210  

งาน แผนที่ ใน จังหวัดนครปฐม

  
  

ผู้จัดการแผนก/เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน/ลูกหนี้/เจ้าหนี้/Budget/Asset/บัญชีคลัง/บัญชีผลิต

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม - 12,000-80,000 บาท/เดือน

ผจก.แผนก/เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ การเงิน ต้นทุน

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการแผนก/เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน/ลูกหนี้/เจ้าหน้าที่/Budget/Asset/บัญชีคลัง/บัญชีผลิต

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) - จังหวัดนครปฐม

วิศวกรฝ่ายผลิต

จังหวัดนครปฐม - 18,000-28,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายผลิต

จังหวัดนครปฐม

วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดนครปฐม - 18,000-28,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนก/วิศวกร/ช่างเทคนิค

จังหวัดนครสวรรค์ - อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม - 15,000-30,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่าย,แผนก เจ้าหน้าที่แผนกQA RD,QMR

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ผจก.ฝ่าย/แผนก/เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการ สรรหาว่าจ้าง จป.วิชาชีพ

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม - 12,000-30,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกบัญชี/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายเขตต่างจังหวัด

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่IT Support/Programmer

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการฝ่าย/ ผู้จัดการฝ่าย/ แผนก/ เจ้าหน้าที่การตลาดในประเทศและต่างประเทศ KeyAccount

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม - 15,000-80,000 บาท/เดือน

ผู้อำนวยการฝ่าย/ผู้จัดการฝ่าย/เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าแผนกบุคคล (ประจำ อ.นครชัยศรี)

อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการแผนก/วิศวกร/ช่างเทคนิค

จังหวัดนครสวรรค์ - อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม - 15,000-30,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ/ เจ้าหน้าที่จัดซื้อเครื่องจักร อะไหล่/ จัดซื้อทั่วไป

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม - 15,000-30,000 บาท/เดือน

Production Engineer

จังหวัดนครปฐม - 18,000-28,000 บาท/เดือน

Wharehouse Officer

บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด - จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการศูนย์บำบัดและฟื้นฟูกายะจิต

จังหวัดนครปฐม

หน้า:     1 | 2 | 3    >>