14  

งาน เภสัชกร ใน ภาคเหนือ

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

เภสัชกร จ.เชียงใหม่ (สาขา แม่เหียะ,พรอมเมนาดา,กาดสวนแก้ว,กาดฝรั่ง,โชตนา,บ่อสร้าง,เมญ่า,)

บริษัท เฟิสท์ดรัก จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 30,000-40,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยเภสัชกร/พนักงานขาย จ.เชียงใหม่ (สาขา มีโชค,บ่อสร้าง,โชตนา,เซ็นทรัวเฟสเชียงใหม่)

บริษัท เฟิสท์ดรัก จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยเภสัชกร

อำเภอแม่แตง, จังหวัดเชียงใหม่

เภสัชกรประจำร้านยา

อำเภอแม่สะเรียง, จังหวัดแม่ฮ่องสอน - 30,000 บาท/เดือน

พยาบาลวิจัย

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยทันตแพทย์

จังหวัดเชียงใหม่ - 7,000 บาท/เดือน

โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ รับสมัครแพทย์และเจ้าหน้าที่ดังนี้

จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ รั

จังหวัดเชียงใหม่

บุคลากรประจำ รพ

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยสัตวบาล

จังหวัดเชียงใหม่

รพ.เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ รับสมัครบุคลากร

จังหวัดเชียงใหม่

รพ.เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ รับสมัครบุคลากร ด่วน

จังหวัดเชียงใหม่

รพ.เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ รับสมัคร บุคลากร ด่วน

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000 บาท/เดือน