16  

งาน แพทย์แผนไทย ใน ภาคเหนือ

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

พยาบาล

อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่แผนกจัดสรรรถยนต์

จังหวัดแพร่ - 10,000-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ต้อนรับ (Reception) ประจำสาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่

เดอะคลีนิกค์ - จังหวัดเชียงใหม่ - 12,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการสาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่

เดอะคลีนิกค์ - จังหวัดเชียงใหม่ - 30,000-40,000 บาท/เดือน

Urgently Required พนักงานขาย / Sales Representative (ประจำจังหวัดเชียงราย)

บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่สาขา ลำปาง

จังหวัดลำปาง

หัวหน้าส่วนงาน Coach Care

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าส่วนงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขายประจำภาคเหนือ

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงใหม่ - 18,000-25,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและบริการลูกค้า

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานนวด พนักงานนวดไทย

จังหวัดเชียงใหม่ - 300 บาท/วัน

NU พนง.แนะนำบัตรอิออน (สาขา น่าน) ด่วน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดน่าน - 10,000-30,000 บาท/เดือน

NU พนง.แนะนำบัตรอิออน (สาขาลำปาง) ด่วน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลำปาง - 320 บาท/วัน

NU พนง.แนะนำบัตรอิออน (สาขาแพร่) ด่วน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดแพร่ - 10,000-30,000 บาท/เดือน

NU พนง.แนะนำบัตรอิออน (สาขาเชียงใหม่) ด่วน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงใหม่ - 320 บาท/วัน

NU พนง.แนะนำบัตรอิออน (สาขาเชียงราย) ด่วน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงราย - 320 บาท/วัน