370  

งาน โรงงานอุตสาหกรรม ใน จังหวัดสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

อำเภอหาดใหญ่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานขาย

บริษัท เอส.ที.โฮม ซัพพลาย จำักัด - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานการตลาด

บริษัท เอส.ที.โฮม ซัพพลาย จำักัด - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด - จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด - จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ประจำประเทศ Indonesia (อัตราค่าจ้างพิเศษ)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

Controller Manager ประจำสาขาหาดใหญ่ (STA-HQ)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกบอยเลอร์ ประจำอ.สะเดา จ.สงขลา (NHR)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

นักวิจัยและพัฒนา R&D (PSE)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ Dipping Supervisor ชาย ด่วนมาก

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ RA Register Supervisor ด่วนมาก

จังหวัดสงขลา

นักเคมี ด่วนมาก

จังหวัดสงขลา

Sales Executive โครงการงานตรวจสอบด้าน NDT ประจำจังหวัด สงขลา

จังหวัดสงขลา - 35,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบน้ำเสียชาย (ด่วนมาก)

จังหวัดสงขลา

Production Executive ชาย

จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดสงขลา

Service Administrator (ประจำสาขาหาดใหญ่)

จังหวัดสงขลา

นักเคมี ด่วนมาก

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ Dipping Supervisor ชาย ด่วนมาก

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ RA Register Supervisor ด่วนมาก

จังหวัดสงขลา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>