งาน โรงงานอุตสาหกรรม ใน จังหวัดลำพูน

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำพูน

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-9 จาก 9 งาน  

Officer, Production Admin (Base in Lamphun)

จังหวัดลำพูน

ธุรการ/บัญชี(ลำพูน)

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่ง

จังหวัดลำพูน - จังหวัดสมุทรปราการ

ช่างเทคนิค Technician [Machine Shop]

จังหวัดลำพูน

Officer, Technician (Base in Lamphun)

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ปลูกและบำรุงรักษา (จ.ลำพูน)

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ

จังหวัดลำพูน

Chemist

จังหวัดลำพูน

ซุปเปอร์ไวเซอร์ผลิต

จังหวัดลำพูน - 20,000 บาท/เดือน