4  

งาน โครงการหลวง ใน จังหวัดเชียงราย

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงราย

ประวัติการค้นหาล่าสุด

รับสมัครตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

จังหวัดเชียงราย - 15,001-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ผลิต (เชียงราย)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (แม่จัน จังหวัดเชียงราย)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดเชียงราย

ผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาเชียงราย)

จังหวัดเชียงราย