586  

งาน โรงกลึง ใน จังหวัดสมุทรปราการ

  
  

ผู้ช่วย.ผู้จัดการโรงกลึง

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

ช่างกลึง (โรงงาน)

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ช่วย.ผู้จัดการโรงกลึง

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด - อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

วิศวกร

จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้จัดการฝ่าย วิศวกรรม ซ่อมบำรุง

จังหวัดชลบุรี - อำเภอบางเสาธง, จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานขับรถส่วนกลาง

อำเภอบางเสาธง, จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้จัดการบัญชี

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้จัดการฝ่าย วิศวกรรมไฟฟ้า-เครื่องเย็น

จังหวัดชลบุรี - อำเภอบางเสาธง, จังหวัดสมุทรปราการ

Sale Engineer & Marketing

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

ธุรการประสานงานขาย

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้จัดการบัญชั/เจ้าหน้าที่บัญชี

อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานคลังสินค้า

บริษัท จีเอฟซีเอ จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ - 8,000-10,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท ไทยเจริญพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

Customer Service Team support (BOSCH-ลาซาล)

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ - 15,000-17,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุง(ช่างไฟฟ้า)

อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้จัดการฝ่าย วิศวกรรมไฟฟ้า-เครื่องเย็น

จังหวัดชลบุรี - อำเภอบางเสาธง, จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้จัดการฝ่าย วิศวกรรมไฟฟ้า-เครื่องเย็น

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) - อำเภอบางเสาธง, จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้จัดการฝ่าย วิศวกรรม ซ่อมบำรุง

จังหวัดชลบุรี - อำเภอบางเสาธง, จังหวัดสมุทรปราการ

วิศวกร

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้จัดการฝ่าย วิศวกรรม ซ่อมบำรุง

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) - อำเภอบางเสาธง, จังหวัดสมุทรปราการ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>