18  

งาน โรงงานอุตสาหกรรม ใน จังหวัดลำพูน

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำพูน

ประวัติการค้นหาล่าสุด

รับสมัครตำแหน่ง Plating Engineer

จังหวัดลำพูน - 15,001-20,000 บาท/เดือน

Account Officer

จังหวัดลำพูน

Tools Making Staff

จังหวัดลำพูน

Facilities Technician (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

Safety Technician

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

จังหวัดลำพูน

QA Manager

จังหวัดลำพูน - 40,000-50,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ

จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง QA Manager

จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง ช่างเทคนิค

จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

จังหวัดลำพูน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบคุณภาพ

จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์

จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง วิศวกร

จังหวัดลำพูน

Accounting Officer

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน - 15,000-30,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

จังหวัดลำพูน - 15,001-20,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง Engineer

จังหวัดลำพูน - 20,001-30,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิค

จังหวัดลำพูน