643  

งาน โรงกลึง ใน จังหวัดสมุทรปราการ

  
  

ช่างซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน) จ.สมุทรปราการ

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

ช่างซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน) จ.สมุทรปราการ

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

ช่างซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน) จ.สมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

นักลงทุนสัมพันธ์ ( IR )

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงาน / ช่างควบคุมเครื่อง CNC

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานขาย

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ / เขียนโปรแกรม

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ - 330 บาท/วัน

พนักงานคนสวน

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงาน Workshop (ช่างกลึง)

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานธุรการคลังสินค้า

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

QA Assistant Manager

จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท กรีน รับเบอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานธุรการ (ประจำพระประแดง)

บริษัท ชัยทรัพย์สุวรรณ เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

นักวิชาการอาหารสัตว์

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ Webmaster(โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 )

จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

QC Supervisor

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ - 20,000-25,000 บาท/เดือน

นักวิชาการอาหารสัตว์

อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>