งาน แผนที่ ใน จังหวัดตรัง

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 23 งาน  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โรงพยาบาลโรคผิวหนัง - ตำบลบ้านควน, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง - 18,000 บาท/เดือน

โภชนากร

Foodhouse catering services - อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง - 12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดหาดูแลวัตถุดิบ

บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด - ตำบลนาโต๊ะหมิง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง - อำเภอสิเกา, จังหวัดตรัง

เลขานุการ ผู้บริหาร

โครงการ ว.แลนด์เฮาส์ - ตำบลบ้านโพธิ์, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

ธุรการ การตลาด

บริษัทไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด - ตำบลนาตาล่วง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เลขานุการ ผุ้บริหาร ด่วน

บริษัท มิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด - ตำบลบ้านโพธิ์, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่บัญชี

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง - ตำบลทับเที่ยง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

หัวหน้าสำนักกรรมการผู้จัดการ/ทรัพยากรมนุษย์

บริษัทไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด - ตำบลนาตาล่วง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

หัวหน้าแผนกต้อนรับ

ทับวารินทร์ รีสอรท/มายาเล บีช รีสอร์ท - ตำบลทับเที่ยง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เลขานุการ ผุ้บริหาร ด่วน ด่วน

โครงการ ว.แลนด์เฮาส์ - ตำบลบ้านโพธิ์, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

หัวหน้าสำนักกรรมการผู้จัดการ/ทรัพยากรมนุษย์

บริษัทไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด - ตำบลนาตาล่วง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

หัวหน้าฝ่ายผลิต

บริษัท เพิ่มพูนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ตำบลทุ่งกระบือ, อำเภอย่านตาขาว, จังหวัดตรัง

Sales Support Coordinator

บริษัทไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด - ตำบลนาตาล่วง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่จัดหาดูแลวัตถุดิบ

บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด - ตำบลนาโต๊ะหมิง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง - อำเภอสิเกา, จังหวัดตรัง

เลขานุการ ผุ้บริหาร

บริษัท มิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด - ตำบลบ้านโพธิ์, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

พนักงานเขียนโปรแกรม

ตำบลหนองช้างแล่น, อำเภอห้วยยอด, จังหวัดตรัง

Sale & Marketing Manager

ตำบลทับเที่ยง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่การตลาด - ออกแบบกราฟฟิก (Marketing Officer-Graphic Design)

ตำบลละมอ, อำเภอนาโยง, จังหวัดตรัง

หัวหน้าแผนกผลิต

ตำบลละมอ, อำเภอนาโยง, จังหวัดตรัง

B10 เปิดรับสมัครพนักงานประจำร้าน Watsons : สาขา โลตัสพระราม3/ถนนจันทน์(สะพาน3)

ตำบลบางรัก, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

หน้า:     1 | 2    >>