14  

งาน แพทย์แผนไทย ใน ภาคเหนือ

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทยหรือพนักงานนวด

จังหวัดเชียงราย

NU พนง.ประจำเคาน์เตอร์ (ประสาขาบิ๊กซีน่าน) ติดต่อสมัครได้ที่ี BigC สาขาแพร่ ด่วน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดน่าน - 300 บาท/วัน

ครูใหญ่

สำนักงานโครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (ITDP) - จังหวัดเชียงใหม่ - 25,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคม

สำนักงานโครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (ITDP) - จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายการประกาศหม่าโอโจ

สำนักงานโครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (ITDP) - จังหวัดเชียงใหม่ - 12,000 บาท/เดือน

Customer Representative / เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด (เชียงใหม่)

บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

NU พนง.แนะนำบัตรอิออน (สาขา น่าน) ด่วน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดน่าน - 10,000-30,000 บาท/เดือน

NU พนง.แนะนำบัตรอิออน (สาขาเชียงราย) ด่วน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงราย - 320 บาท/วัน

NU พนง.แนะนำบัตรอิออน (สาขาลำปาง) ด่วน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลำปาง - 320 บาท/วัน

NU พนง.แนะนำบัตรอิออน (สาขาแพร่) ด่วน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดแพร่ - 320 บาท/วัน

NU พนง.แนะนำบัตรอิออน (สาขาเชียงใหม่) ด่วน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงใหม่ - 320 บาท/วัน

ผู้ช่วยหัวหน้าวิศวกร ( Assistant to Senior Engineer )

อำเภอเมืองแพร่, จังหวัดแพร่

Seinor Engineer / officer

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด - จังหวัดแพร่

Seinor Engineer / officer

จังหวัดแพร่