19  

งาน แปรรูปอาหาร ใน ภาคใต้

  
  
ประวัติการค้นหาล่าสุด

นักวิทยาศาสตร์การอาหาร

จังหวัดสงขลา

วิศวกรผลิต (ด่วน)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการขนส่ง (ประจำหน่วยงาน)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่เทคนิค (คอมพิวเตอร์)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

ช่างซ่อมบำรุงปูเทียม

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ประสานงานการผลิต

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา - 10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ล่ามภาษาจีน

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดสงขลา

เลขานุการกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

หัวหน้าส่วนขาย (Sales Supervisor) พื้นที่ภาคใต้ ด่วน

กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานฝ่ายผลิต (ด่วน)

จังหวัดภูเก็ต

เชฟอาหารญี่ปุ่น

จังหวัดภูเก็ต

Admin Engineer (เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายช่าง)

จังหวัดภูเก็ต

Assistant QA

จังหวัดภูเก็ต

Purchasing Officer(เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ)

จังหวัดภูเก็ต

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (ด่วนมาก)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สงขลา)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (ด่วนมาก)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ด่วนมาก)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา