งาน แพทย์แผนไทย ใน ภาคเหนือ

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-10 จาก 10 งาน  

รับสมัครแพทย์แผนไทยประจำคลินิกนวดรักษาย่านถ.ศรีนครินทร์

ตำบลศรีนคร, อำเภอศรีนคร, จังหวัดสุโขทัย - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ สาขาแพร่, บิ๊กซี ลำปาง

จังหวัดลำปาง

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค - จังหวัดเชียงราย

พนักงานนวดไทย (หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่ - 300 บาท/วัน

พนักงานนวดไทย (หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่ - 300 บาท/วัน

ช่างไฟฟ้าอาคาร ประจำเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ - 14,000-14,500 บาท/เดือน

พยาบาล fulltime

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานนวด

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,001-10,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการสาขา/ รองผู้จัดการสาขา ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

รับพิธีกรรายการดาวเทียม

กรรน์ภิรมย์คลินิก - ตำบลธานี, อำเภอเมืองสุโขทัย, จังหวัดสุโขทัย - ตำบลปากเกร็ด, อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี