งาน โรงงานอุตสาหกรรม ใน จังหวัดลำพูน

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำพูน

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-8 จาก 8 งาน  

เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่จัดส่ง

จังหวัดลำพูน - จังหวัดสมุทรปราการ

Chemist

จังหวัดลำพูน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบคุณภาพ

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ควบคุมและวางแผนการผลิต

จังหวัดลำพูน

ซุปเปอร์ไวเซอร์ผลิต

จังหวัดลำพูน - 20,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

จังหวัดลำพูน

QA Manager

จังหวัดลำพูน - 40,000-50,000 บาท/เดือน