งาน แม่บ้าน เมือง ใน จังหวัดนครปฐม

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 102 งาน  

แม่บ้าน

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

แม่บ้านชั่วคราว (ประจำบูท BMW เซ็นทรัลศาลายา ; 6 เดือน)

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม - 9,000-12,000 บาท/เดือน

แม่บ้าน/แม่ครัว

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

แม่บ้านสำนักงาน

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

แม่บ้าน

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม - 8,000-9,000 บาท/เดือน

แม่บ้าน

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม - 7,000-9,500 บาท/เดือน

บาริสต้า ประจำร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขานครปฐม (ปั้มพีทีตำบลลำพยา อำเภอเมือง )

ตำบลลำพยา, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ

ตำบลทัพหลวง, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

Import - Sourcing officer ( เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ)

จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม - 15,000 บาท/เดือน

ช่างยนต์

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม - 12,000 บาท/เดือน

เขียนแบบ

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม - 15,000-25,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายขาย Sales Manager

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม - 20,000-50,000 บาท/เดือน

ธุรการทั่วไป (ด่วนมาก)

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม - 10,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ด่วนมาก)

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม - 12,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

ช่างกลโรงงาน/ช่างประกอบ

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม - 12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สโตร์

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม - 9,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าหน้า ISO DCC

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการฟาร์มสุกร

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานแม่บ้าน เมืองในจังหวัดนครปฐม
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>