11  

งาน โตโยต้า ช่าง ใน ภาคตะวันออก

  
  
สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออก

จังหวัดชลบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้าช่าง / ครูฝึก / ที่ปรึกษางานเทคนิค /ช่างยนต์

บริษัท โตโยต้า จี เอ็น ดี ชลบุรี จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ช่างติดตั้งอุปกรณ์รถใหม่

บริษัท โตโยต้า จี เอ็น ดี ชลบุรี จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ช่างพ่นสี / ช่างเคาะ / ช่างขัดสี / ช่างเตรียมผิว / ช่างประกอบ

บริษัท โตโยต้า จี เอ็น ดี ชลบุรี จำกัด - จังหวัดชลบุรี

สัญจ้าง 6 เดือน (ผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรม)

อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 5 ตำแหน่ง

บริษัท โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ชลบุรี (1999) จำกัด - จังหวัดชลบุรี - 9,000-11,000 บาท/เดือน

พนักงานรับงานซ่อมตัวถังและสี (BP Service Advisor) 3 ตำแหน่ง

บริษัท โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ชลบุรี (1999) จำกัด - จังหวัดชลบุรี - 9,000-11,000 บาท/เดือน

พนักงานล้างรถ 2 ตำแหน่ง

บริษัท โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ชลบุรี (1999) จำกัด - จังหวัดชลบุรี

QA Supervisor

Furukawa Automotive Systems Thailand - จังหวัดชลบุรี

พนักงานประสานงานแผนกขนส่ง (ระยอง)

บริษัท ชัยทรัพย์สุวรรณ เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดระยอง

Automobile Service Manager

จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการต้นทุน (ชาย)

จังหวัดฉะเชิงเทรา