งาน โรงงานอุตสาหกรรม ใน จังหวัดลำพูน

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-13 จาก 13 งาน  

ACCOUNTING (Temporary) OFFICER (เจ้าหน้าที่บัญชีสัญญาจ้างชั่วคราว 3 เดือน)

ตำบลบ้านกลาง, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

ตำบลนครเจดีย์, อำเภอป่าซาง, จังหวัดลำพูน - 10,001-12,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายขายเขตภาคเหนือ

จังหวัดลำพูน - 30,000-50,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter

ตำบลมะเขือแจ้, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน - 9,001-10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ

ตำบลนครเจดีย์, อำเภอป่าซาง, จังหวัดลำพูน - 12,001-15,000 บาท/เดือน

GENERAL AFFAIR&ADMINISTRATION MANAGER (ผู้จัดการแผนกสวัสดิการและบริหารงานทั่วไป)

จังหวัดลำพูน

ACCOUNTING OFFICER (เจ้าหน้าที่บัญชี)

ตำบลบ้านกลาง, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการโรงไฟฟ้าชีวมวล (จ.ลำพูน)

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

Japanese Interpreter

ตำบลมะเขือแจ้, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

PRODUCTION MANAGER

จังหวัดลำพูน

PRODUCTION ENGINEER MANAGER

จังหวัดลำพูน

Sales Executive (ประจำจังหวัดลำพูน)

จังหวัดลำพูน - 25,000-30,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ (จ.ลำพูน)

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูน
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา