งาน แผนที่ ใน จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-15 จาก 15 งาน  

IT Service ประจำระยอง, ประจำนครสวรรค์

จังหวัดระยอง - จังหวัดนครสวรรค์

ผู้จัดการ/ผู้จัดการสาขา

จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดนครสวรรค์หรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (ประจำสาขานครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์ - 9,000-15,000 บาท/เดือน

Branch Accountant (ประจำจังหวัดนครสวรรค์) BO-UYXXS-CHGCJ

จังหวัดนครสวรรค์ - 20,000-30,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและธุรการ (Section Manager – General Affair)สาขาวาริน

จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

จังหวัดนครสวรรค์ - 19,000-29,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม วิศวกร และเจ้าหน้าที่วิศวกรรม ซ่อมบำรุง

จังหวัดนครสวรรค์ - 15,000-80,000 บาท/เดือน

วิศวกรรมเครื่องกล

จังหวัดนครสวรรค์ - 21,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและธุรการ(Section Manager – General Affair)สาขานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

ผู้จัดการสาขานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

ผู้แทนขายยา(เขตภาคกลาง) ด่วน

จังหวัดนครสวรรค์

ธุรการทั่วไป

อำเภอเมืองนครสวรรค์, จังหวัดนครสวรรค์

Accounting/ Financial Supervisor

อำเภอโกรกพระ, จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจการปฎิบัติงาน (นครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์ - 11,000 บาท/เดือน