286  

งาน แม่บ้าน ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  

เจ้าหน้าที่งานธุรการ (ดูแลสถานที่/อาคาร/พ่อบ้านแม่บ้าน/รปภ.)

บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

แม่บ้านทำความสะอาด

บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

แม่บ้าน

บริษัท ดิวายน์ ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 6,000-8,000 บาท/เดือน

แมสเซนเจอร์ (พนักงานรับ-ส่งเอกสาร)

บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด - อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

แม่บ้าน

บริษัท วี.พี.สตีล แอนด์ ไวร์เมช จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 300 บาท/วัน

พนักงานแนะนำสินค้า (ประจำสาขา Big C แม่กลอง) ด่วน

บริษัท กรุงไทยออพติค จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าฝ่ายจัดส่ง ด่วนมาก

บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างคุมเครื่อง W/C

จังหวัดสมุทรสาคร

นักวิทยาศาสตร์เคมี (สาขาสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / Marchandiser

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

จนท.ตรวจสอบภายใน (Internal Audio)

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

เภสัชกร

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

จนท.รับส่งผู้ป่วย

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

จนท.บัญชี

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าฝ่ายการตลาด

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

จังหวัดสมุทรสาคร

จนท.ตรวจสอบภายใน (Internal Audio)

จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างเครื่องมือแพทย์

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>