15  

งาน แปรรูปอาหาร ใน ภาคใต้

  
  
ประวัติการค้นหาล่าสุด

Bossup Solution รับ PHP/Unity/.NET/Java/Tester คน IT รักเทคโนโลยี เข้ามาจอยกันครับ

จังหวัดกระบี่

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (ด่วน)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

Sale Executive / หัวหน้าทีมขาย (สาขาภูเก็ต)

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด - จังหวัดภูเก็ต

Sale Executive / หัวหน้าทีมขาย (สาขาภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต

นักวิทยาศาสตร์การอาหาร

จังหวัดสงขลา

เลขานุการกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

หัวหน้าส่วนขาย (Sales Supervisor) พื้นที่ภาคใต้ ด่วน

กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานฝ่ายผลิต (ด่วน)

จังหวัดภูเก็ต

เชฟอาหารญี่ปุ่น

จังหวัดภูเก็ต

Admin Engineer (เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายช่าง)

จังหวัดภูเก็ต

Purchasing Officer(เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ)

จังหวัดภูเก็ต

Assistant QA

จังหวัดภูเก็ต

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (ด่วนมาก)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สงขลา)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา