10  

งาน เภสัชกร ใน ภาคเหนือ

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

เภสัชกร (ด่วน)

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง เภสัชกร

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง เภสัชกร ประจำสาขา อ.เมือง เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ - 20,001-30,000 บาท/เดือน

แพทย์ นักรังสีเทคนิค เภสัชกร

จังหวัดเชียงราย

เภสัชกร full time

จังหวัดลำพูน

เภสัชกร

จังหวัดเชียงราย - 20,001-30,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง

โรงพยาบาลช้างเผือก

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

พยาบาลวิจัย

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยทันตแพทย์

จังหวัดเชียงใหม่ - 7,000 บาท/เดือน