20  

งาน แผนที่ ใน จังหวัดนครสวรรค์

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ช่างเทคนิคไฟฟ้า ( นครสวรรค์ , ตาก , แม่สอด, แพร่)

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก - จังหวัดนครสวรรค์ - 11,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด สาขานครสวรรค์

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดนครสวรรค์ - 10,000-20,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการส่วนต้นกำลังไอน้ำ (สังกัดนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์

วิศวกรเครื่องกล (สังกัดนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์

วิศวกรโยธา

บริษัท ยูเนียน ริชลี่ จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์

หัวหน้าพนักงานขาย ช่องทางร้านขายยา เขตต่างจังหวัด (Area Manager) - 1 อัตรา

บริษัท แซนด์-เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์ - 25,000-30,000 บาท/เดือน

พนักงานขายรถบรรทุก (ประจำจังหวัดนครสวรรค์)

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd. - จังหวัดนครสวรรค์ - 20,000-30,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกบุคคล(สังกัดนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์

วิศวกรผลิต,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรประกันคุณภาพ,วิศวกรเครื่องกล(สังกัดนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์

หัวหน้าแผนกบุคคล(สังกัดนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์

ช่างเทคนิคประจำโรงงาน (นครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์

ช่างเทคนิคประจำโรงงาน (นครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์

ช่างเทคนิคประจำโรงงาน (นครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์

หัวหน้าแผนกบุคคล(สังกัดนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์

วิศวกรผลิต,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรประกันคุณภาพ,วิศวกรเครื่องกล(สังกัดนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์

วิศวกรผลิต,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรประกันคุณภาพ,วิศวกรเครื่องกล(สังกัดนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่แผนกQA RD,QMR

จังหวัดนครสวรรค์

ช่างเทคนิคประจำโรงงาน (นครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จังหวัดนครสวรรค์

Production Supervisor (ประจำโรงงานนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์