772  

งาน เมดิแคร์ ใน ไทย

  
  

ร้านยา รวมเมดแคร์ รับสมัคร ผู้ช่วยเภสัชกร

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

แม่ครัว

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ต้อนรับและนำส่ง

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

พนักงานทรีทเมนต์ ประจำสาขาใกล้บ้าน ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด - กรุงเทพฯ - 12,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบคคล

บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด - บางกะปิ, กรุงเทพฯ

ช่างซ่อมบำรุง ปะปา ไฟฟ้า แอร์

บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด - บางกะปิ, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการเขต (Zone Mgr.)

บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด - บางกะปิ, กรุงเทพฯ - 40,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด - กรุงเทพฯ

Q.C. (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ)

บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด - กรุงเทพฯ

เลขานุการ

บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด - กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถยนต์

บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด - กรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์ (ประจำสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด - กรุงเทพฯ

เภสัชกร

บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด - กรุงเทพฯ

Audit (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา)

บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด - กรุงเทพฯ

Marketing Exceutive

บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด - กรุงเทพฯ

Event Manager

บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด - กรุงเทพฯ

แพทย์

บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด - กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>