งาน แผนที่ ใน จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 76 งาน  

พนักงานสต๊อก

หจก.นครสวรรค์ย่งยู่เส็ง - จังหวัดนครสวรรค์

พนักงานยกสินค้า

หจก.นครสวรรค์ย่งยู่เส็ง - จังหวัดนครสวรรค์ - 330 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา นครสวรรค์

บริษัท บี - ควิก จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์ - 11,000-12,000 บาท/เดือน

หัวหน้าบริหารงานทั่วไป

ตำบลปากน้ำโพ, อำเภอเมืองนครสวรรค์, จังหวัดนครสวรรค์

ช่างคอมพิวเตอร์ / IT Support (ประจำจังหวัดนครสวรรค์)

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์

วิศวกรสนาม

บริษัท เอ โอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท เอ โอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ลูกจ้างชั่วคราว)

บริษัท ซีเอสจี โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์ - 330-390 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์

บริษัท ซีเอสจี โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

บริษัท ซีเอสจี โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย

บริษัท ซีเอสจี โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป

บริษัท ซีเอสจี โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์

ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ ต่างจังหวัด (ภาคกลางตอนบน)

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Trainer) ประจำจังหวัดอยุธยา/นครสวรรค์

ตำบลคลองสวนพลู, อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดนครสวรรค์ - 3,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance) ประจำสาขานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ด้านฝึกอบรม)

จังหวัดนครสวรรค์

ธุรการขาย (ประจำสาขาตาคลี)

ตำบลตาคลี, อำเภอตาคลี, จังหวัดนครสวรรค์

พนักงาน Cashier ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสระแก้ว ด่วนมาก

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ - ตำบลสระแก้ว, อำเภอลาดยาว, จังหวัดนครสวรรค์ - 13,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานขายจังหวัดนครสวรรค์

บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์ - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานส่งเสริมการขาย (Sales Promoter) ประจำจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก (แม่สอด) เพชรบรูณ์ สุโขทัย

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - จังหวัดนครสวรรค์ - 15,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานแผนที่ในจังหวัดนครสวรรค์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>