งาน แปรรูปอาหาร ใน ภาคใต้

ประวัติการค้นหาล่าสุด
สถานที่

ไทย

 ภาคใต้

งานที่ 1-2 จาก 2 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

Merchandiser (หาดใหญ่)

จังหวัดสงขลา 12,500-22,500 บาท/เดือน

Merchandiser (สุราษฏ์ธานี)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12,500-22,500 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานแปรรูปอาหารในภาคใต้
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา