งาน แผนที่ ใน จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-19 จาก 19 งาน  

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(ด้านฝึกอบรม)

จังหวัดนครสวรรค์

IT Supervisor

จังหวัดระยอง - จังหวัดนครสวรรค์

ตำแหน่งพนักงานขาย ประจำสาขาวีสแควร์ จ.นครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์, จังหวัดนครสวรรค์ - 11,000 บาท/เดือน

Foreman (โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง)

อำเภอเมืองนครสวรรค์, จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ช่วยนักวิชาการ / นักวิชาการ จำนวน 2 อัตรา (แผนก 106)

อำเภอเมืองนครสวรรค์, จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (motor/non-motor) สาขานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

วิศวกรเครื่องกล

จังหวัดพิจิตร - จังหวัดนครสวรรค์

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม(โครงการ)

จังหวัดพิจิตร - จังหวัดนครสวรรค์

วิศวกรไฟฟ้ากำลัง / วิศวกรเครื่องมือวัดและควบคุม

จังหวัดพิจิตร - จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการเงิน

จังหวัดนครสวรรค์

IT Service ประจำระยอง, ประจำนครสวรรค์

จังหวัดระยอง - จังหวัดนครสวรรค์

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและธุรการ (Section Manager – General Affair)สาขาวาริน

จังหวัดนครสวรรค์

ผู้แทนขายยา(เขตภาคกลาง) ด่วน

จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (ประจำสาขานครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์ - 9,000-15,000 บาท/เดือน

ธุรการทั่วไป

อำเภอเมืองนครสวรรค์, จังหวัดนครสวรรค์

วิศวกรรมเครื่องกล

จังหวัดนครสวรรค์ - 21,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม วิศวกร และเจ้าหน้าที่วิศวกรรม ซ่อมบำรุง

จังหวัดนครสวรรค์ - 15,000-80,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดนครสวรรค์หรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

จังหวัดนครสวรรค์