12  

งาน แพทย์แผนไทย ใน ภาคเหนือ

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทยหรือพนักงานนวด

จังหวัดเชียงราย

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 12 อัตรา

ภาคเหนือ - 20,000 บาท/เดือน

Seinor Engineer / officer

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด - จังหวัดแพร่

Seinor Engineer / officer

จังหวัดแพร่

ครูประจำชั้น (ระดับประถมศึกษา)

จังหวัดเชียงใหม่

ครูประจำชั้น (ระดับอนุบาล)

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ประจำคลินิก (ราชเทวี คลินิก) สาขา เชียงใหม่

บริษัท ราชเทวี โฮลิสติก คลินิก จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 11,000-14,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด (Sales) ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

รับสมัครเจ้าหน้าที่วางแผนทางการเงินและการลงทุน

จังหวัดเชียงใหม่

Senior Engineer

อำเภอเมืองแพร่, จังหวัดแพร่

เจ้าหน้าที่แผนกจัดสรรรถยนต์

จังหวัดแพร่ - 10,000-12,000 บาท/เดือน