5  

งาน แปรรูปอาหาร ใน ภาคใต้

  
  
สถานที่

ไทย

 ภาคใต้

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานทั่วไป

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

Sales executive (สาขาเชียงใหม่ / สาขาภูเก็ต)

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดภูเก็ต - 13,000-28,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสาขา (ชุมพร)

จังหวัดชุมพร - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพรถ (RTQA)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - จังหวัดสงขลา

Sales Executive (ภาคใต้)

จังหวัดนครศรีธรรมราช