งาน โรงงานอุตสาหกรรม ใน จังหวัดลำพูน

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-13 จาก 13 งาน  

พนักงานขาย ซอฟต์แวร์ ในโรงงานอุตสาหกรรม

จังหวัดลำพูน - 10,001-12,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ (จ.ลำพูน)

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

Administrative Officer - ประจำสาขา ลำพูน

ตำบลหนองยวง, อำเภอเวียงหนองล่อง, จังหวัดลำพูน

ธุรการประสานงาน เสนองานลูกค้า

จังหวัดลำพูน - 10,001-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย ซอฟต์แวร์

จังหวัดลำพูน - 10,001-12,000 บาท/เดือน

Officer, Utilities & Facilities (Lamphun Base)

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ

จังหวัดลำพูน

ธุรการ/บัญชี(ลำพูน)

จังหวัดลำพูน

Officer, Technician (Base in Lamphun)

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

Officer, Production Admin (Base in Lamphun)

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ปลูกและบำรุงรักษา (จ.ลำพูน)

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

Chemist

จังหวัดลำพูน

ซุปเปอร์ไวเซอร์ผลิต

ตำบลป่าซาง, อำเภอป่าซาง, จังหวัดลำพูน - ตำบลป่าสัก, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน - 20,000 บาท/เดือน