11  

งาน แพทย์แผนไทย ใน ภาคเหนือ

  
  
สถานที่

ไทย

 ภาคเหนือ

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทยหรือพนักงานนวด

จังหวัดเชียงราย

ครูประจำชั้น (ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา)

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ประจำคลินิก (ราชเทวี คลินิก) สาขา เชียงใหม่

บริษัท ราชเทวี โฮลิสติก คลินิก จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 11,000-14,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด (Sales) ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

การตลาด (สาขาแพร่)

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดแพร่ - 20,000-30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

รับสมัครเจ้าหน้าที่วางแผนทางการเงินและการลงทุน

จังหวัดเชียงใหม่

Senior Engineer

อำเภอเมืองแพร่, จังหวัดแพร่

เจ้าหน้าที่แผนกจัดสรรรถยนต์

จังหวัดแพร่ - 10,000-12,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการ จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา

ช่างซ่อมบำรุง (ระบบน้ำหยดสวนยางพารา)

ภาคเหนือ - 12,001-15,000 บาท/เดือน