21  

งาน แปรรูปอาหาร ใน ภาคใต้

  
  

เซลล์

บริษัท ซุปเปอร์นาโนอะโกรเทค จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 9,000 บาท/เดือน

Export Sales Supervisor/Export Sales Manager (Food Manufacturer) (ด่วนมาก)

จังหวัดนราธิวาส - กรุงเทพฯ - 35,000-70,000 บาท/เดือน

หัวหน้างานขนส่ง ด่วน บริษัทกำลังขยายงาน

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสาขา(นครศรีธรรมราช)

Summit Capital Leasing Co., Ltd. - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ติดตามและเร่งรัดหนี้สินรถจักรยานยนต์ (นครศรีธรรมราช)

Summit Capital Leasing Co., Ltd. - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 20,000 บาท/เดือน

Asst. Vice President (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ภาคใต้

Summit Capital Leasing Co., Ltd. - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดหนี้สินรถจักรยานยนต์ (สุราษฎร์ธานี)

Summit Capital Leasing Co., Ltd. - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 20,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการครัวประจำที่ชุมพรและนครศรีธรรมราชด่วน

Mudman Company Limited - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 15,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสาขา (สุราษฎร์ธานี)

Summit Capital Leasing Co., Ltd. - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฎิบัติงาน (สุราษฎร์ธานี)

Summit Capital Leasing Co., Ltd. - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 11,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

ช่างซ่อมบำรุงปูเทียม

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า

บจก.พรีเมียร์ พาราวู้ด - อำเภอวังวิเศษ, จังหวัดตรัง

พนักงานขายประจำภาคใต้

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 18,000-25,000 บาท/เดือน

ที่ปรึกษาด้านบริการ (ศูนย์ซ่อมสี-ตัวถัง) Mazda สาขา แยก ณ ระนอง (เขตคลองเตย)

จังหวัดระนอง - คลองเตย, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเครื่องเย็นปูเทียม

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินภูเก็ต

บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด - จังหวัดภูเก็ต - 9,500-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสาร X-ray สนามบินภูเก็ต

บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด - จังหวัดภูเก็ต - 10,000-13,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2    >>