20  

งาน แปรรูปอาหาร ใน ภาคใต้

  
  

พนักงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

อำเภอบ้านนาเดิม, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

อำเภอบ้านนาเดิม, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าแผนกผลิต

อำเภอบ้านนาเดิม, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

อำเภอบ้านนาเดิม, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่สำนักงานสาขา (ประจำสำนักงานสงขลา)

บริษัท คอมพาส กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ (ภาษาจีน,ภาษาอังกฤษ)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกค่าจ้างและเงินเดือน (ด่วนมาก)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกเตรียมการผลิตผลิตภัณฑ์ Pet food

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

รองหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ Pet Food

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการขนส่ง (RTQA)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - จังหวัดสมุทรสงคราม

ช่างซ่อมบำรุง(ด่วน)

จังหวัดระนอง

เชฟอาหารญี่ปุ่น

จังหวัดภูเก็ต

วิศวกร(ด่วน)

จังหวัดระนอง

Admin Engineer (เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายช่าง)

จังหวัดภูเก็ต

Purchasing Officer(เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ)

จังหวัดภูเก็ต

ล่ามภาษาอังกฤษ,จีน

จังหวัดระนอง

ผู้จัดการทั่วไป(ด่วนมาก)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ (ด่วนมาก)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ด่วนมาก)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา