งาน โรงงานอุตสาหกรรม ใน จังหวัดลำพูน

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-14 จาก 14 งาน  

Japanese Interpreter

ตำบลมะเขือแจ้, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน - 9,001-10,000 บาท/เดือน

Factory Manager (ผู้จัดการโรงงาน)

ตำบลบ้านกลาง, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ประจำพื้นที่ จ.ลำพูน

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

SAFETY OFFICER (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ)

ตำบลบ้านกลาง, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

วิศวกรการผลิต (Production Engineer)

ตำบลบ้านกลาง, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน - 15,000-22,000 บาท/เดือน

PRODUCTION CONTROL OFFICER (เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต)

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุนการผลิต (Cost Control Staff)

ตำบลบ้านกลาง, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน - 19,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

ตำบลนครเจดีย์, อำเภอป่าซาง, จังหวัดลำพูน - 10,001-12,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายขายเขตภาคเหนือ

จังหวัดลำพูน - 30,000-50,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ

ตำบลนครเจดีย์, อำเภอป่าซาง, จังหวัดลำพูน - 12,001-15,000 บาท/เดือน

GENERAL AFFAIR&ADMINISTRATION MANAGER (ผู้จัดการแผนกสวัสดิการและบริหารงานทั่วไป)

จังหวัดลำพูน

Japanese Interpreter

ตำบลมะเขือแจ้, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

PRODUCTION MANAGER

จังหวัดลำพูน

PRODUCTION ENGINEER MANAGER

จังหวัดลำพูน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูน
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา