16  

งาน โตโยต้า ช่าง ใน ภาคตะวันออก

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้าช่าง / ครูฝึก / ที่ปรึกษางานเทคนิค /ช่างยนต์

บริษัท โตโยต้า จี เอ็น ดี ชลบุรี จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ช่างติดตั้งอุปกรณ์รถใหม่

บริษัท โตโยต้า จี เอ็น ดี ชลบุรี จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ช่างพ่นสี / ช่างเคาะ / ช่างขัดสี / ช่างเตรียมผิว / ช่างประกอบ

บริษัท โตโยต้า จี เอ็น ดี ชลบุรี จำกัด - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด (โลจิสติกส์)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานประสานงานแผนกขนส่ง (ระยอง)

บริษัท ชัยทรัพย์สุวรรณ เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดระยอง

Accounting Chief

จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ

จังหวัดระยอง - บางแค, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บัญชี

จังหวัดระยอง - บางแค, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

จังหวัดระยอง - บางแค, กรุงเทพฯ

Automobile Service Manager

จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการต้นทุน (ชาย)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ช่วยวิศวกร

จังหวัดระยอง - บางแค, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ (กรุงเทพฯ และระยอง)

จังหวัดระยอง - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

จังหวัดระยอง - บางแค, กรุงเทพฯ

วิศวกร (กรุงเทพฯ/ระยอง)

จังหวัดระยอง - กรุงเทพฯ