3491  

งาน โทรคมนาคม ใน ไทย

  
  

บริษัท เทโลเนียร์ จำกัด รับสมัคร วิศวกรโทรคมนาคม (Telecommunication Engineer) / ช่างเทคนิค (Technician) / ธุรการ (Admin)

กรุงเทพฯ - 9,000-20,000 บาท/เดือน

ช่างติดตั้งระบบโทรคมนาคม (แผนก Engineering)

จังหวัดนนทบุรี

รับสมัครด่วน Contact Center Agent Thai / Eng (ปฏิบัติงานที่ ศูนย์โทรคมนาคมแห่งชาติ - ติวานนท์ นนท

จังหวัดนนทบุรี - 12,000-16,000 บาท/เดือน

นักศึกษาฝึกงาน (โทรคมนาคม)

บริษัท สามารถคอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - จังหวัดนนทบุรี

รับสมัครด่วน Contact Center Agent Thai / Eng (ปฏิบัติงานที่ ศูนย์โทรคมนาคมแห่งชาติ - ติวานนท์)

บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด - กรุงเทพฯ - 12,000-16,000 บาท/เดือน

วิศวกรโทรคมนาคม

จังหวัดสงขลา

วิศวกรรมโทรคมนาคมหรือไฟฟ้า

จังหวัดนนทบุรี

วิศวไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิคส์/โทรคมนาคม

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ

วิศวกรไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และวิทยาการคอม***ด่วน

บริษัท เอส เอ็ม ซี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

ช่างติดตั้งระบบโทรคมนาคม (แผนก Engineering)

ZyXEL (Thailand) Co., Ltd. - จังหวัดนนทบุรี - 10,000-12,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิค โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์

กรุงเทพฯ - 8,500-15,000 บาท/เดือน

Network Engineer (โทรคมนาคม)

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

วิศวกร การสื่อสาร โทรคมนาคม

ภาคกลาง - 15,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า โทรคมนาคมและการสื่อสาร

ภาคกลาง

วิศวกร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์

กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

วิศวกรสาขา/ไฟฟ้า/โทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์/ซอฟแวร์/คอมพิวเตอร์/โครงข่าย/ไอที

จังหวัดภูเก็ต

ช่างติดตั้งระบบโทรคมนาคม (แผนก Engineering)

จังหวัดนนทบุรี

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ภาษาจีน)

บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด - กรุงเทพฯ

ช่างอาคาร

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>