527  

งาน โรงกลึง ใน จังหวัดสมุทรปราการ

  
  

ช่างกลึง (โรงงาน)

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรปราการ

ช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน ช่างโยธา

บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ - 9,600 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (สาขาบางบ่อ)

อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าส่วนแผนกผลิต

จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (สาขาบางบ่อ)

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานธุรการ(บางพลี,บางปะกง)

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์ - อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ - อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าส่วนแผนกผลิต

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

Export Sales Supervisor

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

Electrical Design Engineer 20-30K

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ - 20,000-30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

ช่างซ่อมเครื่อง C.N.C./ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

อำเภอบางเสาธง, จังหวัดสมุทรปราการ

Parts Purchasing Staff

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าส่วนแผนกผลิต

อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

ช่างเครื่องกล ประจำที่นิคมบางปู

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

Assemby & Logistic Engineer

อำเภอบางเสาธง, จังหวัดสมุทรปราการ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>