7  

งาน แม่บ้าน โรงแรม ใน จังหวัดเชียงราย

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงราย

ประวัติการค้นหาล่าสุด

Supervisor ฝ่ายผลิต

อำเภอแม่ลาว, จังหวัดเชียงราย - 12,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานธุรการฝ่ายขายและการตลาด

อำเภอป่าแดด, จังหวัดเชียงราย

หัวหน้างานหน่วยงานทอผ้า (ประจำเชียงราย)

จังหวัดเชียงราย

ช่างยนต์ ด่วน ประจำสาขา เซ็นทรัล เชียงราย

บริษัท บี-ควิก จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 9,500-11,500 บาท/เดือน

ผุ้จัดการส่วนโรงงานแมคคาเดเมียและโรงงานกาแฟ(ประจำเชียงราย)

จังหวัดเชียงราย - 18,000 บาท/เดือน

หัวหน้าโรงงานเซรามิค

จังหวัดเชียงราย - 20,000-35,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการท่องเที่ยวและห้องอาหาร(ประจำเชียงราย)

จังหวัดเชียงราย - 18,000 บาท/เดือน