16673  

งาน เสาร์ อาทิตย์ ใน ไทย

  
  

รับบุคคลากรประจำอ๊อฟฟิต หยุดเสาร์-อาทิตย์ วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. (*อายุ18-35ปี*ไ

กรุงเทพฯ - 15,000-18,000 บาท/เดือน

รับบุคลากรประจำอ๊อฟฟิต วุฒิ ม.3 ม.6ขึ้น ทำงานจันทร์-ศุกร์หยุดเสาร์-อาทิตย์ไม่จำเ

กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

++ด่วนรับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิต วุฒิม.3-ม.6ขึ้นไป หยุดเสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์(สัมภาษณ์รู้ผลทันที)

กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

รับบุคคลากรประจำอ๊อฟฟิต หยุดเสาร์-อาทิตย์ วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. (*อายุ18-35ปี*ไ

กรุงเทพฯ - 15,000-18,000 บาท/เดือน

เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต หยุดเสาร์-อาทิตย์ วุฒิม.3 ขึ้นไป

กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต หยุดเสาร์-อาทิตย์ วุฒิม.3 ขึ้นไป

กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ด่วน รับบุคลากรประจำอ๊อฟฟิต สัมภาษณ์งานรู้ผลทันที (ไม่จำกัดเพศ) หยุดเสาร์ -อาทิตย์ ติดต่อ คุณ หย

กรุงเทพฯ

เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต หยุดเสาร์-อาทิตย์ วุฒิม.3 ขึ้นไป

กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

++ด่วนรับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิต วุฒิม.3-ม.6ขึ้นไป หยุดเสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์(สัมภาษณ์รู้ผลทันที)

กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

++ด่วนรับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิต วุฒิม.3-ม.6ขึ้นไป หยุดเสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์(สัมภาษณ์รู้ผลทันที)

กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

++ด่วนรับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิต วุฒิม.3-ม.6ขึ้นไป หยุดเสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์(สัมภาษณ์รู้ผลทันที)

กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

++ด่วนรับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิต วุฒิม.3-ม.6ขึ้นไป หยุดเสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์(สัมภาษณ์รู้ผลทันที)

กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

++ด่วนรับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิต วุฒิม.3-ม.6ขึ้นไป หยุดเสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์(สัมภาษณ์รู้ผลทันที)

กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ด่วน รับบุคลากรประจำอ๊อฟฟิต สัมภาษณ์งานรู้ผลทันที (ไม่จำกัดเพศ) หยุดเสาร์ -อาทิตย์ ติดต่อ คุณ หย

กรุงเทพฯ

++ด่วนรับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิต วุฒิม.3-ม.6ขึ้นไป หยุดเสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์(สัมภาษณ์รู้ผลทันที)

กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

รับพนักงานประจำออฟฟิศ วุฒิ ม.3ขึ้นไปไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หยุดเสาร์-อาทิตย์

กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ด่วน รับบุคลากรประจำอ๊อฟฟิต สัมภาษณ์งานรู้ผลทันที (ไม่จำกัดเพศ) หยุดเสาร์ -อาทิตย์ ติดต่อ คุณ หย

กรุงเทพฯ

เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต หยุดเสาร์-อาทิตย์ วุฒิม.3 ขึ้นไป

กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

++ด่วนรับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิต วุฒิม.3-ม.6ขึ้นไป หยุดเสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์(สัมภาษณ์รู้ผลทันที)

กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ด่วน รับบุคลากรประจำอ๊อฟฟิต สัมภาษณ์งานรู้ผลทันที (ไม่จำกัดเพศ) หยุดเสาร์ -อาทิตย์ ติดต่อ คุณ หย

กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>