งาน โรงงานอุตสาหกรรม ใน จังหวัดลำพูน

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำพูน

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-18 จาก 18 งาน  

Engineer Supervisor

จังหวัดลำพูน

ซุปเปอร์ไวเซอร์ผลิต

จังหวัดลำพูน - 20,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกธุรการและจัดส่ง

จังหวัดลำพูน - จังหวัดสมุทรปราการ

ช่างช่อมบำรุง

จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง Personnel Officer

จังหวัดลำพูน

Production Supervisor / Production Engineer

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง Plating Engineer

จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง Plating Engineer

จังหวัดลำพูน - 15,001-20,000 บาท/เดือน

QA Manager

จังหวัดลำพูน - 40,000-50,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง QA Manager

จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง ช่างเทคนิค

จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ

จังหวัดลำพูน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบคุณภาพ

จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์

จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง วิศวกร

จังหวัดลำพูน

Accounting Officer

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน - 15,000-30,000 บาท/เดือน