6  

งาน โตโยต้า ช่าง ใน ภาคตะวันออก

  
  
สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออก

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการโตโยต้า ชัวร์และรองผู้จัดการ

จังหวัดชลบุรี

Japanese Interpreter

บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

Sales Staff

จังหวัดชลบุรี

หัวหน้าแผนกธุรการ (ชลบุรี)

จังหวัดชลบุรี - 15,000-30,000 บาท/เดือน

หัวหน้าคุมโรงงาน

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาด

จังหวัดชลบุรี