16  

งาน โรงงานอุตสาหกรรม ใน จังหวัดลำพูน

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำพูน

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ช่างเทคนิค ++ สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงานทันที ++

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ขาย

จังหวัดลำพูน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่การตลาด

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ขาย

จังหวัดลำพูน

ช่างเทคนิค

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

จังหวัดลำพูน

รับสมัครแพทย์ตรวจสุขภาพโรงงาน ที่ลำพูน ด่วน

จังหวัดลำพูน

QA Staff (เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ)

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่บัญชี

จังหวัดลำพูน

หัวหน้าส่วนฝ่ายผลิต (Production Supervisor)

จังหวัดลำพูน

หัวหน้าส่วนผลิต

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

จังหวัดลำพูน

HR Manager

จังหวัดลำพูน - 30,000 บาท/เดือน

Purchaser

จังหวัดลำพูน - 12,001-15,000 บาท/เดือน

Finance and Account Manager

จังหวัดลำพูน - 30,000 บาท/เดือน