3  

งาน แม่บ้าน โรงแรม ใน จังหวัดเชียงราย

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงราย

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการเคมี

อำเภอแม่ลาว, จังหวัดเชียงราย - 10,000-15,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง Assistant Executive Housekeeper

จังหวัดเชียงราย

รับสมัครตำแหน่ง Room Attendant

จังหวัดเชียงราย