180  

งาน เร่งรัดหนี้สิน ใน จังหวัดนนทบุรี

  
  

พนักงานเร่งรัดหนี้สิน-งานบัตรเครดิต และงานเช่าซื้อ

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี - 9,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและเร่งรัดหนี้สิน (ด่วน )

โรงแรมลักซอร์ - จังหวัดนนทบุรี

เร่งรัดหนี้สิน บริหารหนี้

บริษัท กรัณฑา จำกัด - จังหวัดนนทบุรี - 9,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ Call Center Agent

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ Call Center Agent

จังหวัดนนทบุรี

Foreman

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - 25,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

วิศวกรโยธา

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

เภสัชกรฝ่ายผลิตยาเม็ดยาน้ำ

อำเภอไทรน้อย, จังหวัดนนทบุรี - อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ 1 อัตรา (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี)

จังหวัดนนทบุรี

ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - กรุงเทพฯ - 20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การเงิน-ด้านรับ

กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี - จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ประจำ สนง. คุมประพฤติ

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - จังหวัดนนทบุรี - 12,000-13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการกลางทั่วไป

บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

วิศวกรฝ่ายงานบริการ (Service Engineer)

จังหวัดนนทบุรี - 11,000-14,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าประสานงานโอนและตรวจ Defect บ้าน

บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

พนักงาน นวดตัว, นวดหน้า ประจำ Bodyshape เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ด่วน

บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนนทบุรี - 9,000-12,000 บาท/เดือน

เลขานุการ(ผู้บริหารระดับสูง)

บริษัท ตงฟง มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

เลขานุการ(ผู้บริหารระดับสูง)

จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์

จังหวัดนนทบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>