งาน เศรษฐศาสตร์ ใน ภาคตะวันตก

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันตก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-7 จาก 7 งาน  

เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์ ประจำหน่วยบริหารสินทรัพย์กสิกร จ.ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี - 15,000 บาท/เดือน

พนักงาน CSR

ตำบลหนองชุมพล, อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อทะเบียนรถ สาขาบ้านโป่ง(ราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

พนักงานบรรษัทภิบาล (CSR)

จังหวัดเพชรบุรี

ธุรการบัญชี/การเงิน ประจำสาขาประจวบคีรีขันธ์

ตำบลประจวบคีรีขันธ์, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - 13,500-14,500 บาท/เดือน

28/11/59 สมัครและสัมภาษณ์ พนักงานธนกิจฝึกหัด พื้นที่ จ.ตาก อ.เมือง แม่สอด

ตำบลแม่สอด, อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก