2534  

งาน โรงงานนวนคร วุฒิ ป ป ตรี ใน ไทย

  
  

Checker Staff (เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้า)ประจำโรงงานนวนคร

ไทย

Checker Staff (ประจำโรงงานนวนคร)

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปทุมธานี

W/H Leader ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปทุมธานี

QA Supervisor ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปทุมธานี

Senior Leader Utility & Facility (ประจำโรงงานนวนคร)

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปทุมธานี

QC Line Inspector (ประจำโรงงานนวนคร จังหวัดปทุมธานี)

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปทุมธานี

W/H & Logistics Senior Supervisor (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปทุมธานี

Maintenance & PM Technician (ประจำโรงงานนวนคร) ด่วน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปทุมธานี

Planning Officer ( ประจำโรงงานนวนคร )

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปทุมธานี

Engineering Suppervisor ประจำโรงงานนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปทุมธานี

HRD Specialist (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปทุมธานี

Production Planning Officer เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำโรงงานนวนคร)

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปทุมธานี

Senior Inventory & Logistics Staff (ประจำโรงงานนวนคร)

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปทุมธานี

ER Supervisor ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปทุมธานี

Planning Supervisor ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าแผนกขนส่ง (ประจำโรงงานนวนคร)

จังหวัดปทุมธานี

ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงานนวนคร

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

จนท.บัญชี (ประจำโรงงานนวนคร)

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

Sr.W/H Leader ( ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี )

จังหวัดปทุมธานี

QS Supervisor (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)

จังหวัดปทุมธานี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>