งาน โครงการหลวง ใน จังหวัดเชียงราย

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงราย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-10 จาก 10 งาน  

พนักงาน - ผู้จัดการเเผนกการเงิน ประจำสาขาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

แผนกขายทุกตำแหน่ง ประจำสาขาเชียงราย สมัครได้ที่ สนง.จัดหางานจ.เชียงราย

จังหวัดเชียงราย

ผุ้จัดการส่วนโรงงานแมคคาเดเมียและโรงงานกาแฟ(ประจำเชียงราย)

จังหวัดเชียงราย - 18,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค สาขาเชียงราย (Section Manager - Non Food 2 )

จังหวัดเชียงราย

ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (ประจำที่โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดเชียงราย

ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (โรงงานหลวงฯ ที่ 2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขาเเละจัดเรียงสินค้า ประจำสาขาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

พนักงาน - ผู้จัดการ เเผนกออกแบบ ประจำสาขาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย - ตำบลนกออก, อำเภอปักธงชัย, จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานคอมพิวเตอร์ (EDP) ประจำสาขาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

หัวหน้างานหน่วยงานทอผ้า (ประจำเชียงราย)

จังหวัดเชียงราย

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโครงการหลวงในจังหวัดเชียงราย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา