรณบุรี

Legal Officer

อำเภอเมืองอ่างทอง, จังหวัดอ่างทอง

วิศวกรเครื่องกล

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

QA. Chief

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง - ประจำโรงงานแก่งคอย สระบุร

อำเภอแก่งคอย, จังหวัดสระบุรี

R&D Supervisor (Asia Market)

จังหวัดนครนายก

ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดนครนายก

Engineer โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ (ประจำนิคมอินทร์บุรี

อำเภออินทร์บุรี, จังหวัดสิงห์บุรี

ล่ามญี่ปุ่น

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>