งาน โรงงานอุตสาหกรรม ใน จังหวัดลำพูน

ประวัติการค้นหาล่าสุด
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำพูน

งานที่ 1-5 จาก 5 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

พนักงานคลังสินค้า

ตำบลนครเจดีย์, อำเภอป่าซาง, จังหวัดลำพูน 10,001-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี

ตำบลนครเจดีย์, อำเภอป่าซาง, จังหวัดลำพูน 10,001-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

ตำบลนครเจดีย์, อำเภอป่าซาง, จังหวัดลำพูน 10,001-12,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายขายเขตภาคเหนือ

จังหวัดลำพูน 30,000-50,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter

ตำบลมะเขือแจ้, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน 9,001-10,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูน
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา