9  

งาน แม่บ้าน เมือง ใน จังหวัดร้อยเอ็ด

  
  

ผู้จัดการศูนย์การค้า

อำเภอโพธิ์ชัย, จังหวัดร้อยเอ็ด - 20,000-25,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

อำเภอโพธิ์ชัย, จังหวัดร้อยเอ็ด - 30,000-40,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การตลาดอาวุโส

อำเภอโพธิ์ชัย, จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส

อำเภอโพธิ์ชัย, จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้จัดการฝ่ายขาย

อำเภอโพธิ์ชัย, จังหวัดร้อยเอ็ด - 30,000-40,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สารสนเทศอาวุโส

อำเภอโพธิ์ชัย, จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อำเภอโพธิ์ชัย, จังหวัดร้อยเอ็ด - 30,000-40,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร

อำเภอโพธิ์ชัย, จังหวัดร้อยเอ็ด - 50,000-60,000 บาท/เดือน

พนักงานขายประจำสาขา โรบินสันร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด - 9,000 บาท/เดือน