งาน แผนที่ ใน จังหวัดตรัง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 29 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

พนักงานขายประจำ จ.ตรัง

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด - ตำบลทับเที่ยง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง 10,000-14,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ หัวหน้าแผนก หัวหน้าส่วน ห้องปฏิบัติการ

บริษัท ไทยกอง จำกัด - ตำบลบ้านควน, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

หัวหน้าส่วนวางแผน โลจิสติกส์ คลังสินค้า และ ส่งออก

บริษัท ไทยกอง จำกัด - ตำบลบางหมาก, อำเภอกันตัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ( เพศชาย,หญิง )ประจำสาขากันตัง จ.ตรัง ด่วนมาก ๆ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด - ตำบลกันตัง, อำเภอกันตัง, จังหวัดตรัง

หัวหน้าแผนกขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง

ไทวัสดุ สาขาตรัง(เครือเซ็นทรัลกรุ๊ป) - อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง 15,000 บาท/เดือน

ธุรการ การตลาด

บริษัทไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด - ตำบลนาตาล่วง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่งานเกษตร

บริษัท เรียลจิสติกส์ จำกัด - ตำบลบางเป้า, อำเภอกันตัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่จัดหาดูแลวัตถุดิบ

บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด - ตำบลนาโต๊ะหมิง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง - อำเภอสิเกา, จังหวัดตรัง

หัวหน้าแผนกขายและบริการลูกค้า

บริษัท ไทวัสดุ จำกัด สาขาตรัง(ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป - อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เสมียน บัญชี หน้าร้าน

เลิศชัย เครื่องใช้สำนักงาน - ตำบลปะเหลียน, อำเภอปะเหลียน, จังหวัดตรัง - ตำบลโคกหล่อ, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่งานเกษตร

บริษัท เรียลจิสติกส์ จำกัด - ตำบลบางเป้า, อำเภอกันตัง, จังหวัดตรัง

ผู้ช่วยหัวหน้างานบ้าน

รพ.วัฒนแพทย์ ตรัง - ตำบลทับเที่ยง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

Banquet Manager (ผู้จัดการแผนกจัดเลี้ยง )

Rua Rasada Hotel - ตำบลทับเที่ยง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัทแปลนครีเอชั่นส์ จำกัด - ตำบลทุ่งกระบือ, อำเภอย่านตาขาว, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล

บริษัท เรียลจิสติกส์ จำกัด - ตำบลบางเป้า, อำเภอกันตัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่งานเกษตร

บริษัท เรียลจิสติกส์ จำกัด - ตำบลบางเป้า, อำเภอกันตัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่งานเกษตร

บริษัท เรียลจิสติกส์ จำกัด - ตำบลบางเป้า, อำเภอกันตัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล

บริษัท เรียลจิสติกส์ จำกัด - ตำบลบางเป้า, อำเภอกันตัง, จังหวัดตรัง

หัวหน้าแผนกแม่บ้าน

ทับวารินทร์ รีสอรท/มายาเล บีช รีสอร์ท - ตำบลทับเที่ยง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

หัวหน้าฝ่ายบุคคล

บจก.ศรีสุภาพ พาราวู้ด - ตำบลนาท่ามเหนือ, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานแผนที่ในจังหวัดตรัง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>