9  

งาน แพทย์แผนไทย ใน ภาคเหนือ

  
  
สถานที่

ไทย

 ภาคเหนือ

ประวัติการค้นหาล่าสุด

รองผู้จัดการสาขา / ผู้จัดการสาขา (โซนอีสาน)

บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครเจ้าหน้าที่วางแผนทางการเงินและการลงทุน

จังหวัดเชียงใหม่

Retail CRM Administrator

อำเภอสันป่าตอง, จังหวัดเชียงใหม่ - 8,001-9,000 บาท/เดือน

Senior Engineer

อำเภอเมืองแพร่, จังหวัดแพร่

เจ้าหน้าที่แผนกจัดสรรรถยนต์

จังหวัดแพร่ - 10,000-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประจำคลินิก (ราชเทวี คลินิก) สาขา แพร่

บริษัท ราชเทวี โฮลิสติก คลินิก จำกัด - จังหวัดแพร่ - 11,000-14,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการ จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา

ช่างซ่อมบำรุง (ระบบน้ำหยดสวนยางพารา)

ภาคเหนือ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

นักเกษตร (ชาย)

ภาคเหนือ - 15,001-20,000 บาท/เดือน