งาน โรงงานอุตสาหกรรม ใน จังหวัดลำพูน

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-17 จาก 17 งาน  

ผู้จัดการ ฝ่ายขาย ซอฟต์แวร์ ในโรงงานอุตสาหกรรม

จังหวัดลำพูน

Japanese Interpreter

ตำบลมะเขือแจ้, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

Supervisor Production

จังหวัดลำพูน

Officer, General Application Support (Lamphun Branch)

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

วิศวกรเครื่องมือวัด ( Tester Engineer )

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน - 15,000-25,000 บาท/เดือน

Officer, Emoloyee Relation (Lamphun Branch)

จังหวัดลำพูน

Sale Coordinator (Tooling)

จังหวัดลำพูน

ช่างเทคนิค (Maintenance)

จังหวัดลำพูน

PRODUCTION MANAGER

จังหวัดลำพูน

PRODUCTION ENGINEER MANAGER

จังหวัดลำพูน

วิศวกรเหมืองแร่

ตำบลบ้านโฮ่ง, อำเภอบ้านโฮ่ง, จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ IT

ตำบลบ้านโฮ่ง, อำเภอบ้านโฮ่ง, จังหวัดลำพูน - 15,000-20,000 บาท/เดือน

Sales Executive (ประจำจังหวัดลำพูน)

จังหวัดลำพูน - 25,000-30,000 บาท/เดือน

Account Manager

ตำบลมะเขือแจ้, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ (จ.ลำพูน)

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

Officer, Utilities & Facilities (Lamphun Base)

ตำบลป่าสัก, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ปลูกและบำรุงรักษา (จ.ลำพูน)

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูน
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา