15  

งาน แปรรูปอาหาร ใน ภาคใต้

  
  
ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้าส่วนขาย (Sales Supervisor) พื้นที่ภาคใต้ ด่วน

กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิศวกรเครื่องกล (ด่วน)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

พนักงานฝ่ายผลิต (ด่วน)

จังหวัดภูเก็ต

Purchasing Officer(เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ)

จังหวัดภูเก็ต

Assistant QA

จังหวัดภูเก็ต

Admin Engineer (เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายช่าง)

จังหวัดภูเก็ต

เชฟอาหารญี่ปุ่น

จังหวัดภูเก็ต

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (ด่วนมาก)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สงขลา)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (ด่วนมาก)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ด่วนมาก)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

พนักงานบัญชี

บริษัท วู้ดเวอร์คกรุ๊ป จำกัด - อำเภอห้วยยอด, จังหวัดตรัง