13  

งาน แพทย์แผนไทย ใน ภาคเหนือ

  
  
สถานที่

ไทย

 ภาคเหนือ

จังหวัดแพร่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ครูประจำชั้นประถมศึกษา (สัญญาจ้างชั่วคราว)

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย Account Executive (ประจำจังหวัดแพร่ , แม่ฮ่องสอน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - จังหวัดแม่ฮ่องสอน - 15,000-30,000 บาท/เดือน

พนักงานนวด พนักงานนวดไทย

จังหวัดเชียงใหม่ - 300 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่แผนกจัดสรรรถยนต์

จังหวัดแพร่ - 10,000-12,000 บาท/เดือน

NU พนง.ประจำเคาน์เตอร์ (ประสาขาบิ๊กซีน่าน) ติดต่อสมัครได้ที่ี BigC สาขาแพร่ ด่วน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดน่าน - 300 บาท/วัน

NU พนง.แนะนำบัตรอิออน (สาขา น่าน) ด่วน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดน่าน - 10,000-30,000 บาท/เดือน

NU พนง.แนะนำบัตรอิออน (สาขาเชียงราย) ด่วน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงราย - 320 บาท/วัน

NU พนง.แนะนำบัตรอิออน (สาขาแพร่) ด่วน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดแพร่ - 10,000-30,000 บาท/เดือน

NU พนง.แนะนำบัตรอิออน (สาขาลำปาง) ด่วน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลำปาง - 320 บาท/วัน

NU พนง.แนะนำบัตรอิออน (สาขาเชียงใหม่) ด่วน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงใหม่ - 320 บาท/วัน

ผู้ช่วยหัวหน้าวิศวกร ( Assistant to Senior Engineer )

อำเภอเมืองแพร่, จังหวัดแพร่

Seinor Engineer / officer

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด - จังหวัดแพร่

Seinor Engineer / officer

จังหวัดแพร่