15  

งาน เภสัชกร ใน ภาคเหนือ

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

เภสัชกร ประจำสาขา เชียงราย และ พิษณุโ

จังหวัดเชียงราย - 20,001-30,000 บาท/เดือน

แพทย์ นักรังสีเทคนิค เภสัชกร

จังหวัดเชียงราย

เภสัชกร

ชุมชนเภสัช - จังหวัดแม่ฮ่องสอน - 30,000 บาท/เดือน

เภสัชกร full time

จังหวัดลำพูน

เภสัชกร จ.เชียงใหม่ (สาขา แม่เหียะ,พรอมเมนาดา,กาดสวนแก้ว,กาดฝรั่ง,โชตนา,บ่อสร้าง,เมญ่า,)

บริษัท เฟิสท์ดรัก จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 30,000-40,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยเภสัชกร/พนักงานขาย จ.เชียงใหม่ (สาขา มีโชค,บ่อสร้าง,โชตนา,เซ็นทรัวเฟสเชียงใหม่)

บริษัท เฟิสท์ดรัก จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยเภสัชกร อ.เมืองเชียงใหม่

อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ - 9,001-10,000 บาท/เดือน

เภสัชกร

จังหวัดเชียงราย - 20,001-30,000 บาท/เดือน

Medical Representative (North)

Bayer Thai Co., Ltd. - ภาคเหนือ

_________รับสมัครแพทย์และบุคคลากรการแพทย์ ทุกจังหวัดด่วน ๆ

จังหวัดเชียงใหม่

พยาบาลวิจัย

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยทันตแพทย์

จังหวัดเชียงใหม่ - 7,000 บาท/เดือน

โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ รับสมัครแพทย์และเจ้าหน้าที่ดังนี้

จังหวัดเชียงใหม่

บุคลากรประจำ รพ

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยสัตวบาล

จังหวัดเชียงใหม่