12  

งาน โครงการหลวง ใน จังหวัดเชียงราย

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงราย

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (เชียงราย)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดเชียงราย

หัวหน้างานผลิต

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดเชียงราย

BARISTA (พนักงานประจำร้านกาแฟ) ประจำเชียงราย

จังหวัดเชียงราย - 8,000-9,500 บาท/เดือน

หัวหน้าโรงงานเซรามิค

จังหวัดเชียงราย - 20,000-35,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำเชียงราย)

จังหวัดเชียงราย - 10,000-14,000 บาท/เดือน

หัวหน้างาน QC คลังสินค้า ประจำโรงงานหลวงฯที่ 2 (เชียงราย)

บริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด - จังหวัดเชียงราย

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (ประจำเชียงราย)

จังหวัดเชียงราย - 18,000 บาท/เดือน

ผุ้จัดการส่วนโรงงานแมคคาเดเมียและโรงงานกาแฟ(ประจำเชียงราย)

จังหวัดเชียงราย - 18,000 บาท/เดือน

หัวหน้างานหน่วยงานทอผ้า (ประจำเชียงราย)

จังหวัดเชียงราย

ผู้จัดการส่วนงานจัดซื้อ(ประจำเชียงราย)

จังหวัดเชียงราย - 25,000-70,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(ประจำเชียงราย)

จังหวัดเชียงราย - 10,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้างาน QC คลังสินค้า (อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดเชียงราย