20  

งาน เภสัชกร ใน ภาคเหนือ

  
  
ประวัติการค้นหาล่าสุด

เภสัชกร

อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

รับเภสัชกรประจำร้าน

อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่

เภสัชกร

อำเภอเวียงเชียงรุ้ง, จังหวัดเชียงราย

รับสมัคร เภสัชกร full time ร้านยาเปิดใหม่ จ.เชียงราย 2 ตำแหน่ง

จังหวัดเชียงราย - 30,000 บาท/เดือน

เภสัชกร ประจำสาขา อ.เมือง เชียงใหม่

อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ - 20,001-30,000 บาท/เดือน

เภสัชกร ประจำสาขา เชียงราย และ พิษณุโลก

จังหวัดเชียงราย - จังหวัดพิษณุโลก - 20,001-30,000 บาท/เดือน

ร้านยาโฮมฟาร์มาซี รับสมัคร ผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา

: ร้านยาโฮมฟาร์มาซี - อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่

เภสัชกร (ด่วน)

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง เภสัชกร

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง เภสัชกร ประจำสาขา อ.เมือง เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ - 20,001-30,000 บาท/เดือน

แพทย์ นักรังสีเทคนิค เภสัชกร

จังหวัดเชียงราย

เภสัชกร full time

จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

เภสัชกร

จังหวัดเชียงราย - 20,001-30,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยทันตแพทย์

จังหวัดเชียงใหม่ - 8,500 บาท/เดือน

พานทองเภสัช รับสมัคร พนักงานขาย(part time)ประจำร้านยา จำนวน 1 อัตรา

: พานทองเภสัช - อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลช้างเผือก

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง

พยาบาลวิจัย

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยทันตแพทย์

จังหวัดเชียงใหม่ - 7,000 บาท/เดือน