19  

งาน แปรรูปอาหาร ใน ภาคใต้

  
  

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (LABORATORY)

อำเภอบ้านนาเดิม, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าแผนกผลิต

อำเภอบ้านนาเดิม, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

อำเภอบ้านนาเดิม, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานฝ่ายผลิต

อำเภอบ้านนาเดิม, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้าประจำศูนย์การเรียนรู้ Mr.Tim\\\\Phonics Funland ประจำศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ๋

บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด - จังหวัดสงขลา - 11,000-13,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

อำเภอบ้านนาเดิม, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (่ด่วน)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

วิศวกรโยธา ด่วนมาก

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

Asst. Vice President (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ภาคใต้

Summit Capital Leasing Co., Ltd. - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดหนี้สินรถจักรยานยนต์ (สุราษฎร์ธานี)

Summit Capital Leasing Co., Ltd. - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ติดตามและเร่งรัดหนี้สินรถจักรยานยนต์ (นครศรีธรรมราช)

Summit Capital Leasing Co., Ltd. - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 20,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการครัวประจำที่ชุมพรและนครศรีธรรมราชด่วน

Mudman Company Limited - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 15,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสาขา(นครศรีธรรมราช)

Summit Capital Leasing Co., Ltd. - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

พนักงานขายประจำภาคใต้

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 18,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สำนักงานสาขา (ประจำสำนักงาน จ.สงขลา)

บริษัท คอมพาสกรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสาร X-ray สนามบินภูเก็ต

บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด - จังหวัดภูเก็ต - 10,000-13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินภูเก็ต

บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด - จังหวัดภูเก็ต - 9,500-12,000 บาท/เดือน